11.12.2017

Københavns Lufthavn sænker priserne for flyselskaberne

Københavns Lufthavne A/S gennemfører nu to initiativer, som begge reducerer den takst, flyselskaberne betaler for at bruge lufthavnen. For at styrke hubben i CPH indføres en ny incitamentsordning for højfrekvent feedertrafik fra regionale lufthavne. Samlet set bliver taksterne nedsat med gennemsnitligt 10%. 

Københavns Lufthavne A/S (CPH) har besluttet at sænke de takster, som flyselskaberne betaler for at bruge lufthavnen. Det sker fra den 1. april 2018, og det betyder, at flyselskaber, der benytter lufthavnen, kommer til at betale 10% mindre i gennemsnit.

”Regeringen fremlagde i juli den nye luftfartsstrategi, som sætter fokus på at styrke Danmarks internationale tilgængelighed og dansk indenrigsluftfart. Som følge af luftfartsstrategien har vi fået en ny regulering, der får fuld effekt fra april 2019.

Både fra politisk hold og fra vores kunder har der været et ønske om lavere takster. Det har vi lyttet til. Samtidig ønsker vi at komme den nye regulering i møde allerede nu og skabe et godt fælles udgangspunkt for de kommende forhandlinger. Derfor sænker vi taksterne fra april 2018 gennem to konkrete initiativer: Vi reducerer taksterne, som alle flyselskaber betaler for at bruge lufthavnen. Og vi indfører en særlig incitamentsordning, der gør taksterne 35% lavere på højfrekvente feederflyvninger mellem de regionale lufthavne og CPH.

Samlet set bliver CPH’s takster i gennemsnit 10% lavere allerede fra april 2018”, siger Lars Nørby Johansen, der er bestyrelsesformand for Københavns Lufthavne A/S.

Den nye incitamentsordning vil betyde, at taksterne bliver 35% lavere på flyvninger mellem CPH og regionale lufthavne som fx Billund, Bornholm, Midtjylland, Sønderborg, Aalborg og Aarhus, men også Bergen, Göteborg, Stavanger, Vilnius og Gdansk.

Takstreduktionen er ifølge Lars Nørby Johansen et led i en samlet strategi, der skal styrke Københavns Lufthavns position som nordeuropæisk hub:

”Vi vil have styrket vores hub-funktion, og derfor kommer de lavere priser især til at slå igennem for de flyselskaber, der flyver mange gange dagligt på de kortere ruter mellem CPH og de regionale lufthavne. På den måde fortsætter vi indsatsen for at binde hele Danmark tættere sammen,” siger Lars Nørby Johansen.

De 10% lavere takster vil koste lufthavnen ca. 300 mio. kr. på årsbasis. Lufthavnen håber, at den meget markante prisreduktion på særligt feederruterne vil føre til konsolidering og vækst i hub-trafikken:

”Vi ser frem til, at flyselskaberne vil modtage prisreduktionen positivt og vil kvittere med øget aktivitet og vækst,” siger Lars Nørby Johansen.

Fakta om Københavns Lufthavn og de nye takster

  • Fra 1. april 2018 gennemføres der dels en generel takstnedsættelse for alle flyselskaber, dels en særlig reduktion for højfrekvente feederruter fra regionale lufthavne. Taksterne vil blive sænket med i gennemsnit 10%.
  • Den nye incitamentsordning vil omfatte flyselskaber, der flyver feedertrafik mellem CPH og de regionale lufthavne mindst 3 gange dagligt på den samme rute og vil være på 35%. Det drejer sig i dag om følgende destinationer: Bergen, Billund, Bornholm, Gdansk, Göteborg, Midtjylland, Stavanger, Sønderborg, Vilnius, Aalborg og Aarhus.
  • De nye reducerede takster kommer til at gælde for både nuværende og kommende flyselskaber fra april 2018. Den særlige reduktion af taksterne på feedertrafik fra regionale lufthavne skal godkendes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Efter godkendelse vil den kunne træde i kraft den 1. april 2018.
  • I 2016 fløj 29 mio. passagerer til og fra Københavns Lufthavn. Det var 9,1% flere end året før.
  • CPH har flere end 160 direkte flyruter ud af Danmark.
  • Københavns Lufthavn bliver i disse år markant udbygget. Målet er at skabe en lufthavn med plads til 40 mio. passagerer om året. Udbygningsplanen koster 20 mia. kr. at realisere og er et af Danmarkshistoriens største private anlægsprojekter.