18.09.2017

Københavns Lufthavne tager afstand fra sexchikane

Sikkerhedschef Johnnie Müller svarer på anklage om sexchikane i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn 

I et debatindlæg i Politiken stiller journalist og lektor Anne Lea Landsted spørgsmålet: ”Er Københavns Lufthavn ude i sikkerhedstjek eller sexchikane?”.

Vi finder sexchikane utilstedeligt og krænkende, og vi tager derfor sagen meget alvorligt. Har dialogen været som beskrevet i indlægget, er det meget alvorligt, og vil være noget vi følger op på. Ingen passagerer skal føle sig krænket af at gå igennem sikkerhedskontrollen.

Vi har generelt meget positive tilbagemeldinger fra vores passagerer om deres oplevelse af sikkerhedskontrollen, og Københavns Lufthavne er også blevet kåret som verdens bedste to gange inden for de seneste tre år

Vi undersøger løbende om passagerene er utilpasse ved at blive visiteret af en person af det modsatte køn. Langt størstedelen af vores passagerer synes, at det er i orden. De passagerer, som ønsker at blive visiteret af en af det samme køn, skal dog vide, at det er en mulighed. Jeg vil derfor se på, om vi kan gøre skiltningen tydeligere.

Anne Lea Landsted citerer i sit indlæg i øvrigt EU reglerne på området, men det er naturligvis kun de offentligt tilgængelige regler, hun har kunnet finde. I de bagvedliggende, ikke offentligt tilgængelige regler er procedurerne langt mere udførligt beskrevet, og det er dem, vi skal følge. Både danske og internationale myndigheder, hhv. Trafikstyrelsen og EU, tester med jævne mellemrum, at vi lever op til de krav, og vi ville få problemer, hvis vi ikke gjorde.

Det vil i øvrigt pr. 1. september være slut med at blive manuelt visiteret som passager i Københavns lufthavn, da vi overgår til ny teknologi.

Dette debatindlæg er også offentliggjort på Politikens hjemmeside torsdag 6. august 2015.