Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
 
02.04.2020

Stærke flyforbindelser øger væksten i Danmark

Københavns Lufthavn har de senere år oplevet en markant vækst i både passagerer, flyruter og flysæder. Ny analyse fra DAMVAD Analytics viser, at væksten i Københavns Lufthavn i perioden fra 2005-2015 har øget Danmarks bruttonationalprodukt med ca. 31 milliarder kroner og skabt grundlaget for tusindvis af nye arbejdspladser. 

Hver eneste flyrute til og fra Københavns Lufthavn øger Danmarks internationale tilgængelighed og skaber vækst og arbejdspladser i hele landet. Når der kommer nye ruter, flere afgange eller større fly, øges væksten i hele Danmark. En ny analyse sætter tal på samfundsværdien af de senere års store vækst i Københavns Lufthavn.

Fra 2005 til 2015 har Københavns Lufthavn fået 56 flere ruter. Sammen med øget trafik på de eksisterende ruter, har de mange nye ruter styrket lufthavnens bidrag til Danmarks internationale tilgængelighed med mere end 50 pct. målt på baggrund af den internationale luftfartsorganisation, IATAs, såkaldte connectivity-indeks. Det fremgår af en ny analyse, som DAMVAD Analytics har foretaget.

”De mange nye ruter har blandt andet givet danskerne og danske virksomheder direkte adgang til nye destinationer som Toronto, Los Angeles, Shanghai og Dubai, der ikke tidligere kunne nås med direkte flyruter fra København”, forklarer Thomas Woldbye, der er administrerende direktør i Københavns Lufthavn.

De mange nye ruter fra CPH øger Danmarks tilgængelighed, forklarer Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns Lufthavn. 

Sammen med øget trafik på de eksisterende ruter, har de mange nye ruter alt andet lige øget Danmarks internationale samhandel, skærpet den globale konkurrence, samt forbedret danske virksomheders mulighed for at tiltrække udenlandske investeringer, arbejdskraft og teknologi.

DAMVAD Analytics har beregnet, at væksten i Københavns Lufthavn i perioden 2005 til 2015 har bidraget markant til samfundsøkonomien og øget Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) med ca. 31 mia. kr. i perioden.

”Øget tilgængelighed har stor betydning for, at Danmark kan klare sig godt i den internationale konkurrence. Her spiller vi som lufthavn en central rolle i at sikre fundamentet for vækst i Danmark. Vi er de senere år lykkedes med at tiltrække mange nye flyselskaber og få åbnet nye ruter, og det arbejder styrker ikke blot lufthavnen, men skaber også vækst og arbejdspladser i hele Danmark”, siger Thomas Woldbye.

Brug for politisk opbakning til vækst

Thomas Woldbye peger på, at der er behov for stærk politisk opbakning for at sikre, at dansk luftfart kan øge væksten:

”Luftfartsbranchen i Danmark har brug for politisk opbakning, så vi kan fortsætte væksten. Der er brug for en aktiv politisk indsats på den internationale scene, eksempelvis i EU. Her skal skabes bedre luftfartsaftaler, så det bliver lettere for flyselskaber at flyve også udenfor Europa. Derudover har vi brug for, at man fra politisk hold giver den danske luftfartsbranche de bedst mulige vilkår i den internationale konkurrence, der er benhård. Derfor er det meget glædeligt, at regeringen og et bredt flertal i folketinget har sat sig for at få lavet den første egentlige luftfartsstrategi i Danmarks-historien”, siger Thomas Woldbye.

Analysen af samfundsbidraget fra væksten i Københavns Lufthavn er udarbejdet af DAMVAD Analytics med udgangspunkt i de samme statistiske metoder, som analysebureauet Intervistas tidligere har anvendt til at beregne jobskabelse og BNP-vækst, der kan tilskrives væksten i europæiske lufthavne i perioden 1993 til 2013. Intervistas analyse er udarbejdet for IATA – den internationale luftfartsorganisation.

Hele rapporten fra DAMVAD Analytics kan læses her.