18.09.2017

Testflyvning ved CPH i weekenden

Lufthavnens naboer vil i weekenden måske kunne høre den testflyver, der skal kontrollere systemerne til instrumentlanding 

I Københavns Lufthavn skal instrumentlandingssystemerne (ILS) testes og kontrolleres to gange årligt. Kontrollen er et krav fra myndighederne og udføres med et lille to-motors propelfly.

Flyet anflyver hver enkelt bane gentagende gange for at teste om landingssystemet lever op til de tolerancer der er opstillet af myndighederne

Kalibreringsflyet lander ikke på lufthavnen i forbindelse med hver enkelt indflyvning, men afbryder typisk anflyvningen og foretager i den forbindelse ofte et drej. Det betyder, at nogle boligområder omkring lufthavnen kan blive overfløjet.

Det kan medføre støj i disse områder så længe testflyvningerne foretages samt medvirke til opfattelsen af, at der flyves anderledes end normalt.

Af sikkerhedsmæssige årsager udføres testflyvningerne typisk i weekenderne, hvor antallet af flyoperationer på lufthavnen er lavest og testflyvningerne derfor bedst kan indpasses i den øvrige trafik.

Der er foreløbig planlagt følgende kalibreringsflyvninger i 2015:

  • Lørdag den 7. marts og søndag den 8. marts 2015.
  • Lørdag den 8. august og søndag den 9. august 2015.

Flyvningerne foregår i dagtimerne og varigheden kan variere blandt andet som følge af anden flytrafik på lufthavnen.

Vær opmærksom på at de planlagte kalibreringsflyvninger kan blive rykket på grund af anden flytrafik, vejrliget eller andre forhold.

CPH vil endvidere løbende informere på WebTrak : http://webtrak.bksv.com/cph