Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
18.09.2017

Københavns Lufthavn investerer trecifrede millionbeløb i at nedbringe flyselskabernes omkostninger

Onsdag præsenterer Københavns Lufthavne A/S en investeringspakke, der har som mål at nedbringe flyselskabernes omkostninger og gøre lufthavnen endnu mere attraktiv. Samtidig vil lufthavnen have flere danskere til at flyve indenrigs. 

Københavns Lufthavn er Danmarks internationale knudepunkt, der forbinder landet med resten af verden. For at sikre, at Danmark også får del i den store, internationale vækst i luftfarten er det derfor afgørende, at Københavns Lufthavn udvikles og er en attraktiv lufthavn for flyselskaberne at drive forretning i.

I 2016 præsenterede CPH en samlet udbygningsplan. Over de kommende år vil lufthavnen investere op mod 20 mia. kroner i at udbygge lufthavnen, så der kan skabes kapacitet til 40 mio. passagerer og 55.000 flere starter og landinger hvert år.

CPH ønsker at stå endnu stærkere i konkurrencen om den fremtidige vækst. Derfor lancerer CPH onsdag en investeringspakke for at fortsætte fokus på at gøre lufthavnen mere attraktiv og effektiv for flyselskaberne.

Der er tale om en samlet investeringspakke, som indeholder fire elementer:

  • Investeringsniveauet øges med ca. 20 pct.: CPH vil øge de årlige investeringer i udbygningen med ca. 20 pct. fra ca. 1,1 mia. kroner i 2016 til 1,3 mia. kroner. De 200 mio. kr. skal bruges til at fremskynde byggerier af ny kapacitet til både fly og passagerer inden for den allerede udmeldte plan på 20 mia. kr.
  • 500 mio. kr. til optimeringsprojekter: CPH er klar til at fordoble sine investeringer i projekter, der handler om at nedbringe flyselskabernes omkostninger ved at drive forretning i Københavns Lufthavn, som dermed kan løbe op i 500 mio. kr..
  • Investering i indenrigstrafikken: CPH vil styrke indenrigstrafikken, bl.a. med en stor markedsføringsindsats til 20 mio. kroner, der skal få flere til at rejse indenrigs. Samtidig vil CPH indlede en dialog med myndighederne for at få deres vurdering af mulighederne for at operere med en lavere takst på indenrigsflyvninger.
  • Tværbanen forskydes: CPH vil investere 300 mio. kroner i at forskyde den såkaldte tværbane midlertidigt, indtil det er nødvendigt at lukke den helt.

Thomas Woldbye, der er adm. direktør i Københavns Lufthavne A/S, kalder den samlede pakke for et vigtigt og ambitiøst element i at sikre, at Danmark også fremover vil få del i den vækst, der forventes i luftfarten:

”Vi præsenterede før jul vores store udbygningsplan, Expanding CPH, til 20 mia. kroner. Nu lancerer vi så en plan, der handler om, hvordan vi på kortere sigt vil gøre CPH endnu mere attraktiv og effektiv. Det handler i bund og grund om, at vi investerer i at øge kapaciteten og gøre det billigere for flyselskaberne at drive forretning her i Københavns Lufthavn. Det vil både reducere flyselskabernes omkostninger og samtidig gøre CPH mere attraktiv i forhold til at tiltrække nye ruter og mere trafik”, forklarer Thomas Woldbye, der fremhæver, at der er tale om at fremrykke og øge CPH’s investeringer markant i de kommende år inden for den overordnede plan på 20 mia.:

”Vi har de seneste år investeret godt en milliard kroner om året i at udbygge og udvikle CPH. Det niveau hæver vi nu med ca. 20 procent til ca. 1,3 mia. kr. om året. Samtidig investerer vi i at reducere omkostningerne for flyselskaberne ved at drive forretning i Københavns Lufthavn. Vi vil være en attraktiv lufthavn og derfor investerer vi ikke blot i at bygge ny kapacitet, men også i at optimere processer, indføre ny teknologi og gøre tingene smartere. Vi er derfor klar til at investere en halv milliard kroner over de næste fem år til målrettet at nedbringe flyselskabernes omkostninger ved at operere i CPH. De skal gå til projekter, som vi udvikler i samarbejde med flyselskaberne”, siger Thomas Woldbye.

Forskyder tværbanen

CPH har fremlagt en konkret plan om at udbygge lufthavnen, så den kan håndtere op til 40 mio. passagerer om året. En vigtig del udbygningsplanen er, at der bygges i det område hvor tværbanen ligger for at skabe den fornødne plads til at udvide lufthavnens terminaler og standpladser.

”Da vi lancerede Expanding CPH gjorde vi det klart, atvi vil arbejde på at reducere de negative konsekvenser, der er ved at udbygge på tværbanen. Der har blandt enkelte flyselskaber været en bekymring omkring en lukning af tværbanen om ca. 5 år.  Derfor har vi besluttet at investere ca. 300 mio. kr. i at forskyde tværbanen, så den kan være i funktion frem til det bliver nødvendigt at bygge på hele tværbanen. Det er en stor investering, men en investering vi er klar til at gøre for vores kunder. Dette vil nedbringe de negative konsekvenser til et minimum.”, siger Thomas Woldbye

Den kræves dog, at den forskudte tværbane lukkes fuldstændig, når lufthavnen skal håndtere mere end 40 millioner pasagerer om året.

Særligt vigtigt at styrke indenrigs

Et særligt vigtigt område for Københavns Lufthavn er indenrigstrafikken:

”Indenrigsflyvning er med til at binde Danmark sammen, og indenrigstrafikken styrker CPH som knudepunkt. Man skal let og hyppigt kunne komme til og fra alle landsdele, og vi kan bestemt se et potentiale for at styrke indenrigstrafikken. Der er mange, der kunne have glæde af at flyve mellem landsdelene, som ikke gør det i dag. En af årsagerne er, at mange ikke kender nok til mulighederne, og derfor ser vi det som en naturlig opgave for os at samarbejde med flyselskaberne om at markedsføre indenrigstrafikken mere. Derfor vil vi allerede fra i år afsætte 20 mio. kroner til at markedsføre indenrigsflyvning”, siger Thomas Woldbye.

Ud over markedsføringsindsatsen vil CPH også bede myndighederne om at vurdere, om det fra næste takstperiode, der begynder i 2019, kan være muligt at indføre en lavere lufthavnstakst for indenrigsflyvninger, hvilket ikke er muligt i dag med de gældende EU-regler.

Læs mere om udvidelsen af Københavns Lufthavn her

Hent billede af Thomas Woldbye, CEO i CPH, her

Hent billede af Københavns Lufthavn her