Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
18.09.2017

CPH: God start på året

Københavns Lufthavne A/S (CPH) fik en god start på 2014 med en fremgang i antallet af passagerer på 4,3 procent. Det stigende antal passagerer medførte en stigning i både omsætning og resultat før skat. Lufthavnen fastholder sine forventninger til året. 

Passagertallet i Københavns Lufthavn steg i årets tre måneder med 4,3 procent sammenlignet med samme periode i fjor til 5.290.484. Det stigende passagertal betød, at omsætningen steg med 5,7 procent til DKK 831,9 mio., mens resultat før skat steg med 5,8 procent til DKK 266,6 mio.

Stigningen i passagertallet skyldes primært helårseffekten af de mange nye ruter, der åbnede i løbet af 2013.

Vi er tilfredse med trafikvæksten i årets første kvartal, og specielt lavprisselskaber som Norwegian og easyJet har leveret solide vækstrater i årets første måneder. Derudover sikrer de tre nye interkontinentale ruter fra Norwegian samt helårseffekten af SAS’ rute til San Francisco fortsat vækst på de strategisk vigtige interkontinentale ruter. Det er de ruter, der er med til at styrke vores knudepunktsposition,” siger Thomas Woldbye, adm. direktør, Københavns Lufthavne A/S.

Udbygning fortsætter
CPH fortsætter det meget høje investeringsniveau i styrkelse og udbygning af Københavns Lufthavn. De seneste år har CPH investeret i størrelsesordenen DKK 1 mia. og som følge af den fortsatte vækst på de interkontinentale ruter indledes nu udbygningen af Finger C, der netop benyttes til den interkontinentale trafik samt til non-Schengen trafikken. Derudover fortsætter CPH med at analysere, hvordan yderligere udbygninger kan gennemføres effektivt i de kommende år.

Det ikke-aeronautiske segment, blandt andet shopping-center, hotel og parkering, steg også som følge af det øgede passagertal. Taxfree-butikkerne blev bygget om i første kvartal sidste år, og helårseffekten af ombygningen sammen med det stigende passagertal præger omsætningen i shopping-centret positivt, idet omsætningen steg med 2,7 procent. Hotelaktiviteterne steg med 3,9 procent, og parkering voksede med 4,3 procent.

Flere internationale priser
Københavns Lufthavn blev i årets første kvartal hædret med flere internationale priser. For andet år i træk blev Security Service i Københavns Lufthavn kåret til verdens bedste. Det skete, da Skytrax i slutningen af marts uddelte priser i den verdensomspændende undersøgelse af flypassagerers tilfredshed baseret på 12,8 millioner passagerers vurdering af 410 lufthavne verden over.

Vi vægter naturligvis sikkerheden i top, og vi har en ambition om at holde et højt serviceniveau, hvor vi møder kunderne i øjenhøjde. Derfor er jeg umådelig stolt over, at vores medarbejdere ikke bare ét år men hele to år i træk er blevet belønnet med prisen for verdens bedste Security Service,” siger Thomas Woldbye.

Københavns Lufthavn generobrede også Skytrax-titlen som “Nordeuropas bedste lufthavn”, og lufthavnen vandt i begyndelsen af april europamesterskabet i ruteudvikling ved den årlige ruteudviklingskonference ”Routes Europe”. Det skete i hård konkurrence med en række af Europas førende lufthavne. Juryen, der uddelte prisen, består af repræsentanter fra en række flyselskaber.

Sidst men ikke mindst er Københavns Lufthavn blandt verdens bedste lufthavne på de sociale medier. Det blev for nyligt slået fast ved den internationale prisuddeling for digitale og sociale medier The Moodies Awards, hvor Københavns Lufthavn vandt den prestigefyldte pris ”best facebook page” og kom på en andenplads i kategorien ”best use of social and digital media”.

Priserne er en anerkendelse af det høje investeringsniveau, effektiviteten og de mange investeringer, CPH foretager i forbindelse med eksekveringen af World Class Hub strategien.

Forventninger
På baggrund af det forventede trafikprogram for 2014 forventes en stigning i det samlede antal passagerer. Helårseffekten af de mange nye ruter i 2013 forventes at give en positiv effekt i 2014. Den fortsatte økonomiske usikkerhed i euroområdet og lukkede ruter som følge af indskrænkninger hos flyselskaberne kan dog påvirke udviklingen for 2014. Stigningen i antallet af passagerer forventes at få positiv effekt på omsætningen. Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2013 primært på grund af den forventede passagervækst samt omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostninger.

Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes at være højere i 2014 end i 2013, som følge af det fortsat høje investeringsniveau. Samlet set forventes resultat før skat i 2014 derfor at ligge i et interval mellem DKK 1.100,0 mio. og DKK 1.200,0 mio., når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger forventes at være højere i 2014 end i 2013, når der tages højde for særlige forhold.

I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt. CPH forventer som i tidligere år at investere på et niveau som er markant højere i 2014 end det selskabet er forpligtet til i henhold til takstaftalen. Investeringsniveauet afhænger dog af den fortsatte vækst i det samlede antal passagerer. Dertil kommer andre ikke-aeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.