18.09.2017

CPH: Bekymring over regeringsforslag om luftfarts-regulering

Som en opfølgning på “Vækst og udvikling i hele Danmark” fra november 2015, har regeringen netop fremlagt forslag til den første nationale luftfartsstrategi. 

Regeringen har i den forbindelse foreslået en række ændringer af de regulatoriske rammer for luftfarten. Det er muligt, at disse ændringer kan have væsentlig, negativ indvirkning på Københavns Lufthavns forretningsstrategi og finansielle situation. Lufthavnen vil derfor nøje analysere effekterne af de foreslåede ændringer.

Lars Nørby Johansen, bestyrelsesformand for Københavns Lufthavne A/S, udtaler:

”Det er naturligt, at en lufthavn som Københavns Lufthavn skal fungere inden for nøje definerede regulatoriske rammer, og vi er bevidste om den væsentlige rolle, lufthavnen spiller for det danske samfund. Det er en del af vores strategi at udbygge den rolle.”

”Vi noterer os, at det i udspillet til en luftfartsstrategi fremhæves, at CPH er en konkurrencedygtig lufthavn, og derfor undrer vi os over ønsket om en meget stærkere regulering – særlig i lyset af at CPH i de senere år er vokset hurtigere end både Oslo og Stockholm på totalt antal rejsende.”

”Transportministeriets reguleringsforslag har potentielt væsentlig, negativ indvirkning på vores strategi og økonomi, og det er vi nødt til at analysere i detaljer. Vi er overbeviste om, at det havde været muligt at finde bedre måder at nå det politiske mål om at stimulere udviklingen af knudepunktet og sikre vores udbygnings- og investeringsplaner”.

"Københavns Lufthavn bliver betragtet som en lufthavn i verdensklasse. Lufthavnen er afgørende for at styrke Danmarks konkurrenceevne og bringe danske virksomheder endnu tættere på verdensmarkederne.”

”Vi ønsker at prioritere den langsigtede værdiskabelse og være i stand til fortsat at levere høj kvalitet og fantastiske rejseoplevelser til danskerne.

”Vi har præsenteret mange forslag og idéer til den nationale luftfartsstrategi, eksempelvis lavere indenrigs- og transfertakster. Vores udbygningsplan er baseret på en finansieringsmodel, som Transportministeriet nu foreslår at ændre afgørende. Hvis det gennemføres, er vi nødt til at revurdere vores udbygnings- og investeringsplaner".

 

Faktaboks 

 • CPH er gennem de seneste tre år - fra 2014 til og med 2016 - vokset hurtigere på totalt antal rejsende end både Stockholm og Oslo
 • CPH har 160 internationale destinationer. Stockholms har 121 og Oslo 114
 • CPH har 34 interkontinentale ruter. Stockholm har 22 og Oslo 19
 • CPH har 113 europæiske destinationer. Stockholms har 90 destinationer og Oslo 88 destinationer.
 • CPH har 13 skandinaviske ruter. Stockholm har 9 og Oslo 7
 • CPH er den syvende billigste lufthavn i en sammenligning med 24 sammenlignelige europæiske lufthavne, eksempelvis Bruxelles, Zürich, Frankfurt og London Heathrow
 • I 2016 rejste 29 millioner mennesker gennem CPH
 • Udbygningsplanen ”Expanding CPH” handler om at udvide lufthavnen til at kunne håndtere 40 mio. passagerer om året og vil koste 20 mia. kroner at gennemføre
 • I 2016 investerede Københavns Lufthavne A/S 1,2 milliarder kroner i at udvide og forbedre lufthavnen ud af en omsætning på 4,4 milliarder kroner
 • I forbindelse med de mange byggeprojekter, vil der blive skabt 12.500 byggejobs.
 • Når CPH er udvidet til 40 mio. passagerer vil det skabe grundlag for ca. 9.000 flere faste job i lufthavnen.
 • CPH har i år vundet prisen som Nordeuropas bedste lufthavn - med verdens bedste security.
 • CPH har 11 ud af 13 gange vundet prisen som Europas mest effektive lufthavn.