18.09.2017

Flere fly over København og Malmø denne sommer

Lufthavnen har sommerlukket den ene af hovedbanerne for at gennemføre en omfattende og nødvendig renovering. Det betyder ændrede støjmønstre over hovedstaden og Malmø frem til september. 

Sikkerheden er det allervigtigste for lufthavnen. Derfor bliver banerne vedligeholdt hver sommer. Det er det eneste tidspunkt, hvor det er muligt at arbejde effektivt med asfalten og banernes belægning. 

For at begrænse generne for beboere i lokalområdet mest muligt, er det et arbejde, der normalt finder sted om natten.
I år er vi dog nødt til at arbejde i døgndrift, fordi den ene af vores to hovedbaner (den østlige bane 04R/22L) har brug for en ekstra gennemgribende renovering. Samtidig udvider vi banen for også at kunne tage imod verdens største passagerfly, A380.

Ændrede støjmønstre i Storkøbenhavn og Malmø
Den midlertidige sommerlukning af den østlige bane betyder, at vi i perioder er nødt til at benytte den såkaldte ”tværbane” (bane 12/30), som ellers bruges ganske sjældent. Anvendelsen af banerne til start og landinger - og dermed omfanget af støjgenerne i Storkøbenhavn og Malmø - afhænger primært af vejrforholdene og trafiksituationen.

Med en dominerende vind fra vestlige retninger vil det frem til september ofte være nødvendigt at bruge bane 30 til landinger, og det betyder, at indflyvning over Malmø kan forekomme. I perioder med sydøstlig vind er lufthavnen nødt til at bruge bane 12 til landinger. Det betyder, at indflyvningen til landingsbanen bliver hen over Storkøbenhavn.

Vi beklager de eventuelle støjgener fra flyene. Vi samarbejder med alle relevante parter om at reducere generne mest muligt.

Du kan følge flyene på WebTrak.

30.000 tons asfalt
Banerenoveringen er rent arbejdsmæssigt et gigantisk projekt, der løber over ca. 2 måneder. Vi fræser en 3,3 kilometer lang og 60 meter bred bane op og ligger 30.000 tons asfalt på rekordtid. Det er ligeså meget asfalt som de 12 km. to-sporet motorvej, det går fra Peberholmen og hele vejen over Øresundsbroen.

banerenovation

Derudover skal der monteres 650 landingslys, trækkes 20 km kabler og nedgraves 5.5 km drænings rør til afvanding. Vi graver mere end 100.000 kubikmeter jord op og kører væk på flere end 10.000 fyldte lastvognstog. Efterfølgende skal vi plante 250.000 m2 græs.

Renoveringen af hovedbanen vil holde i cirka 15 år. Dertil kommer, at CPH med banerenoveringen og udvidelsen også bliver klar til mere vækst og endnu flere flyruter og destinationer. Blandt andet kommer vi til at kunne modtage de allerstørste fly i verden – f.eks. A380’eren med plads til 615 passagerer.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med at udvide lufthavnen fra 25 til 40 mio. passagerer på dit.cph.dk.


FAKTA OM BANERNE

  • CPHs landingsbanesystem består af et hovedbanesystem med to parallelle start-/landingsbaner langs Øresund samt en lidt mindre tværbane, der bruges ganske sjældent.
  • Lukningen af den østligste hovedbane langs Øresund betyder, at flytrafikken hovedsageligt bliver afviklet på den vestlige bane 04L/22R.
  • I perioder vil det dog være nødvendigt at afvikle en del af flytrafikken på tværbanen (bane 12/30).
  • Når vi bruger tværbanen bliver indflyvningen til lufthavnen enten hen over Københavnsområdet (sydøstlig vind) eller Malmø (vestlige vindretninger).