Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
18.09.2017

Københavns Lufthavn godt fra start

De første tre måneder af året har været gode set med Københavns Lufthavne A/S’ briller: 2,3% flere passagerer betyder en stigning i omsætningen. Resultat før skat var på niveau med sidste år. CPH fastholder sine forventninger til året. 

I årets første kvartal rejste 6.243.782 passagerer igennem Københavns Lufthavn, hvilket var 2,3% højere end samme kvartal 2016. Det er især flere internationale rejsende, der driver væksten, og der var således 4,0% flere rejsende på de lange, interkontinentale ruter, men også indenrigsruterne oplevede en vækst på 3,5%.

"Passagervæksten i første kvartal var ganske fornuftig og matcher vores forventninger. En væsentlig forklaring er, at der fortsat kommer flere turister til Danmark. I årets første kvartal var der mere end 30% flere turister, der fløj hertil, og det er især unge mennesker, der kommer hertil på en weekendtur, der er i vækst. I de senere år er vores interkontinentale rutenet blevet udvidet med endnu flere destinationer uden for Europa, hvor senest Norwegian i marts åbnede sin rute fra CPH til Oakland ved San Francisco på den amerikanske vestkyst,” forklarer Thomas Woldbye, der er adm. direktør for Københavns Lufthavne A/S.

Ifølge en ny opgørelse fra CPH steg antallet af tilrejsende turister med 34% i første kvartal sammenlignet med samme kvartal 2016.

Højt investeringsniveau fastholdes
Den store udvidelse af kapaciteten i den centrale sikkerhedskontrol blev indledt i 2016 og afsluttes i 2017. Herudover iværksatte lufthavnen i begyndelsen af året to nye, store udbygningsprojekter: påbegyndelsen af byggeriet af en ny Finger E, især til de store fly på de lange, interkontinentale ruter samt udvidelsen af lufthavnens område efter sikkerhedskontrollen mellem Finger A og Finger B.

Projekterne er en del af lufthavnens samlede investeringsplan, ”Expanding CPH”, til DKK 20 mia., der samlet skal udvide lufthavnen til at kunne håndtere 40 mio. rejsende om året. I 2016 investerede CPH ca. DKK 1,1 mia. i lufthavnen, og i marts annoncerede CPH, at niveauet øges med ca. 20% til DKK 1,3 mia. pr. år som en del af en målrettet investeringspakke:

”Vi investerer både i at udbygge vores kapacitet ved at skabe plads til flere fly og flere passagerer og i at gøre det mere attraktivt for flyselskaberne at flyve hertil. Derfor har vi øget vores investeringer i optimeringsinitiativer, der nedbringer flyselskabernes omkostninger ved at drive forretning i CPH”, forklarer Thomas Woldbye.

Fremgang i de ikke-aeronautiske aktiviteter
Første kvartals regnskab påvirkes positivt af en fremgang i den ikke-aeronautiske forretning, hvor særligt parkeringsproduktet og spisestederne i lufthavnen bidrager positivt.

Lufthavnen har samtidig indgået en ny aftale med Nordic Choice Hotels, der pr. 1. april har overtaget driften af hotellet, der samtidig er omdøbt til Clarion Hotel Copenhagen Airport. Aftalen indebærer også, at der opføres et nyt hotel med 500 værelser samt et stort møde- og konferencecenter umiddelbart ved siden af Clarion-hotellet.

Væsentlige resultater

  • Omsætningen steg 3,1% til DKK 996,0 mio. (2016: DKK 965,7 mio.), hvilket primært er drevet af passagervæksten i de afgående internationale passagerer på 2,2%.

 

  • Grundet vedvarende fokus på omkostningseffektivitet er omkostningerne pr. passager faldet 2,5% trods øget regulering og et skarpt fokus på investeringer i det centrale sikkerhedskontrol.

 

  • EBITDA, korrigeret for særlige forhold, steg 6,2% til DKK 543,6 mio. (2016: DKK 511,7 mio.). Det rapporterede EBITDA steg 6,3% til DKK 539,5 mio. (2016: DKK 507,3 mio.).

 

  • Resultat før skat, korrigeret for særlige forhold, er på niveau med sidste år og udgør DKK 302,8 mio. (2016: DKK 304,2 mio.). Det rapporterede resultat før skat er også på niveau med sidste år og udgør DKK 298,7 mio. (2016: DKK 299,8 mio.).

Fastholder forventninger
Forventningerne til trafikvækst, resultat før skat og investeringer i anlægsaktiver er uændrede i forhold til udmeldingen den 1. marts 2017.