18.09.2017

CPH: God sommer sikrer godt tredje kvartal

Københavns Lufthavne A/S (CPH) satte ny passagerrekord i tredje kvartal med en 5,5% vækst sammenlignet med 2014. Passagerrekorden var med til at passagertallet i de første 9 måneder af 2015 vækstede 2%, omsætningen steg 3,5% og et forbedret resultat før skat på 4,7%. På baggrund af den stærke sommer forventer CPH at lande i den høje ende af, muligvis over, udmeldingen af 11. august 2015. CPH opjusterer derfor sine forventninger til helåret. 

Alene i tredje kvartal havde Københavns Lufthavn flere end 7,7 mio. passagerer, hvilket er en vækst på 5,5% og rekord for de tre måneder. I årets første ni måneder rejste 20,1 mio. passagerer gennem Københavns Lufthavn, hvilket er en stigning på 2,0% i forhold til samme periode i fjor.

For første gang var passagertallet over 20 mio. efter tre kvartaler. Det øgede passagertal betød, at omsætningen steg med 3,5%, mens resultat før skat blev øget 4,7% til DKK 1.083,8 mio.

”Vi har set en stærk passagervækst i løbet af sommeren. Det har blandt andet betydet, at flere udenlandske rejsende end nogensinde før er fløjet hertil denne sommer til gavn for den økonomiske vækst i Danmark,” siger Thomas Woldbye, adm. direktør, Københavns Lufthavne A/S.

Flere lange ruter
Helårseffekten af interkontinentale ruter åbnet i fjor samt flere frekvenser på andre interkontinentale ruter i år sikrede, at antallet af internationale passagerer steg med 2,6% i årets første ni måneder, mens den interkontinentale trafik er steget med 1,8%.

”Både SAS og Norwegian har annonceret nye langdistanceruter i den kommende tid, og det er med til at sikre, at vi på seks-syv år næsten har fordoblet antallet af interkontinentale ruter, hvilket styrker adgangen fra Danmark og Sydsverige til de vigtigste, internationale markeder,” siger Thomas Woldbye.

Andelen af transferpassagerer er stabiliseret i tredje kvartal, efter en genopretning i antallet af passagerer som SAS transfererer igennem Københavns Lufthavn. Mængden af transferende passagerer faldt dog 8,0% i årets første ni måneder.

Indenrigstrafikken til Rønne og Karup steg i de første tre kvartaler, hvorimod en lavere kapacitet på bl.a. landets største indenrigsrute til Aalborg betød et samlet fald på 5,1%.

Ikke-aeronautisk vækst
Den ikke-aeronautiske del af forretningen, heriblandt shopping-centret, parkering og hoteldriften, fremviser ligeledes vækst som følge af det stigende passagertal.

Omsætningen i shopping-centret er steget med 7,0%, hvilket hovedsageligt skyldes en stærk fokus på det rette shop- og brandmix samt et øget forbrug pr. passager. Parkering er steget med 2,9%, og omsætningen på hoteldriften er øget med 4,4%.

”Det er vigtigt, at vi fortsat er i stand til at øge attraktiviteten af vores ikke-aeronautiske tilbud. For det første fordi det gavner passagertilfredsheden, og for det andet fordi den ikke-aeronautiske indtjening er med til at sikre, at vi fortsat kan fastholde et højt investeringsniveau i specielt den aeronautiske del af forretningen,” siger Thomas Woldbye.

Højt investeringsniveau fortsætter
CPH har i årets første ni måneder holdt et investeringsniveau, der ligger over niveauet for samme periode i fjor.

Investeringer på DKK 783,3 mio. (2014: DKK 543,3 mio.) er anvendt til at færdiggøre om- og udbygningen af både passagerområder og kontorer i Terminal 2, udvidelsen af Finger C til at kunne håndtere flere og større fly, hovedrenovering og udvidelse af den ene af lufthavnens tre startbaner for at kunne håndtere A380 samt udvidelse af det særlige højsikkerhedsområde (CSRA), hvilket forbedrer effektiviteten for fly- og handling-selskaberne og deres ansatte.

Som en konsekvens af den fortsatte vækst har CPH besluttet at udvide den centrale sikkerhedskontrol fra 18 til 20 spor for at kunne fastholde det nuværende høje serviceniveau og korte ventetider. 

International anerkendelse
På verdens førende luftfartskonference, World Routes, Durban, i Sydafrika, kårede flyselskaber fra hele verden for anden gang på tre år, Københavns Lufthavn som verdens bedste lufthavn til ruteudvikling i kategorien ’lufthavne mellem 20 og 50 mio. passagerer’.

Den prestigefyldte pris er en anerkendelse af mange års fokuseret og tillidsfuldt samarbejde mellem CPH og flyselskaberne om at åbne ruter til og fra Danmark – til gavn for samfundsudviklingen i både Danmark og Sydsverige.

Forventninger
På baggrund af den stærke sommer forventer CPH at lande i den høje ende, muligvis over af udmelding af 11. august 2015. CPH opjusterer derfor sine forventninger til resultat før skat i forhold til udmelding af 11. august 2015.

Forventninger til resultat før skat
På baggrund af det forventede trafikprogram for 2015 forventes en vækst i det samlede antal passagerer og omsætningen.

Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2014, primært på grund af den forventede passagervækst, øgede krav til security samt lønindeksering. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostninger.

Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes samlet set at være på et lavere niveau end i 2014, primært som følge af en langsigtet refinansiering på tilfredsstillende markedsvilkår og timing i afskrivninger på nye investeringer.

Resultat før skat i 2015 opjusteres og forventes derfor at ligge i et interval mellem DKK 1.375,0 mio. og DKK 1.450,0 mio., når der tages højde for særlige forhold. Dette skal ses i forhold til den tidligere udmeldte forventning på et resultat før skat mellem DKK 1.300,0 og DKK 1.400,0 mio.

Driftsresultatet før afskrivninger forventes at være højere i 2015 end i 2014, når der tages højde for særlige forhold.

Forventning til investeringer i anlægsaktiver
CPH forventer at fortsætte med at investere i vækst. I lighed med de seneste år forventer CPH fortsat at investere på et højt niveau i 2015.

Blandt de planlagte investeringer er udvidelsen af sikkerhedsområdet (CSRA) i lufthavnen, udvidelsen af Finger C, ombygning af Terminal 2, banerenovering og udvidelse for at kunne håndtere A380, udvidelse af spor på den centrale sikkerhedskontrol og Taxi management. Dertil kommer andre ikke-aeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.