18.09.2017

CPH: Indenrigstrafikken skal fungere for pendlerne

Den 29. marts 2015 lagde Københavns Lufthavn indenrigs- og udenrigstrafikken sammen i Terminal 2 og 3. Sammenlægningen bringer de indenrigsrejsende tættere på metro og tog og gør det nemmere at skifte til internationale fly. Desværre har sammenlægningen skabt frustrationer hos mange pendlere, og derfor igangsætter Københavns Lufthavn nu et indenrigsprogram, som fra på mandag skal gøre det lettere at være pendler. 

Godt en måned efter sammenlægningen af indenrigs- og udenrigstrafikken kan CPH konstatere, at en del af de pendlere, som hver dag rejser igennem Københavns Lufthavn for at gå på arbejde, oplever at sammenlægningen ikke fungerer tilfredsstillende. Specielt er ventetiden før sikkerhedskontrollen blevet kritiseret. Det tager CPH nu konsekvensen af.

Vores mål er, at alle rejsende er tilfredse. Derfor er vi kede af, at mange pendlere er frustrerede og oplever, at sammenlægningen gør, at deres hverdag ikke fungerer. Det går vi nu i gang med at rette op på. Første skridt er, at vi fra på mandag indsætter ekstra mandskab i sikkerhedskontrollen. Det betyder, at vi i myldretiden om eftermiddagen kan nedbringe ventetiden med op til 30 procent, ligesom udsvingene i ventetiderne bliver mindre," siger Henrik Peter Jørgensen, kommunikationsdirektør, Københavns Lufthavne A/S.

”Samtidig med at vi indsætter ekstra mandskab, tester vi en ordning med to pendlerspor i sikkerhedskontrollen. Det er inspireret af den ordning, vi har i ferieperioder, hvor vi tilbyder et særligt familiespor med god tid til børnefamilierne. I de to pendlerspor kan den hyppige rejsende forberede sig på sikkerhedstjekket med andre erfarne rejsende, og vi håber, at det kan være med til at gøre sikkerhedskontrollen mindre frustrerende for pendlerne.”

Mere servicepersonale
Som supplement til den øgede bemanding i selve sikkerhedskontrollen vil Københavns Lufthavn også indsætte servicepersonale før sikkerhedskontrollen, der skal kunne give opdateret information om den aktuelle ventetid samt sikre, at passagerer med meget kort tid til afgang hjælpes hurtigere igennem sikkerhedskontrollen. I løbet af de kommende måneder vil en opgradering af systemet desuden sikre bedre målinger af ventetiden.

Derudover arbejder CPH på en klippekortsløsning til Københavns Lufthavns fast track spor, CPH Express, så flyselskaberne får muligheden for at tilbyde deres pendlere hurtigere adgang igennem sikkerhedskontrollen, når pendlerne selv skønner det nødvendigt.

Indenrigstrafikken skal binde Danmark sammen
Københavns Lufthavn er vigtig for indenrigstrafikken. Både for pendleren fra Bornholm, virksomheden i Aarhus eller turisten fra Kina, som skal videre til Aalborg.

”Københavns Lufthavn spiller en stor rolle i mange menneskers hverdag. Det har stor betydning, om pendleren skal bruge 2 eller 2½ time på at komme til og fra arbejde, og vi ved, at en let og effektiv rejse i dag gør det muligt at bo i Aalborg og arbejde i København. Sådan skal det blive ved med at være. Derfor går vi nu i dialog med pendlerforeninger, rejsende og erhvervsfolk i hele Danmark, så vi kan sikre en endnu bedre rejseoplevelse for hele landet fremover. Det her er ikke en mirakelkur, men forhåbentlig vil pendlerne mærke det som et skridt i den rigtige retning,” siger Henrik Peter Jørgensen.

Fakta om indenrigsprogrammet

  • Ekstra bemanding. Københavns Lufthavn øger fra mandag d. 11. maj bemandingen i sikkerhedskontrollen, hvilket betyder at yderligere ét spor vil være åbent fra kl. 5 om morgenen til 21 om aftenen, og derudover ét spor fra kl. 13 til 21. Med den ekstra bemanding af de to spor forventer lufthavnen at reducere ventetiden for pendlerne med op til 30 procent.
  • To pendlerspor. Københavns Lufthavn tester fra mandag d. 11. maj i hverdagene en ordning med to pendlerspor, hvor den hyppige rejsende kan forberede sig på sikkerhedstjekket med andre erfarne rejsende.
  • Ekstra opmærksomhed på ventende passagerer. Københavns Lufthavn indsætter servicemedarbejdere fra mandag d. 11 maj ved tilgangen til security. Servicemedarbejderne vil informere om ventetider og hjælpe forsinkede foran i køen, hvis de er i risiko for ikke at nå deres fly.
  • Klippekort til CPH Express. Københavns Lufthavn arbejder på at give flyselskaberne mulighed for at sælge klippekort til fast track-sporet CPH Express. Det betyder, at pendlerne kan springe køen over, hvis køen er for lang, mod et klip på klippekortet. Den valgmulighed er ikke til stede i dag.
  • Øget information om ventetid. Københavns Lufthavn vil opdatere sin app, så passagerer med app’en bliver orienteret om ekstraordinær ventetid i sikkerhedskontrollen.
  • Evalueringsprogram for pendlere og rejsende. Københavns Lufthavn igangsætter et større evalueringsprogram i dialog med pendlerforeninger, rejsende og erhvervsfolk fra alle fem regioner. Med programmet ønsker Københavns Lufthavn at få brugernes input til, hvordan lufthavnen kan sikre pendlerne en endnu bedre rejseoplevelse og service nu og i årene fremover.
  • I januar 2016 vil Københavns Lufthavn bruge input fra de rejsendes evalueringer til at optimere og justere med evt. yderligere tiltag. Samtidig vil Københavns Lufthavn orientere Folketingets trafikordførere om resultaterne og fortsætte den tætte dialog med pendlerforeningerne.