18.09.2017

Stærk vækst i Københavns Lufthavn

For sjette år i træk slog Københavns Lufthavn sin passagerrekord. 29 millioner passagerer rejste gennem lufthavnen, der fortsætter med at investere i at udvide lufthavnen.  

Flere end 29 millioner mennesker rejste gennem Københavns Lufthavn i 2016, hvilket var 9,1% flere end året før. Den høje vækst var især trukket af 2,3 mio. flere internationale rejsende. Ifølge administrerende direktør, Thomas Woldbye, er de flotte passagertal meget tilfredsstillende:

”Gennem hele 2016 oplevede vi stigende interesse for at rejse til og fra Københavns Lufthavn, og CPH’s position som Nordeuropas foretrukne hub-lufthavn er blevet endnu stærkere. Vores fokus på at tiltrække nye ruter resulterede i, at vi i 2016 føjede 9 nye destinationer til kortet og nåede op på 165 destinationer. Samtidig har vi formået at fastholde vores meget høje tilfredshed blandt de rejsende, siger Thomas Woldbye, og fremhæver særligt den høje vækst på de interkontinentale ruter på hele 10,9% som et væsentligt resultat og som en faktor, der styrker Københavns Lufthavns konkurrencemæssige position blandt de europæiske storlufthavne.

En væsentlig del af passagervæksten skyldes, at flere og flere turister rejser til Danmark via CPH. I 2016 steg antallet af udenlandske turister, der fløj til CPH, med 11% sammenlignet med 2015. Dette skyldes dels nye flyruter og mere kapacitet i form af større fly og flere afgange.

”De mange turister bidrager til vækst og jobskabelse i turismesektoren i hele Danmark. Det er en af de meget positive effekter, som historisk set har vist sig med udviklingen af nye ruter i Københavns Lufthavn, og som vil forstærkes yderligere i de kommende år i takt med realiseringen af CPH’s plan om at vokse til 40 mio. passagerer om året”, siger Thomas Woldbye.

Analysefirmaet DAMVAD Analytics har beregnet, at væksten i Københavns Lufthavn i perioden 2005 til 2015 har øget Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) med ca. DKK 31 mia. De nye ruter, den højere sædekapacitet og de flere passagerer, der er kommet til Københavns Lufthavn i løbet af 2016, har forøget dette bidrag med en yderligere værdi af ca. DKK 5,7 mia. ifølge DAMVAD Analytics.

Den høje passagervækst lægger fundamentet for en omsætningsfremgang og et tilfredsstillende resultat. Omsætningen i det aeronautiske segment steg med 10,0%, mens det ikke-aeronautiske segment steg med 7,3%. Koncernens samlede omsætning steg til DKK 4.421,9 mio., svarende til en stigning på 8,9%. Resultatet før skat korrigeret for særlige forhold blev DKK 1.635,5 mio., hvilket er på niveau med den senest udmeldte forventning den 8. november 2016.

Højt investeringsniveau skaber plads til mere vækst

Med flere ruter og flere passagerer øges kravene til Københavns Lufthavn, og derfor præsenterede Københavns Lufthavne A/S i slutningen af 2016 en stor, samlet investerings- og udbygningsplan, der har som mål at udvide lufthavnen til at kunne håndtere 40 mio. passagerer om året. I 2016 investerede CPH DKK 1.033,5 mio. i at udvide lufthavnen:

”Vi har også i 2016 investeret betydelige beløb i udbygningen af lufthavnen, bl.a. i forbindelse med en stor udvidelse af den centrale sikkerhedskontrol til dobbelt størrelse og med fem nye spor. Vi forventer, at den nye sikkerhedskontrol åbnes senere på året. Derudover har vi udvidet vores kapacitet til de store widebody-fly, ligesom vi har opgraderet en række busbetjente gates, forklarer Thomas Woldbye, der forventer at fastholde det høje investeringsniveau i 2017, som forventes at udgøre ca. DKK 1,3 mia.

 

 

Passagerens oplevelse i centrum

CPHs strategi handler både om at styrke lufthavnens position som den væsentligste nordeuropæiske lufthavn og om at skabe unikke passageroplevelser.

”Vores ambition er at gøre vejen igennem Københavns Lufthavn til den bedste del af passagerernes rejse. Derfor har vi konstant fokus på at skabe de bedst mulige oplevelser for alle passagerer. Vi har i løbet af 2016 forbedret den centrale sikkerhedskontrol samt åbnet nye butikker og restauranter, som passagererne har taget rigtig godt imod, ligesom vi har anlagt et nyt parkeringsanlæg, P19, med flere end 1.000 pladser i den billigste budget-kategori,” siger Thomas Woldbye.

Den gode modtagelse af de nye tilbud til passagererne afspejler sig positivt i passagertilfredsheden.

Forventer yderligere investeringer

CPH fortsætter med at investere i at udvikle lufthavnen i 2017. Blandt de planlagte investeringer er udvidelsen af området mellem Finger B og A med 4.000 m2 samt første fase af en ny Finger E til især store, interkontinentale fly. Ydermere udvides Terminal 3’s afgangsområde, hvor der bl.a. påbegyndes opførelsen af en broforbindelse fra metrostationen til sikkerhedskontrollen. Derudover vil CPH også investere i ikke-aeronautiske projekter.

CPH’s forventede trafikprogram for 2017 byder på en række nye ruter og øget kapacitet. Derfor forventes en vækst i det samlede antal passagerer. Udviklingen i antallet af passagerer er en dynamisk faktor, der er omfattet af både positiv og negativ indflydelse fra den generelle økonomiske udvikling, flyselskabernes beslutninger vedrørende ruter og kapacitet, og isolerede begivenheder i luftfartsindustrien.  Det forventes, at en stigning i antallet af passagerer vil påvirke årets resultat positivt.

Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2016, primært på grund af den forventede passagervækst, øgede krav på sikkerhedsområdet og inflation, men det vil delvist modsvares af et fortsat stærkt fokus på effektivisering af driftsomkostningerne.

Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes samlet set at være højere end 2016, primært som følge af et fortsat højt investeringsniveau.

Resultat før skat i 2017 forventes derfor at ligge i et interval mellem DKK 1.600 mio. og DKK 1.700 mio., når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger forventes at være højere i 2017 end i 2016, når der tages højde for særlige forhold.

Læs årsrapport 2016 her