18.09.2017

Lettere at pendle med fly

Det skal være lettere at pendle med fly til og fra hovedstaden. Det har længe været et politisk ønske, og nu lancerer Københavns Lufthavn en samlet pendlerpakke, der blandt andet reducerer ventetiden i sikkerhedskontrollen, så alle rejsende fremover kan regne med kortere ventetid. Transportminister glæder sig over initiativet. 

Selvom de fleste pendlere bruger tog eller bil til at transportere sig til og fra arbejde, så er der mange, der har så langt mellem hjem og arbejde, at de flyver, til og fra Københavns Lufthavn.

For at få pendlerlivet i luften til at fungere, er det afgørende, at vejen gennem lufthavnen er hurtig og effektiv, og det har længe været et politisk ønske at gøre hverdagen for pendlerne lettere. Københavns Lufthavn lancerer i dag en samlet pendlerpakke med en række konkrete initiativer, der alle skal forbedre forholdene for pendlerne.

Transportminister Hans Chr. Schmidt, som i løbet af efteråret har været i dialog med CPH om udviklingen af pendlerpakken, ser med tilfredshed på det konkrete udspil:

- Det er godt, at der nu iværksættes en række initiativer, som ifølge Københavns Lufthavn vil gøre det lettere for fly-pendlerne. Som jeg har fremført, så var det nødvendigt med forbedrede vilkår. At det er et stort ønske fra pendlerne, har jeg fået bekræftet på de møder, jeg har deltaget i med lufthavnene i blandt andet Aalborg, Billund og på Bornholm. Det vigtige for mig er, at de der bruger lufthavnen kommer til at opleve forbedringerne i deres hverdag – og jeg forventer at Københavns Lufthavn leverer det de stiller i udsigt med de nye initiativer, nemlig at ventetiden i sikkerhedskontrollen nedbringes som lovet og at passagerne kommer til at opleve forbedret service generelt.

Konkrete initiativer skal lette hverdagen for pendlerne

Foruden at være i dialog med transportministeren har CPH i de senere måneder været i tæt dialog med kommuner og især pendlerforeninger i hele Danmark. På baggrund af de drøftelser, har lufthavnen udarbejdet en pakke af initiativer, der nu skal sættes i søen.

- Da vi i foråret sammenlagde inden- og udenrigstrafikken, fik de indenrigsrejsende generelt bedre vilkår i lufthavnen, og vi har da også set tilfredsheden stige blandt størstedelen af de rejsende. Det blev lettere at skifte fra inden- til udenrigsfly, og der blev bedre adgang til metro og tog, som mere end 60 pct. af de indenrigsrejsende benytter. Desværre har særligt pendlerne været frustrerede, da de oplever en mere uforudsigelig vej gennem lufthavnen. Med pendlerpakken ønsker vi at lette hverdagen for de mange pendlere, forklarer Thomas Woldbye, administrerende direktør i Københavns Lufthavne A/S.

Han fremhæver særligt, at man har lyttet til bekymringen for ventetiden i sikkerhedskontrollen:

- Når der er mange tusinde, der skal igennem sikkerhedskontrollen, kan der være ventetid. Det generer især pendlerne. Derfor ansætter vi nu 20 ekstra mand til sikkerhedskontrollen og sænker ventetiden, så hovedparten af passagererne venter mindre end 5 minutter, og man kan regne med at vente maksimalt 15 minutter, forklarer Thomas Woldbye.

Et af initiativerne er et nyt digitalt pendlerkort, som giver pendlerne mulighed for at komme hurtigere frem til sikkerhedskontrollen i tilfælde af kø foran indgangen til sikkerhedskontrollen.

Ministeren vil, som et særskilt initiativ, på et møde i Rådet for Dansk Luftfart mandag den 18. januar 2016 præsentere et oplæg til en ny luftfartpolitisk strategi for Danmark.

Hent fakta om CPH's Pendlerpakke her