18.09.2017

Nyt Taxisystem halverer ventetiden i lufthavnen

Det glæder både Taxi-branchen og Københavns Lufthavn, at det nye Taxi Management System på blot to uger har reduceret chauførernes gennemsnitlige ventetid fra 40 til cirka 16 minutter. 

Kortere ventetid for taxi chaufførerne, mindre køer og trafikpres på vejene omkring lufthavnen og ikke mindst bedre service til passagerne.

Det er de tre vigtigste mål for det nye Taxi Management System, som hovedstadens fire Taxi Selskaber og Lufthavnen sammen indførte den 5. oktober.

Allerede efter blot 14 dages drift er målet om reduceret ventetid godt på vej. Taxi chaufførerne venter nu i gennemsnit 16 minutter på at få en kunde i lufthavnen.

Flere taxier til hele hovedstaden
Før systemet blev indført blev der ventet i gennemsnit 42 minutter. Halvering af ventetiden er en meget positiv nyhed, lyder det fra direktør i Dansk Taxi Råd, Trine Wollenberg.

”Det er ganske overraskende, at det nye Taxi Management System allerede fungerer så godt, at ventetiden for chauførerne er halveret. Mindre ventetid betyder jo, at chaufførerne og vognmændene kan tjene penge i hele hovedstaden fremfor at holde i kø i lufthavnen,” siger Trine Wollenberg

Et nyt bro-bizz system
Det nye bro-bizz baserede system giver taxiselskaberne adgang til lufthavnens passagerprognoser, så der kun sendes vogne til lufthavnen, når der er brug for dem.

Taxierne holder ikke længere i lange køer på lufthavnens mest trafikerede vej, Ellehammervej, men på et særligt taxidepot ved Hilton hotellet. Herfra kaldes taxierne frem til Terminal 3 og passerer en bro-bizz betjent bom, når der er ture.

For at fremme den gode service er der indført et bonussystem, hvor den eller de taxiselskaber, der yder den bedste service, belønnes med op til 500.000 kroner om året. Bonussen uddeleles 4 gange om året.

Stor ros til taxi chauførerne
I lufthavnen siger kommunikationsdirektør Henrik Peter Jørgensen, at man trods de særdeles gode nyheder ikke er helt i mål endnu.

”Naturligvis er der meget praktik og en del systemer, der stadig skal køres ind. Der er gamle vaner og rutiner, der skal laves om. Men de første 14 dage med Taxi Management Systemet viser, at vi er godt på vej – så stor ros til taxibranchen og chauførerne her fra lufthavnen,” siger Henrik Peter Jørgensen.

        FAKTA

  • Fire taxiselskaber står bag det nye Brobizz-baserede taxi-system sammen med Københavns Lufthavn: Amager Øbro Taxi 4x27, DanTaxi, TAXA 4x35 og TaxiNord 4x48
  • Der køres knap 1 million taxiture fra lufthavnen årligt
  • Med systemet vil antallet af taxier i lufthavnen blive doseret efter passagerprognoserne
  • Ambitionen er, at ventetiden for taxier, der skal hente kunder, dermed kan halveres til i gennemsnit 20 minutter. Det vil spare chaufførerne for ca. 330.000 timer i kø årligt
  • Afsætning af passagerer vil fortsat være gratis for taxiselskaberne - også for selskaber der opererer uden for Region Hovedstaden og som derfor ikke er en del af det nye system
  • Prisen for vognmanden er 16 kroner inkl. moms per tur. Københavns Lufthavne A/S tjener ikke på det nye system