18.09.2017

CPH: Trafikvækst sikrer fremgang

Københavns Lufthavne A/S (CPH) fik en fornuftig start på 2015 med en stigning i passagertallet på 1,8 procent. Den internationale og ikke mindst den interkontinentale trafik trækker væksten, ligesom der fortsat er fremgang i den ikke-aeronautiske del af forretningen. CPH fastholder sine forventninger til resultatet for 2015.  

Passagertallet i Københavns Lufthavn rundede 5,4 mio. i første kvartal, svarende til en vækst på 1,8 procent, hvilket gjorde kvartalet til det travleste første kvartal i lufthavnens 90-årige historie. Det øgede antal passagerer medførte en stigning i omsætningen på 4,8 procent til DKK 871,9 mio. og en stigning i resultat før skat på 12,9 procent til DKK 240,4 mio.

Det voksende passagertal skyldes primært helårseffekten af nye ruter, der åbnede i løbet af 2014. Det stigende antal interkontinentale passagerer skyldes nye langdistanceruter fra Norwegian samt øget kapacitet på Qatar Airways’ rute til Doha.

Interkontinental trafik vokser
”I konkurrencen med de andre europæiske hubs, er det vigtigt, at vi kontinuerligt er i stand til at få den interkontinentale trafik til at vokse, og derfor er flere oversøiske destinationer fra Norwegian, flere ugentlige frekvenser fra Qatar og den bebudede A380’er fra Emirates til december vigtige skridt for realisering af vores vækststrategi,” siger Thomas Woldbye, adm. direktør, Københavns Lufthavne A/S.

Den interkontinentale trafik steg med 4,7 procent, mens Europatrafikken er steget med 2,2 procent trods strejker hos både SAS og Norwegian. Trafikken var til gengæld præget positivt af, at Ryanair har startet sine operationer i København. Indenrigstrafikken er faldet med 6,7 procent pga. lavere kapacitet på en række af indenrigsruterne.

Højt investeringsniveau
CPH har indledt året med et investeringsniveau, der er højere end første kvartal i fjor. For at imødekomme den signifikante interkontinentale vækst er CPH i gang med udvidelsen af den interkontinentale Finger C samt den ene startbane, hvilket er to af initiativerne, der skal klargøre Københavns Lufthavn til Airbus A380.

Derudover færdiggør CPH i løbet af året ombygningen og udvidelsen af Terminal 2, ligesom de to nye spor i sikkerhedskontrollen netop er blevet indviet.

Investeringerne i første kvartal omfatter også sammenlægningen af indenrigs- og Schengen-trafikken og udvidelsen af det særlige højsikkerhedsområde nær terminalerne.

De to projekter er et resultat af den nye takstaftale, som trådte i kraft 1. april i år, og begge investeringer er med til at sænke flyselskabernes operationelle omkostninger i lufthavnen, hvilket er i tråd med CPHs strategiske fokus.

Stærkt shoppingcenter muliggør investeringer
Omsætningen i shoppingcentret steg med 8,9 procent, ligesom forbrug pr. passager er steget i forhold til samme periode i fjor, hvilket skyldes et forbedret shop- og brand mix samt helårseffekten af en række nye enheder.

Parkering er steget med 6,3 procent drevet af et større salg online, og hoteldriften blev forbedret med 6,9 procent primært på grund af en meget høj belægningsprocent på Hotel Hilton Copenhagen Airport.

”I første kvartal udgjorde den ikke-aeronautiske del af forretningen 44,4 procent af omsætningen men 85,9 procent af driftsresultatet.  Den ikke-aeronautiske del af forretningen er således i stigende grad med til at muliggøre de store investeringer, vi foretager i udviklingen og udbygningen af lufthavnen i disse år,” siger Thomas Woldbye.

Lavere eksterne omkostninger
CPH reducerede i første kvartal sine eksterne omkostninger korrigeret for særlige forhold med 4,5 procent takket være fortsatte effektiviseringer. Derimod steg personaleomkostningerne med 10,6 procent bl.a. på grund af ansættelse af 52 flere Security-medarbejdere som følge af fortsat øgede myndighedskrav.

Forventninger til 2015
Forventninger til trafikvækst, resultat før skat og investeringer i anlægsaktiver er uændret i forhold til udmelding af 26. februar 2015.

På baggrund af det forventede trafikprogram for 2015 forventes en vækst i det samlede antal passagerer. Uventede udsving i ruteudbuddet eller den generelle økonomi kan dog påvirke udviklingen og resultatet.

Væksten i antallet af passagerer og den ændrede takststruktur fra 1. april 2015 forventes at få positiv effekt på omsætningen.

Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2014 primært på grund af den forventede passagervækst, øgede krav til security samt omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostninger.

Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes samlet set at være lidt højere end i 2014, primært som følge af det fortsat høje investeringsniveau. Resultat før skat i 2015 forventes derfor at ligge i et interval mellem DKK 1.300,0 mio. og DKK 1.400,0 mio., når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger forventes at være højere i 2015 end i 2014, når der tages højde for særlige forhold.

Forventning til investeringer i anlægsaktiver
CPH fortsætter med at investere i vækst. I lighed med de seneste år forventer CPH fortsat at investere på et højt niveau i 2015. Blandt de planlagte investeringer er udvidelsen af sikkerhedsområdet (CSRA) i lufthavnen samt sammenlægningen af terminalområderne, hvilket er en del af den takstaftale, som træder i kraft fra 1. april 2015. Dertil kommer andre ikke aeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.