Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
 
18.09.2017

Kortere ventetid for taxier og snart færre vogne på vejene omkring CPH

En succes. Det er konklusionen efter den første måned med det nye Taxi Management system. Ventetiden for chaufførerne er halveret, servicen bliver bedre og branchen er godt i gang med at løse problemet med taxier, der venter på vejene omkring lufthavnen. 

Ventetiden for taxichaufførerne for at få en tur fra lufthavnen er faldet fra gennemsnitligt 42 til 23 minutter efter den første måned med det nye brobizz-baserede Taxi Management System.

”Det viser, at den aftale taxiselskaberne har lavet med lufthavnen allerede er meget velfungerende,” siger Jacob Gulmann, administrerende direktør i 4x35.

”Halveringen af ventetiden betyder, at vi kan køre flere ture i hele hovedstaden – til gavn for både selskaberne, chaufførerne og ikke mindst kunderne. Det er jo i alles interesse, at vi udnytter vognparken bedst muligt,” siger Jacob Gulmann.

Målet er, at chaufførernes gennemsnitlige ventetid på en tur fra lufthavnen efter et år skal være 20 minutter.

Ventende taxier væk fra vejene
Indførelse af det nye taxisystem den 5. oktober har ændret ganske markant på taxichaufførernes arbejdsgange og vaner. Hvor chaufførerne tidligere blot kunne køre i lufthavnen efter eget ønske, kan chaufførerne nu først køre dertil, når det er et konkret behov for en taxi.

Det har betydet, at en del taxier holder og venter på vejene omkring lufthavnen. Det beklager Taxi selskaberne.

”Vi er kede af at flere borgere på Amager er generet af, at der holder taxier og venter på vejene. Det er bestemt ikke meningen, så det arbejder vi på at få løst hurtigst muligt,” siger direktør i Dansk Taxiråd, Trine Wollenberg.

Nye vaner for chaufførerne
Taxiselskaberne er i gang med at optimere de såkaldte distrikter, der bestemmer, hvorfra vognene kan blive tilkaldt til at køre ture fra lufthavnen. Det skal modvirke, at taxierne parkerer på vejene omkring lufthavnen.

Samtidig er det besluttet, at der i en kortere periode lukkes flere taxier end planlagt ind i den nye taxi depot-parkeringen bag hotel Hilton i lufthavnen.

”Taxichaufførerne har været utroligt gode til at tage mod selve systemet og hurtigt lært at færdes i det. Det var netop en af de store udfordringer, fordi vi alle jo arbejder ud fra vores daglige rutiner.  Når de gamle rutiner så pludselig bliver ændret, kan det være svært i starten. Nu skal vi blot helt i mål og få lært alle taxichauffører, at de ikke skal søge mod lufthavnen før de reelt har fået en tur”, siger Trine Wollenberg

Partnerskabet fungerer
Administrerende direktør Carsten Aastrup fra 4x48 erklærer sig også godt tilfreds:

”Der er et fint samarbejde mellem lufthavnen og selskaberne, hvor vi løbende justerer og tilpasser systemet. Allerede nu kan vi se, hvordan vores vogne hurtigere kan få ture fra lufthavnen, når der er blevet sat kunder af. Det er til gavn for miljøet, da det samlet set giver en bedre udnyttelse af vores vognpark,” siger Carsten Aastrup.

Slut med lange taxi køer ved lufthavnen
Det nye brobizz-baserede system giver de fire taxiselskaber adgang til lufthavnens passagerprognoser, så der kun sendes vogne til lufthavnen, når der er brug for dem.

Det har betydet, at taxierne ikke holder i lange køer på lufthavnens mest trafikerede vej, Ellehammervej, men parkerer på et særligt taxidepot bag Hilton hotellet. Herfra kaldes taxierne frem til Terminal 3 og passerer en brobizz betjent bom, når der er ture.

I den første måned med Taxi Management systemet er der i gennemsnit kørt 2.580 ture dagligt, hvilket svarer til ca. 80.000 ture i den første måned.

Klar til bedre service
For at fremme den gode service er der indført et bonussystem, hvor det eller de taxiselskaber, der yder den bedste service, belønnes med op til 500.000 kroner om året. Bonussen uddeleles fire gange om året. Den bonus ser Københavns Lufthavn frem til at kunne uddele.

”Adskillige millioner udenlandske rejsende ankommer hvert år til Danmark via lufthavnen. Ofte er det første møde med Danmark også mødet med en taxichauffør – og det skal gerne være et godt møde. Derfor er service en afgørende del af vores nye, fælles system,” siger Henrik Peter Jørgensen.

Han roser samtidig taxiselskaberne for arbejdet med at få løst det nye systems ”børnesygdomme”.

”Med et helt nyt system er der naturligvis en del gamle vaner, systemer og rutiner, der skal laves om. Derfor er det godt, at taxi selskaberne tager fat om udfordringen med f.eks. de vogne, der parkerer i området lige uden for lufthavnen,” siger Henrik Peter Jørgensen.

FAKTA

  • Fire taxiselskaber står bag det nye Brobizz-baserede taxi-system sammen med Københavns Lufthavn: Dantaxi, TAXA 4x35, TaxiNord 4x48Amager og Øbro Taxi 4x27
  • Der køres knap 1 million taxiture fra lufthavnen årligt
  • Med systemet vil antallet af taxier i lufthavnen blive doseret efter passagerprognoserne
  • Ambitionen er, at ventetiden for taxier, der skal hente kunder, dermed kan halveres til i gennemsnit 20 minutter. Det vil spare chaufførerne for ca. 330.000 timer i kø årligt og betyde flere taxier til at betjene resten af hovedstaden
  • Afsætning af passagerer vil fortsat være gratis for taxiselskaberne - også for selskaber der opererer uden for Region Hovedstaden og som derfor ikke er en del af det nye system
  • Prisen for vognmanden er 16 kroner inkl. moms per tur. Det dækker omkostninger til it-system, anlæg og bemanding. Københavns Lufthavne A/S tjener ikke på det nye system.