18.09.2017

Nyt taxi management system i luften 5. oktober

De fire taxiselskaber i Region Hovedstaden har indgået en aftale med CPH om at etablere et Taxi Management System i Københavns Lufthavn. Systemet er ved at blive færdigudviklet og sættes i gang den 5. oktober i år.  

Det nye Taxi Management System skal ruste selskaberne til at håndtere den stigning i passagerer og taxakunder, der forventes i Københavns Lufthavn de kommende år. Tilsvarende systemer er kendt fra en række andre lande og vil sikre bedre plads til taxierne, forhindre kødannelse og nedbringe og ventetid. Det vil hermed både gavne taxiselskaberne og kunderne.

Taxierne venter i dag i gennemsnit 42 minutter på en tur i Københavns Lufthavn. Ambitionen er at ventetiden mindst halveres, så den bliver maksimalt 20 minutter i gennemsnit.

Med det nye system vil antallet af taxier blive doseret efter passagerprognoserne. Det kommer til at halvere ventetiden for de taxier der skal hente kunder og spare chaufførerne for ca. 330.000 timer i kø årligt.

Afsætning af passagerer vil fortsat være gratis for taxiselskaberne også for selskaber der opererer uden for Region Hovedstaden og ikke er en del af det nye system.