18.09.2017

Københavns Lufthavn vil vokse uden at udlede mere CO2

Københavns Lufthavn (CPH) har et mål om CO2 neutral vækst op til 30 mio. passagerer, og det er virksomhedens ambition at fastholde det mål op til 40 mio. passagerer.  

”Som lufthavn har vi et ansvar over for det samfund, vi er en del af, og derfor har vi formuleret et mål om, at vores vækst op til 30 mio. passagerer skal være CO2-neutral. Og det er vores ambition, at vi kan fastholde det mål op til 40 mio. passagerer. Et af formålene med at lægge en meget langsigtet plan er netop at få mulighed for også at lægge en grundplan for bæredygtighed og energieffektivitet,” siger Thomas Woldbye, adm. direktør, Københavns Lufthavn.

CPH lancerede i januar en konkret vision for udbygningen af Københavns Lufthavn. Det er en plan for, hvordan lufthavnen i løbet af de kommende årtier skal vokse til at kunne håndtere op til 40 mio. passagerer årligt – næsten dobbelt så mange som i dag. De udbygningsplaner hænger sammen med målsætningen om ansvarlig vækst, som lufthavnens netop offentliggjorte CSR-rapport for 2013 blandt andet redegør for.

”Vores CSR-strategi er en del af vores forretningsstrategi, og skal sikre, at vi vokser på en ansvarlig måde. Som et af Nordeuropas vigtigste trafikale knudepunkter har vi et ansvar for at styrke regionens internationale tilgængelighed og herved skabe vækstmuligheder og arbejdspladser i hele regionen. Men vi har også et ansvar for at sikre, at denne vækst sker på en miljømæssig, social og økonomisk ansvarlig måde,” siger Thomas Woldbye.

Ansvarlig vækst kræver samarbejde
I alt 700 virksomheder driver forretning på lufthavnens område, og CPHs muligheder for at udvikle lufthavnen ansvarligt afhænger af et stærkt samarbejde med disse virksomheder. Derfor arbejder CPH som en del af strategien på at reducere kundernes ressourceforbrug til gavn for både deres samlede omkostninger i lufthavnen og miljøet. 

Som et andet skridt i dette samarbejde, beregnede CPH i 2013 den totale CO2-udledning fra alle aktiviteter i lufthavnen, uanset om de er CPHs eller andre lufthavnsvirksomheders direkte ansvar. Analysen viser de forskellige kilder til CO2-udledningen, og skaber dermed et godt udgangspunkt for den fortsatte indsats for at mindske udledningen.

Den totale CO2-udledning var i 2013 306.482 ton - 1.500 ton mindre end i 2012. Samlet set gav hver passager anledning til 12,7 kg CO2 i 2013, heraf var CPH direkte ansvarlig for de 1,3 kg.

Rapporten kan downloades her: http://www.cph.dk/om-cph/csr/vores-ansvar/

Deltag i snakken på Twitter #CPHcsr og #expandingcph

CSR-rapporten tjener som Københavns Lufthavnes Communication on Progress (COP) til UN Global Compact og er revideret af en uafhængig revisor. Lufthavnen rapporterer desuden efter Global Reporting Initiative (GRI) retningslinjerne G3.1. på niveau C+.

Download PDF med baggrundsinformation.