18.09.2017

CPH vil have taxierne væk fra villaveje omkring lufthavnen

For mange taxier holder på villaveje og p-pladser, mens de venter på ture fra lufthavnen. Det skal der ryddes op i. Derfor bygger CPH blandt andet et større taxi-depot lige ved terminal 3. Det skal give plads til flere ventende taxier.  

Naboer til lufthavnen oplever, at alt for mange taxier tager ophold i boligkvartererne tæt på lufthavnen. Det problem har Københavns Lufthavn arbejdet tæt sammen med Tårnby Kommune og Taxiselskaberne om at få løst. Første vigtige skridt bliver byggeriet af et nyt og større taxidepot lige ved lufthavnens terminal 3:

Tårnbys borgmester Henrik Zimino ser frem til at få løst borgernes problemer med de mange taxier:

"Taxierne skal væk fra villaveje og boligkvarterer, hvor de har skabt store problemer. Det er ikke i orden at taxier, der holder i tomgang med lyset tændt, skal gøre livet surt for borgerne. Derfor har Tårnby Kommune presset på for at finde en løsning på taxiproblemet. Så vi er glade for at CPH nu bygger et større taxi-depot og udvikler et mere nabovenligt system," siger borgmester Henrik Zimino.

Taxierne skal væk fra villavejene
Det nye taxidepot får plads til 140 taxier, der kan vente på at blive kaldt frem til opsamling af kunder ved lufthavnens terminal 3. Der tages første spadestik til byggeriet d. 24. august, hvorefter anlægget står færdigt 6 uger senere. For lufthavnen har det været afgørende at få etableret det nye depot, så taxier kan komme væk fra kommunen villaveje:

"Formålet med det nye depot er først og fremmest at få taxierne væk fra de lokale villaveje og p-pladser. Men det nye depot vil også give en bedre trafikafvikling helt tæt på lufthavnen til glæde for taxichauffører, naboer og rejsende der skal til lufthavnen," siger lufthavnens passagerchef, Thomas Hoff Anderson.

Udover at bygge et større depot og skabe plads til flere taxier i lufthavnen, starter CPH også udviklingen af et nyt IT-system, som integreres med det nuværende Taxi Management System.

Nabovenlig opførsel belønnes
Det nye system skal sikre, at taxier, der tager ophold i Tårnby Kommune, slet ikke får ture i lufthavnen. Systemet udvikles i samarbejde med taxiselskaberne og software-virksomheden Payvend, som har erfaring med at udvikle intelligent styring af taxi- og bustrafik i lufthavne.

"Det skal kunne betale sig for taxichaufførerne at køre direkte til lufthavnen i stedet for at tage ophold i boligområderne omkring lufthavn. Kort sagt skal nabo-venlig opførsel belønnes. Derfor skal det kommende system udelukke de taxier, der parkerer omkring lufthavnen uden kunder, så de i fremtiden slet ikke får ture fra lufthavnen," siger Thomas Hoff Anderson.

Det nye IT-system skal løbende kodes og integreres med taxiselskabernes systemer. Løsningen vil få større og større effekt frem mod 1. januar 2018 i takt med at taxichaufførernes brug af taxidepotet ændres og IT-systemet kommer i drift:

"Vi sætter nu gang i en løsning som vi tror på, og som både Tårnby Kommune og Taxiselskaberne har kommet med input til. Som med alle andre store forandringer, vil der nu komme en indkøringsperiode, hvor CPH, taxichaufførerne og taxiselskaberne skal få løsningen til at virke," siger Thomas Hoff Andersson.

Taxiselskaberne bakker op
Mens CPH tager første spadestik til det nye taxidepot d. 24. august, har taxiselskaberne allerede igangsat initiativer, der skal hjælpe med at få taxierne væk fra villavejene i Tårnby Kommune. Selskaberne har justeret zone-inddelinger og optimeret styringen af taxiflåden, så færre taxier venter uden for lufthavnens område.

Carsten Aastrup, Adm. Direktør i DanTaxi 4x48, siger:

"I Dantaxi 4x48 har vi siden indførelsen af Taxi Management Systemet været optaget af at mindske problemerne med taxier på villavejene. Vi har ændret vores zone-inddelinger og optimeret styringen af vores taxiflåde. Vi har samlet input fra branchen, som lufthavnen nu bruger til at forbedre lufthavnens Taxi Management Systemet. Som det største taxiselskab i Regionen føler vi, at vi har en særlig forpligtelse overfor borgerne på Amager, og derfor tager vi, sammen med lufthavnen, det næste skridt og udvikler et fælles system, som optimerer styringen af taxier mod lufthavnen." siger Carsten Aastrup.

Hos Taxi 4x27 (Amager-Øbro) bakker Adm. Direktør Thomas RB Petersen op om de nye tiltag:

"Vi har reageret på naboernes henvendelser og tilpasset vores systemer. Derudover er vi glade for at CPH bygger et større taxidepot, som kan give plads til taxierne på de timer af dagen, hvor chaufførerne har brug for det. Med det nye system, som vi nu udvikler, finder vi endelig løsninger på en række problemener, som vores chauffører længe har peget på. Fx muligheden for hurtigt at få en tur, når man har sat en kunde af i lufthavnen, og en langt bedre trafikafvikling uden for mange omveje omkring depotet" fortæller Thomas RB Petersen.

Peter Bjerregaard, der er Adm. Direktør i TAXA 4x35 er også tilfreds med de nye tiltag:

"Vi har haft en god dialog med lufthavnen om, hvordan vi løser problemet med taxier omkring lufthavnen. Samtidigt har vi ønsket at give Taxi Management Systemet et løft, så vores chauffører får et bedre system og får de rigtige redskaber til at give en bedre service til vores kunder. Det synes vi at vi har fået med et nyt taxidepot og de forbedringer af Taxi Management Systemet, som er på vej. At vi samtidigt har formået at holde prisen på systemet nede, er også vigtigt for TAXA 4x35 og vores chauffører", siger Peter Bjerregaard.

Fakta:

  • CPH bygger nyt taxidepot ved Parkeringshus P12, som erstatter nuværende depot
  • Med kapacitet til 140 taxier har det nye depot plads til at tage taxier fra lokalområdet
  • Depotet vil dagligt kunne give ventepladser til knap 2000 ekstra taxier i døgnet sammenlignet med det nuværende depot ved P9.
  • Der tages første spadestik til det nye taxidepot d. 24. august 2017
  • CPH, Taxiselskaberne og software-virksomheden Payvend udvikler nyt IT-system, som integreres med lufthavnens Taxi Management System
  • Det nye IT-system vil være i fuld drift fra 1. januar 2018