18.09.2017

Ny aftale skal styrke væksten i Københavns Lufthavn

Flyselskaberne og Københavns Lufthavne A/S (CPH) har indgået en ny takstaftale, der betyder, at prisen for at benytte lufthavnen følger den almindelige prisudvikling de næste fire år. Aftalen sikrer, at det nødvendige investeringsniveau i lufthavnen kan fortsætte. 

I takstaftalen mellem flyselskaberne og Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. april 2015 – 31. marts 2019 vil prisen for at benytte lufthavnens baner, terminaler og services følge det danske forbrugerprisindeks, svarende til en real flad takstudvikling.  Det betyder, at Københavns Lufthavn fastholder sin konkurrencemæssige position i den billigste tredjedel blandt europæiske storlufthavne. Det er med til at sikre forbrugerne billige flybilletter og mange rejsemål.

Den nye takstaftale betyder, at flyselskaberne får vished for deres omkostninger i de kommende fire år, og at lufthavnen er sikret en stabil indtjening. Aftalen styrker CPHs langsigtede investeringsmuligheder og sikrer, at vi kan fortsætte eksekveringen af World Class Hub strategien, der skal fastholde og udvikle Københavns Lufthavn som Nordeuropas vigtigste og mest attraktive trafikknudepunkt,” siger Thomas Woldbye, adm. direktør, Københavns Lufthavne A/S.

De kommende år vil CPH investere i blandt andet en udbygning af Finger C, der håndterer de store fly. Derudover fortsætter CPH med at analysere, hvordan yderligere udbygninger kan gennemføres effektivt i de kommende år.

Realisere fremtidens lufthavn
Takstaftalen giver også mulighed for at skabe rammerne for at realisere vækstvisionen Expanding CPH om en fremtidig lufthavn med plan til 40 millioner passagerer.

Aftalen indeholder endvidere investeringer som er med til at nedbringe flyselskabernes samlede omkostninger. Efter ønske fra airlines ændres en del af sikkerhedsområdet airside, så det bliver nemmere og billigere at servicere flyene.

Styrke indenrigs
Airlines har også ønsket at styrke indenrigsproduktet og gøre operationerne mere effektive. Derfor sammenlægges indenrigs- og udenrigstrafikken næste år.

Begge initiativer styrker CPHs strategiske fokus på at nedbringe flyselskabernes operationelle omkostninger.

Samtidig har CPH fortsat fokus på andre initiativer, der har til formål at nedbringe omkostningerne for flyselskaberne, bl.a. automatiseringer af check-in, bag-drop og boarding samt initiativer, der effektiviserer turnaround processen for flyselskaberne.

Den ny takstaftale, som nu skal forelægges Trafikstyrelsen til godkendelse, træder i kraft 1. april 2015 og løber i fire år. Da aftalen først træder i kraft næste år, får den ingen betydning i forhold til CPHs udmeldte forventninger til indeværende regnskabsår.

Note: Det uvildige konsulenthus LeighFisher og brancheorganisationen Airport Council International, sammenligner årligt de europæiske lufthavne på kvalitet og pris. I den seneste sammenligning er Københavns Lufthavn placeret i den bedste tredjedel. Det er CPHs vurdering, at den netop indgåede takstaftale ikke vil ændre på den placering.