18.09.2017

CPH: Danmark kan blive centrum for e-handel

Storlufthavne i Nordeuropa er godt i gang med at udvikle fragt- og erhvervsområder til vækst og nye arbejdspladser. Danmark risikerer at gå glip af den vækst. Derfor inviterer Københavns Lufthavn nu danske og udenlandske virksomheder til at skabe en Airport Business Park. 

Flere jobs, mere eksport og endnu bedre muligheder for at gøre forretning med hele verden. Det er målet med det 25 fodboldbaner store areal, som Københavns Lufthavn nu inviterer danske og internationale virksomheder til at udvikle.

”Danmark bør sigte efter at blive nordeuropæisk centrum for luftfragt og e-handel og et knudepunkt for medicinal- og biotekindustrien i Nordeuropa. Og så skal vi skabe en Airport Business Park, der også kan tiltrække virksomheder med et særligt behov for at ligge centralt i en stor international lufthavn – virksomheder, vi ellers ikke ville få til Danmark,” siger Peter Krogsgaard, kommerciel direktør i Københavns Lufthavn.

Dermed ville Danmark kunne melde sig ind i kampen om f.eks. at være nordeuropæisk knudepunkt for store globale e-handelsvirksomheder som Amazon eller Alibaba.

170.000 m2 til vækst og jobs
Ambitionen for det 170.000 m2 store område ned til Øresund ved siden af det nuværende fragtområde er at fordoble lufthavnens fragtkapacitet fra 500.000 tons til 1.000.000 tons om året.

Luftfragt er vigtig for dansk økonomi og eksport. Målt på værdi sendes 32% af dansk eksport i dag ud af landet med fly. Det er især højværdivarer som minkskind, medicinalprodukter og reservedele til maskiner og motorer.

”Med en Business Park på lufthavnens arealer kan vi også styrke eksportmulighederne for de mange danske virksomheder, der er afhængige af oversøisk eksport. Og samtidig kan vi tiltrække globale virksomheder, der ellers placerer sig i og omkring andre store, europæiske lufthavne,” siger Peter Krogsgaard.

Øget interesse fra investorer
Direktør i Copenhagen Capacity Claus Lønborg vurderer, at en Airport Business Park vil give Danmark mulighed for at tiltrække store globale e-handelsvirksomheder:

”Vi oplever, at logistik i Greater Copenhagen-området har fået øget interesse fra udenlandske investorer, der ønsker en central placering af deres gateway til Norden og Europa. Den centrale placering, en lufthavn kan tilbyde, er meget attraktiv for f.eks. globale e-handelsvirksomheder, der ønsker en optimal infrastruktur for deres ekspansion,” siger Claus Lønborg.

”Den mulighed kan de få med en Airport Business Park i Københavns Lufthavn. Endvidere bidrager Danmarks konkurrencedygtige rammebetingelser som et fleksibelt arbejdsmarked og en veludviklet fysisk og digital infrastruktur som afgørende faktorer, når virksomheder vælger lokalitet,” uddyber Claus Lønborg.

Luftfragten løfter også passagertrafikken
Ambitionen om at fordoble kapaciteten fra 500.000 til 1.000.000 tons luftfragt årligt handler ikke kun om eksport og import. Det er også afgørende for passagerflyene.

”I dag udgør fragt i passagerflyenes lastrum en væsentlig del af indtjeningen på de lange, oversøiske ruter; ofte mere end 10% af indtjeningen,” siger Peter Krogsgaard.

”Hvis vi kan vise flyselskaberne, at det er muligt at fylde fly til Mumbai eller Cape Town med fragt i lastrummene ved siden af bagagen, vil det være endnu mere attraktivt for selskaberne at vælge at flyve til København frem for til en af de konkurrerende lufthavne i Europa,” understreger han.

Københavns Lufthavn vil nu fortsætte den gode dialog med myndighederne for at få visionen til at blive til virkelighed.

 

Fakta:

  • Airport Business Park vil kunne fordoble fragtkapaciteten i Københavns Lufthavn fra 500.000 tons i dag til 1.000.000 tons årligt.
  • Mere end 10%. af indtjeningen på de lange, oversøiske flyruter kommer fra luftfragt i passagerflyenes lastrum.
  • Ved at skabe plads til endnu mere fragt understøtter Airport Business Park dermed også passagerruterne.
  • I 2016 rejste flere end 29 mio. gennem lufthavnen på en af lufthavnes 165 direkte ruter ud i verden, heraf 36 til destinationer uden for Europa.
  • Lufthavnen bliver udbygget massivt i disse år for at skabe plads til 40 mio. årlige passagerer. Udvidelsen koster op til 20 mia. kr.