18.09.2017

CPH: Stærkt år med passagerrekord

Københavns Lufthavne A/S (CPH) satte passagerrekord for tredje år i træk med 24,1 mio. rejsende, hvilket resulterede i en stigende omsætning og et forbedret resultat korrigeret for særlige forhold. Væksten var drevet af flere internationale passagerer, øget omsætning i parkering samt øget hotelaktivitet. CPH forventer fortsat passagervækst i 2014.  

Det samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn steg med 3,1 procent til 24,1 mio. i 2013. Dermed satte Københavns Lufthavn passagerrekord for tredje år i træk. Omsætningen steg med 3,7 procent til DKK 3.644,5 mio.

I 2012 frasolgte CPH sin ejerandel i det britiske lufthavnsselskab NIAL, hvilket påvirkede årets resultat ekstraordinært. Dermed faldt det rapporterede resultat før skat i 2013 fra DKK 1.915,3 mio. til DKK 1.171,8 mio. Korrigeret for særlige forhold steg resultatet før skat imidlertid til DKK 1.184,2 mio. fra DKK 1.166,3 mio.

Den fortsatte vækst kan ses som et klart tegn om, at CPHs World Class Hub strategi virker:

”Københavns Lufthavn har gennem de seneste par år set en stigning i antallet af internationale og interkontinentale passagerer, og den øgede mængde passagerer ligger i tråd med det strategiske fokus om at styrke vores position som nordeuropæisk trafikknudepunkt. Det er også årsagen til, at vi hvert år investerer et signifikant beløb i at udbygge lufthavnen, så vi er klar til at tage imod den forventede vækst i de kommende år,” siger Thomas Woldbye, adm. direktør i Københavns Lufthavne A/S.

Andelen af internationale passagerer er steget fra 91,7 til 92,1 procent af trafikken, og den interkontinentale trafik (long haul) er steget med 3,8 procent og udgør fortsat 10,2 procent. De aeronautiske indtægter er steget med 7,2 procent til DKK 2.070,9 mio. primært på grund af stigningen i passagertallet samt en højere andel af lokaltafgående internationale passagerer.

En lufthavn i vækst
For at imødekomme den fortsatte vækst offentliggjorde CPH i januar 2014 sine ambitiøse udbygningsplaner kaldet Expanding CPH, som er resultaterne af halvandet års analysearbejde. Vækstvisionen skal gøre Københavns Lufthavn klar til at håndtere op til 40 mio. passagerer årligt – næsten dobbelt så mange som i dag.

Expanding CPH” er en konkret vision for udvidelsen af lufthavnen, og planerne handler ikke kun om, at en større lufthavn er bedre for regionen. Det er faktisk en nødvendighed, hvis vi vil sikre at Københavns Lufthavn også i fremtiden er det stærkeste knudepunkt i Nordeuropa,” siger Thomas Woldbye.

Godt år for parkering og hotel
De ikke-aeronautiske indtægter steg med 0,5 procent blandt andet drevet af en stigning i omsætningen fra hotelaktiviteten på 7,7 procent samt en stigning i omsætningen fra parkeringen på 2,8 procent. Shopping-centret oplevede en mindre tilbagegang grundet ombygning af taxfree-butikkerne i det første halvår af 2013. Eksklusive taxfree-butikker steg omsætningen med 13,4 procent, hvilket primært skyldes stærk fremgang i specialforretningerne, restauranter og barer som følge af opgraderinger af butiksudbuddet.

De seneste års investeringer i forbedring af rejseoplevelsen resulterede konkret i international hæder i form af prisen for ”bedste lufthavnscafé”, ”stærkeste køkkenchefkoncept” og verdens stærkeste lufthavnsevent med pop up-restauranten CPH Nordic Dining ved uddelingen af de prestigefyldte FAB Awards i Dubai. Derudover modtog CPH i 2013 en række priser for bl.a. ”verdens bedste security”, ”Europas mest effektive lufthavn” samt ”verdens bedste lufthavn til ruteudvikling” blandt lufthavne mellem 20 og 50 mio. passagerer årligt.

Forventninger
På baggrund af det forventede trafikprogram for 2014 forventes en stigning i det samlede antal passagerer. Helårseffekten af de mange nye ruter i 2013 forventes at give en positiv effekt i 2014. Den fortsatte økonomiske usikkerhed i euroområdet og lukkede ruter som følge af indskrænkninger hos flyselskaberne kan dog påvirke udviklingen for 2014. Stigningen i antallet af passagerer forventes at få positiv effekt på omsætningen. Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2013 primært på grund af den forventede passagervækst samt omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostninger.

I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt. CPH forventer som i tidligere år at investere på et niveau som er markant højere i 2014 end det selskabet er forpligtet til i henhold til takstaftalen. Investeringsniveauet afhænger dog af den fortsatte vækst i det samlede antal passagerer. Dertil kommer andre ikke-aeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.

Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes at være højere i 2014 end i 2013, som følge af det fortsat høje investeringsniveau. Samlet set forventes resultat før skat i 2014 derfor at ligge i et interval mellem DKK 1.100,0 mio. og DKK 1.200,0 mio., når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger forventes at være højere i 2014 end i 2013, når der tages højde for særlige forhold.