18.09.2017

Nye flyruter øger vækst

8.413.408 passagerer rejste gennem Københavns Lufthavn i årets tredje kvartal, og dermed har 22.118.267 rejsende været gennem lufthavnen i løbet af årets første ni måneder. Det er 9,9% flere end sidste år. En stor del af væksten skyldes, at flere turister flyver til Danmark. Nye flyruter og mere kapacitet øger turismen og skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Forventningerne for året fastholdes. 

Der har været ekstraordinært travlt i Københavns Lufthavn i årets første tre kvartaler. Flere end 22,1 mio. passagerer er rejst gennem lufthavnen, hvilket er 9,9% højere end samme periode af 2015.

Væksten er især drevet af flere rejsende på de internationale ruter. De lange, interkontinentale ruter har således oplevet en vækst på 10,6%, mens Europa-trafikken steg 10,0%. Indenrigstrafikken er ligeledes vokset og lå 6,9% højere end 2015-niveauet.

Turister skaber vækst

I første halvår steg antallet af udenlandske turister, der fløj til København, ca. 16%, og antallet af udenlandske forretningsrejsende, der fløj til København, voksede med mere end 12% i samme periode.

”Der er åbnet flere nye ruter, ligesom der på mange ruter er indsat øget kapacitet i form af større fly eller flere afgange. Det gør det lettere at komme til Danmark, og den øgede tilgængelighed er en af de væsentligste årsager til, at der især kommer flere turister til Danmark,” forklarer Thomas Woldbye, administrerende direktør for Københavns Lufthavne A/S.

Han fremhæver, at væksten i antallet af turister betyder, at der skabes vækst og arbejdspladser i turistsektoren:

”Vi ved, at en ny flyrute giver flere udenlandske turister i Danmark. Derfor er vi også glade for, at vi i Københavns Lufthavn har haft held med at tiltrække flere nye ruter i de seneste år. De mange nye ruter er med til at tiltrække flere turister til de danske rejsemål og bidrager til vækst og jobskabelse i turismesektoren i hele Danmark. Det er en af de meget positive effekter, som vi historisk har set med udviklingen af nye ruter i Københavns Lufthavn, og som vil forstærkes yderligere i de kommende år i takt med realiseringen af vores plan om at vokse fra 25 til 40 mio. passagerer om året,” siger Thomas Woldbye.

Analysefirmaet DAMVAD Analytics har beregnet, at væksten i Københavns Lufthavn i perioden 2005 til 2015 har øget Danmarks bruttonationalprodukt (BNP) med ca. DKK 31 mia. De nye ruter, den højere sædekapacitet og de flere passagerer, der er kommet til Københavns Lufthavn i løbet af de tre første kvartaler af 2016, har forøget dette bidrag. Ifølge en ny opgørelse fra DAMVAD Analytics har denne fremgang bidraget med en værdi af ca. DKK 2,9 mia. til Danmarks bruttonationalprodukt.

”Når Danmark bliver bedre forbundet til verden, så øger det vores velstand. Københavns Lufthavns bidrag til dansk vækst er øget med knap 3 mia. kroner i år, og det understreger hvor væsentligt det er, at vi fortsætter vores arbejde med at skaffe endnu flere flyruter og dermed øge tilgængeligheden og væksten til gavn for hele Danmark”, siger Thomas Woldbye.

Analysen af samfundsbidraget fra Københavns Lufthavn er udarbejdet i 2016 af DAMVAD Analytics på baggrund af en omfattende analyse foretaget af InterVISTAS af 125 europæiske lufthavne.

Et solidt resultat

Den store vækst i antallet af rejsende er også med til at sikre Københavns Lufthavne A/S (CPH) et godt resultat i tredje kvartal. Omsætningen steg 9,8%, og selv om CPH har fortsat sit høje investeringsniveau i tredje kvartal, er resultatet før skat, korrigeret for særlige forhold, steget 17,1% til DKK 1.278,7 mio.

I august opjusterede CPH forventningerne til årets resultat før skat, når der tages højde for særlige forhold, til intervallet DKK 1.550-1.650 mio. Disse forventninger fastholdes.

Fortsat højt investeringsniveau

Den store vækst i antallet af rejsende betyder, at CPH fortsat har et højt investeringsniveau. I årets første ni måneder udgjorde investeringerne DKK 664,7 mio., hvilket især skyldes udvidelsen af den centrale sikkerhedskontrol, widebody-kapacitetsudvidelser, nye standpladser, banerenovering samt diverse IT-systemer og yderligere investeringer.

”Vores investeringsniveau ligger fortsat på et højt niveau. Vi holder fast i vores Expanding CPH-strategi, hvor vi udvider og udvikler lufthavnen, i takt med at antallet af passagerer stiger. Vi har en plan om at vokse til 40 mio. passagerer, og det kræver investeringer på op mod 20 mia. kr.,” siger Thomas Woldbye.

Resume af de første ni måneder

  • Passagertallet i Københavns Lufthavn steg 9,9% i de første ni måneder af 2016. Antallet af lokaltafgående passagerer steg 11,4%, og transferpassagerer steg 4,9%.
  • Omsætningen steg 9,8% til DKK 3.337,4 mio. (2015: DKK 3.040,7 mio.), hvilket primært er drevet af passagervæksten i de afgående internationale passagerer på 10,2% samt øget omsætning fra parkering.
  • Grundet vedvarende fokus på omkostningseffektivitet er omkostningerne pr. passager faldet 3,3% trods øget regulering og skarpt fokus på investeringer i det centrale sikkerhedstjek.
  • EBITDA, korrigeret for særlige forhold, steg 12,6% til DKK 1.930,5 mio. (2015: DKK 1.714,3 mio.). Det rapporterede EBITDA steg 12,6% til DKK 1.920,5 mio. (2015: DKK 1.706,3 mio.).
  • EBIT, korrigeret for særlige forhold, steg 14,8% til DKK 1.412,6 mio. (2015: DKK 1.231,0 mio.). Rapporteret EBIT steg 14,7% til DKK 1.402,6 mio. (2015: DKK 1.223,0 mio.).
  • Nettofinansieringsomkostningerne faldt DKK 5,4 mio. sammenlignet med 2015, bl.a. grundet forbedrede lånevilkår.
  • Resultat før skat, korrigeret for særlige forhold, steg 17,1% til DKK 1.278,7 mio. (2015: DKK 1.091,7 mio.). Det rapporterede resultat før skat steg 17,1% til DKK 1.268,7 mio. (2015: DKK 1.083,7 mio.).
  • Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 664,7 mio. i de første ni måneder af 2016 (2015: DKK 783,3 mio.). Årets første ni måneder har været præget af udvidelsen af kapaciteten i den centrale sikkerhedskontrol, nye standpladser, widebody-kapacitetsudvidelser, banerenoveringer samt diverse IT-systemer og yderligere investeringer.

Læs fondsbørsmeddelelse her