15.05.2018

CPH og taxiselskaber indfører nabovenligt taxisystem

For mange taxier holder på lokale villaveje, mens de venter på ture fra lufthavnen. Derfor indfører CPH og taxiselskaberne et nyt IT-system, der skal få de ventende taxier væk fra lokalområdet. 

Taxier, der tager ophold på villaveje og ved rekreative områder tæt på lufthavnen, har skabt problemer for lufthavnens naboer. De problemer har Københavns Lufthavn arbejdet tæt sammen med Tårnby Kommune og taxiselskaberne om at få løst.

Første del af løsningen blev præsenteret i september 2017, hvor CPH byggede et større taxidepot, der gav plads til næsten dobbelt så mange taxier i lufthavnen. Anden del af løsningen sættes i drift d. 7. februar, hvor der indføres et nabovenligt taxisystem.

Bedre prioritering af taxier til ture fra lufthavnen

Med det nye system indføres en bedre prioritering af taxier, som kaldes til ture fra lufthavnen. Prioriteringen sker automatisk i det nye IT-system, der er udviklet i et tæt samarbejde mellem CPH og taxiselskaberne.

Fx prioriterer det nye system taxier, som kommer fra offentlige taxiholdepladser og taxier, der allerede er i lufthavnen for at sætte en kunde af. Mens taxier, der holder og venter på lokale villaveje, ikke prioriteres. På den måde sikrer det nye system, at taxichauffører, der benytter villaveje og boligområder i Tårnby som venteplads, slet ikke får ture fra lufthavnen fremover.

”Med det nye system får vi en intelligent styring af taxier, der kaldes til lufthavnen. Fx prioriteres taxier, som allerede er i lufthavnen for at afsætte kunder, så de får en ny tur ud af lufthavnen igen. Fælles for de taxier, der prioriteres i det nye system er, at de ikke holder og venter på ture i lokalområdet. Man kan sige, at vi sætter nabovenlighed i system,” forklarer Thomas Hoff Andersson, der er passagerchef i Københavns Lufthavn.

I Tårnby er borgmester Allan S. Andersen tilfreds med, at lufthavnen og taxiselskaberne tager det næste skridt for at løse problemet med taxichauffører, der venter på ture i lokalområdet:

”Vores holdning har hele tiden været, at taxierne skal væk fra de lokale villaveje. Vi oplever stadig taxier, der holder i tomgang med lyset tændt og chauffører der efterlader affald. Det kan borgerne i Tårnby ikke leve med. Derfor er jeg tilfreds med, at lufthavnen og taxiselskaberne præsenterer et system, der skal løse problemet.” siger borgmester Allan S. Andersen.

Større fokus på service

Med det nye taxisystem indføres også serviceforbedringer, som skal føre til et generelt løft af det serviceniveau, som kunder vil opleve, når de tager en taxi fra lufthavnen. 

Det nye system anvender fx målinger af kundetilfredshed til at udelukke chauffører, som leverer meget dårlig kundeservice. Mens målingerne også anvendes til at belønne service-mindede chauffører, der kommer til at opleve fordele i det nye system. Omvendt indføres hårdere sanktioner til de chauffører, der ikke overholder de servicekrav, som er aftalt mellem lufthavnen og taxiselskaberne. Det betyder blandt andet, at chauffører vil blive mødt af hårdere sanktioner, hvis de ikke bærer profilbeklædning eller tilbyder kunder hjælp til at få kufferten i taxiens bagagerum.

”Lufthavnen og taxiselskaberne har en fælles ambition om at forbedre serviceniveauet i lufthavnen. Derfor skal det nye IT-system også sikre et generelt løft af taxichaufførernes serviceniveau. Både uden for lufthavnen, hvor naboerne ikke skal opleve ventende taxier, og på lufthavnens områder, hvor passagererne møder de mange service-mindede chauffører,” fortæller Thomas Hoff Andersson.

Tæt samarbejde med taxiselskaberne

Det nye taxisystem er udviklet i et tæt samarbejde med taxiselskaberne, der har samlet input fra chauffører og vognmænd, som er blevet brugt til at udvikle det nye system. Derfor indeholder systemet også flere fordele for taxiselskaberne og deres chauffører:

Carsten Aastrup, adm. direktør i DanTaxi 4x48, siger:

"I Dantaxi 4x48 er vi glade for at vi nu er klar til at præsentere et nyt taxisystem sammen med lufthavnen. Det har været afgørende for Dantaxi 4x48, at få taxierne væk fra lufthavnens lokalområde. Vi har allerede ændret vores zone-inddelinger og optimeret styringen af vores taxiflåde, og med det nye system indfører vi den sidste del af en samlet løsning på problemet. Samtidigt indføres en række forbedringer af Taxi Management Systemet, som giver vores chauffører bedre forhold i lufthavnen og som vil medføre et generelt løft af det serviceniveau, som vores chauffører kan tilbyde kunder fra lufthavnen. Det er vi meget tilfredse med,” fortæller Carsten Aastrup.

Hos Taxi 4x27 (Amager-Øbro) bakker adm. direktør Thomas R.B. Petersen op om de nye tiltag:

"Med det nye system, som vi præsenterer i dag, finder vi endelig løsninger på en række problemener, som vores chauffører længe har peget på. Fx muligheden for hurtigt at få en tur, når man i forvejen er i lufthavnen for at sætte en kunde af. Samtidigt leverer vi løsninger, der skal få ventede taxier væk fra lokalområdet, mens vi højner serviceniveauet hos taxichaufførerne. Det er gode nyheder for vores kunder og vores naboer”, siger Thomas R.B. Petersen.

Peter Bjerregaard, der er adm. direktør i TAXA 4x35, er også tilfreds med de nye tiltag:

”Vi har længe ønsket ændringer, hvor man i langt højre grad kunne ”genbruge” de taxier, der kommer til lufthavnen med gæster, for derved at kunne løse problemerne med tomme taxier, som holder forskellige steder i Tårnby kommune til gene for beboerne i området. Vi har i samarbejde med lufthavnen udviklet en rigtig god løsning, hvor systemet er bygget op så der er fordele for de allerbedste og mest servicemindede chauffører, hvilket klart vil højne servicen og kvalitetsniveauet for kunderne. Overordnet set har vi hos TAXA 4x35 en rigtig god kundetilfredshed med 4,5 ud af 5 stjerner, så de nye tiltag i lufthavnen passer i høj grad med den strategi om kvalitet og service, som vi selv arbejder med i vores egen forretning.”  fortæller Peter Bjerregaard.

Fakta

  • 7. februar 2018 indføres et nyt taxisystem, der skal få taxier, der venter på ture til lufthavnen, væk fra lokale villaveje.
  • Det nye system sætter nabovenlighed i system og prioriterer taxier til ture fra lufthavnen, som ikke holder og venter på ture i lokalområdet.
  • CPH, Taxiselskaberne og software-virksomheden Payvend har udviklet det nye løsning, som integreres med lufthavnens Taxi Management System.
  • Det nye system belønner dygtige og service-mindede chauffører, og skal højne det serviceniveau, som de rejsende oplever, når de bestiller en taxi fra lufthavne.
  • Der afvikles dagligt ca. 2000 taxiture fra Københavns Lufthavn.
  • I 2017 kom 15 pct. af de rejsende med taxi til lufthavnen, inden de rejste videre med fly.