Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
 
18.09.2017

CPH tager ansvar for at håndtere henvendelser

Københavns Lufthavne A/S (CPH) beder politiet om at gå ind i dialogen med de passagerer, som har henvendt sig til CPH angående krænkelser i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn. 

”Vi er meget opmærksomme på at leve op til de lovgivningsmæssige krav, som der er for personeftersyn. Vores nuværende procedure for personeftersyn overholder reglerne, og vi har ikke tidligere modtaget henvendelser i det omfang, som vi har modtaget den seneste uge,"siger administrerende direktør Thomas Woldbye.

"I lyset af den seneste uges debat og på baggrund af de henvendelser vi har modtaget, kan vi konstatere, at selve processen er med til at mistænkeliggøre medarbejderne i sikkerhedskontrollen.

Det har vi i dialog med medarbejderne i sikkerhedskontrollen taget konsekvensen af og foretaget en ændring i vores proces, som betyder, at kvindelige passagerer, der skal håndsøges, i dag bliver spurgt, om de ønsker, at det skal gøres af en kvinde”, siger Thomas Woldbye.

Fællestillidsmand Peter Vium, siger:

”Medarbejderne i sikkerhedskontrollen er chokeret over den her situation. Vi har ingen intention om at lave sikkerhedstjek, som går ud over grænsen af, hvad reglerne siger.

Vi har været kåret 2 gange inden for de seneste 3 år som verdens bedste, og vi har en fælles interesse med ledelsen i, at vi ikke er under anklage. Derfor skal vi til bunds i denne sag”, siger fællestillidsmand Peter Vium.

Overgiver henvendelser til politiet
Københavns Lufthavne A/S (CPH) har haft en ekstern advokat til at gennemgå de henvendelser, som CPH har modtaget fra personer, der har følt sig krænket i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn.

Selvom det er den eksterne advokats vurdering, at langt størstedelen af henvendelserne relaterer sig til selve reglerne for personeftersyn, vælger CPH nu at overdrage samtlige henvendelser til politiet, så politiet kan undersøge, om der er sket strafferetlige overtrædelser, oplyser Thomas Woldbye.

”Vi har som virksomhed et ansvar for, at alle passagerer har en god oplevelse, når de rejser igennem Københavns Lufthavn, og at proceduren for personeftersyn bliver overholdt.

En ekstern advokat har vurderet, at hovedparten af henvendelserne relaterer sig til reglerne for personeftersyn. Derfor er det nu et politimæssigt anliggende at vurdere, om der er grundlag for yderligere efterforskning, ” siger Thomas Woldbye.  

”Vi har valgt at sende samtlige henvendelser til Politiet, og bedt dem om at gå i dialog med de personer, som har skrevet til os. Samtidig har vi bedt de rejsende, som har henvendt sig om at henvende sig til politiet, hvis de mener, at de ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med vores procedurer,” siger Thomas Woldbye.

1050 medarbejdere i sikkerhedskotrollen
Flere kvinder har den seneste uge i de danske medier givet udtryk for, at de har følt sig krænket af at gå igennem sikkerhedskontrollen. Derfor opfordrede CPH de rejsende til at kontakte CPH, hvis de havde oplevet noget lignende. Den opfordring har ført til, at CPH siden fredag den 7. august 2015 har modtaget 53 henvendelser.

”Jeg ser med meget stor alvor på behandlingen af de henvendelser vi har fået, og jeg har derfor besluttet at overdrage henvendelserne til politiet. Når vores medarbejdere gennemfører et personeftersyn, skal de gå meget tæt på af hensyn til sikkerheden.

Men det er politiet, som skal vurdere, om der i nogle af de konkrete sager er sket ting, der er i strid med proceduren og dermed i strid med loven. Vi har flere end 1.050 medarbejdere i sikkerhedskontrollen, der hvert år betjener mere end 24 mio. passagerer.

De gør hver dag et fantastisk stykke arbejde, men hverken vores medarbejdere eller vores passagerer kan være tjent med, at vi ikke kommer til bunds i disse sager, ” siger Thomas Woldbye.

De 53 klager strækker sig over en periode på mere end på fem år. Der er i samme periode gået mere end 50 mio. gennem sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn.

Foruden de 53 klager har CPH konstateret, at fire personer det seneste år har rettet henvendelse via Facebook. Disse henvendelser er ligeledes overdraget til politiet.

Ny procedure og tidligere ibrugtagning af kropscannere
Der er klare lovgivningsmæssige rammer for sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn, som er fastlagt i den nationale sikkerhedsplan. De regler siger ikke, at det skal være kvinder, der undersøger kvinder og mænd, der undersøger mænd. En række af de klager CPH har modtaget retter sig dog i mod det forhold, og det tager lufthavnen nu konsekvensen af.

Foruden en ændring af proceduren for personeftersyn fremrykkes ibrugtagningen af kropscannere. Det betyder, at de rejsende allerede fra mandag den 17. august 2015 vil blive scannet i stedet for kropsvisiteret, hvis metaldetektoren giver udslag.              

Omkring 13 millioner passagerer går hvert år igennem sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn, og lufthavnens sikkerhedskontrol er to gange inden for de seneste tre år blevet kåret som verdens bedste.

 ”Vi har arbejdet længe og hårdt på at skabe en sikkerhedskontrol i verdensklasse. Alene mistanken om mulig chikane er ødelæggende for det vi har brugt år på at bygge op. Derfor er det afgørende, at vi hurtigst muligt kommer til bunds i disse sager, og jeg håber derfor, at politiet hurtigst muligt kan afklare, om der er grundlag for yderligere efterforskning”, siger Thomas Woldbye.

FAKTA OM PERSONEFTERSYN