18.09.2017

Københavns Lufthavn skal kunne håndtere 40 mio. passagerer årligt

CPH fremlagde i dag en konkret vision for udbygning af Københavns Lufthavn til at kunne håndtere op til 40 mio. passagerer årligt - næsten dobbelt så mange som i dag. Planerne, der strækker ca. 25 år ud i fremtiden, kræver at virksomheder, organisationer, region og kommuner i fremtiden vil være i stand til at tiltrække erhvervsinvesteringer og turister i en langt større målestok end i dag. 

”Vores vækstvision, Expanding CPH, skal gøre os klar til at håndtere næsten dobbelt så mange passagerer som vi gør i dag, når det bliver nødvendigt. Fra 24 mio. til 40 mio. passagerer årligt. Og det handler ikke kun om at en større lufthavn er bedre for regionen. Det er faktisk en nødvendighed, hvis vi vil sikre at Københavns Lufthavn også i fremtiden er det stærkeste knudepunkt i Nordeuropa,” sagde Københavns Lufthavns adm. direktør Thomas Woldbye, da han i dag torsdag fremlagde planerne for udbygningen.

Modsat mange af CPHs konkurrenter på det europæiske fastland vil Københavns Lufthavn ikke bygge en ny, selvstændig terminal. Planen er derimod gradvist at øge kapaciteten i det eksisterende terminalkompleks.

“Efter min mening er det ikke optimalt at bygge nye, selvstændige terminaler, for udbygningen i etaper har flere fordele. Halvandet års analysearbejde har vist os, at vi for det første undgår at bygge overflødig kapacitet. For det andet fastholder vi en lufthavn ‘under ét tag’, hvilket er vigtigt for passageroplevelsen, og for det tredje giver udbygningen i etaper os hele tiden muligheden for at tilpasse os trafikudviklingen samt anvende den nyeste teknologi,” sagde Thomas Woldbye.

Interkontinental vækst
Som noget af det første begynder CPH at bygge mere kapacitet til de oversøiske flyruter.

“Vores analyser viser, at der ved omkring 40 mio. passagerer årligt vil være basis for omkring 40 interkontinentale flyruter ud af København – 16 mere end i dag. Gennem de seneste fem-seks år har vi styrket vores internationale konkurrenceposition betragteligt gennem ni nye interkontinentale ruter, og derfor skal første del af udbygningen sikre mere kapacitet til de helt store fly. Allerede i år tager vi fat på udvidelsen af Finger C, der netop benyttes til non-Schengen og oversøisk trafik,” sagde Thomas Woldbye.

Flere jobs
40 mio. passagerer vil også betyde flere arbejdspladser. Allerede i dag er Københavns Lufthavn arbejdsplads for 23.000 mennesker. Med yderligere 16 mio. passagerer vil der ifølge internationale undersøgelser blive skabt 16.000 flere arbejdspladser i lufthavnen - i alt flere end 40.000 på lufthavnens område. Derudover kommer en øget beskæftigelse i en række støttefunktioner, svarende til ca. 8.000 arbejdspladser udenfor. I alt 24.000 nye job.

”I de tal er der ikke taget højde for de indirekte effekter, der ligger i at tilrejsende turister er med til at skabe jobs, når de bor på hotel, spiser på restaurant, bruger transport, anvender forlystelser og bruger penge i butikker i både Danmark og Sydsverige. Dertil kommer betydningen for produktiviteten, eksporterhvervenes konkurrencedygtighed, og en række yderligere effekter, som også vil gavne regionens økonomi. Alt i alt en fantastisk mulighed for at vi kan skabe en langt stærkere og mere attraktiv region,” sagde Thomas Woldbye.

Samarbejde påkrævet
I forlængelse af præsentationen af udbygningsplanerne var CPH vært for en paneldebat med deltagelse af repræsentanter for region, kommune, virksomheder, og organisationer fra begge sider af Øresund. Formålet var at sætte vækstdagsordenen til debat, for én ting står fast: Københavns Lufthavns udbygningsplaner bliver kun realiseret, hvis regionen i fremtiden er i stand til at tiltrække endnu flere internationale erhvervsinvesteringer og turister.

“Vi har fremlagt en konkret vision for udbygningen af Københavns Lufthavn, og vi kan og skal bygge den nødvendige kapacitet til at kunne håndtere 40 mio. passagerer årligt. Men planen kan kun realiseres, hvis alle relevante parter i regionen arbejder sammen. Vi har set det med Barcelona, der med afsæt i OL-værtsskabet i 1992 var i stand til at skabe en turistdestination i den europæiske superliga, og i disse år ser vi, hvordan hele regionen omkring Istanbul boomer, fordi lufthavn og flyselskaber arbejder sammen med hele regionen om at skabe vækst i samfundet. Hvis alle aktører trækker på samme hammel, kan vi også her i regionen skabe forudsætningen for 40 mio. rejsende i løbet af de næste to-tre årtier,” sagde Thomas Woldbye.


Læs mere om Expanding CPH.