18.09.2017

Nye faciliteter holder brandmænd til ilden i Københavns Lufthavn

Københavns Lufthavns brandøvelsesplads er blevet opgraderet. Resultatet er en løsning, der er på forkant både miljømæssigt og brandfagligt, og er uden sammenligning i Danmark og omegn. Øvelsespladsen bruges af lufthavnens brandmænd i deres daglige træning, hvor de nye og forbedrede træningsfaciliteter bogstaveligt talt holder brandmændene til ilden. 

Træningsfaciliteterne for lufthavnens 70 brandmænd er gennem det seneste halvandet år blevet opgraderet. Det betyder forbedrede forhold til brandmændenes træning, hvor der blandt andet bliver trænet slukninger i kopier af fly – de såkaldte mock-ups.

Netop en ny mock-up pryder nu brandøvelsespladsen, og her kan man via et avanceret styringssystem vælge hvor stor branden skal være og hvor i flyet den skal opstå. Den nye mock-up er baseret på gas som brændselskilde, mens der tidligere blev brugt jet-fuel. Dette og en række andre tiltag er med til at sikre, at pladsen er på forkant med et stigende antal miljømæssige krav.

Al udvikling og vækst skal foregå ansvarligt
I udviklingen af den nye og forbedrede brandøvelsesplads er der medtænkt en række miljømæssige tiltag, der alle er med til at skabe en øget kontrol af pladsens miljøpåvirkning. Tiltagene har særligt haft fokus på vandforbrug, rensning af vand og brugen af gas fremfor jet-fuel ved øvelser. Tilsammen resulterer det i en bedre opsamling af slukningsvand, en større kontrol af forbrug og mindre miljøskadelig slukningsmetoder.

Lufthavnens naboer i Dragør vil også opleve forbedringer, da de optimerede forhold eliminerer risiko for røggener og forbedrer beskyttelse af jord og grundvand.  

”Det er vigtigt for os at medtænke optimering i både faglig og miljømæssig forstand i alle vores nybygninger og tilbygninger. Det handler helt enkelt om, at al udvikling og vækst i lufthavnen skal foregå ansvarligt,” fortæller Kristian Durhuus, der er Driftsdirektør i Københavns Lufthavn.

Borgmester stod fadder til den ’lille ny’
Samarbejdet mellem lufthavnen og de omkringliggende kommuner er ligeledes en vigtig del af optimeringen. Netop derfor var Dragørs borgmester, Eik Dahl Bidstrup, inviteret med til indvielsen, hvor han stod ”fadder” til den nye mock-up, der fik navnet ’GreenLiner’. Navnet var foreslået af en medarbejder i en intern navnekonkurrence, og bliver malet på flyet inden for den nærmeste fremtid. 

Til indvielsen lagde borgmesteren også særligt vægt på det gode samarbejde og vigtigheden af, at lufthavnens faciliteter optimeres:

”Dragør Kommune er enormt glad for den gode relation, vi har til vores nærmeste nabo, Københavns Lufthavn. Især det gode forhold mellem vores lokale beredskab og lufthavnens er af stor værdi. Vi har flere gange benyttet os af de gode træningsfaciliteter, der er i lufthavnen. Det er rigtig spændende med den nye opgradering i form af ’GreenLineren’. For os er det et stort plus. Både i form af den ekstra opmærksomhed på de miljømæssige konsekvenser af øvelserne, samt de røggener, der tidligere har kunnet forekomme. Personligt var jeg enormt beæret over at få lov til at være med til indvielsen samt at få lov til at stå fadder til den ’lille ny’. Et stort tillykke til CPH fra Dragør Kommune.”