18.09.2017

Ny og forbedret handicapordning

Fremover skal europæiske passagerer med et handicap kunne rejse på samme vilkår som alle andre. Derfor har EU besluttet at implementere standardiserede handicapforhold i alle europæiske lufthavne gældende fra den 26. juli 2008. For at opfylde myndighedskravene tilrettelægger Københavns Lufthavn i samarbejde med flyselskaber og handicaporganisationer en ny og bedre handicapservice.  

Fra den 26. juli indfører Københavns Lufthavn en ny og forbedret serviceordning til rejsende med et handicap. Det sker efter krav fra myndighederne, efter det er blevet besluttet, at alle EU’s borgere skal have lige mulighed for at rejse.
En forbedret og udvidet handicapordning

I Københavns Lufthavn har flyselskaberne hidtil ydet en handicapservice via deres handler og selskabernes tilbud til de rejsende har derfor været meget forskellige. Den nye handicapservice, som Københavns Lufthavn tilbyder i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner, vil være ens for alle passagerer uanset hvilket selskab eller rejsebureau, vedkommende rejser med. Desuden vil den blive forbedret på en række områder:


"Vi er i gang med at udforme en handicapservice, som opfylder myndighedskravene, som samtidig er en forbedret og udvidet service til passagerer med et handicap. Som noget nyt vil Københavns Lufthavn blandt andet yde assistance hele vejen gennem lufthavnen fra ankomststedet dvs. metro, tog eller parkeringshus til den rejsende sidder i flysædet eller omvendt. Det betyder, at rejsende får hjælp til blandt andet at håndtere bagage og check-in, som for andre passagerer er en selvfølgelighed. Det vil give en tryghed for passageren at vide, at der er hjælp at hente på flyveturen,” siger Henrik Peter Jørgensen, driftsdirektør i Københavns Lufthavne A/S. 

Udviklet i samarbejde med handicaporganisationer
I tæt  samarbejde  med blandt andre Danske Handicaporganisationer er Københavns Lufthavn i gang med tilrettelæggelsen af den nye handicapservice for at sikre, at den nye handicapordning imødekommer de rejsendes behov.

Ifølge Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer (DH) vil den nye handicapservice gøre det nemmere og mere trygt at være passager med et handicap i Københavns Lufthavn:

"Københavns Lufthavn har taget flot imod den nye forordning, som skal sikre en bedre assistance til personer med handicap, der skal ud at flyve. I en positiv dialog med handicaporganisationerne har lufthavnen fundet frem til løsninger, som sikrer god kontakt til lufthavnens personale, gode parkerings- og adgangsforhold og et sammenhængende tilbud om service for rejsende med et handicap," forklarer Stig Langvad.

I perioden efter at den nye handicapordning er trådt i kraft, vil ordningen løbende blive evalueret og tilpasset, hvis der er behov for det.

At rejse er at leve
Danske Handicaporganisationer er blandt andet kommet med gode råd til placeringen af mødesteder, der vil blive etableret på centrale ankomststeder i lufthavnen som på metro, tog-station, parkeringshuse og taxaafsætning. Her kan den rejsende melde sin ankomst, hvorefter der ifølge myndighedskravene maksimalt må gå en halv time til lufthavnen yder assistance, hvis assistancen er bestilt på forhånd. Hvis ikke assistancen er forudbestilt, må der maksimalt gå en time, før lufthavnen yder assistance.    

"Der er ingen tvivl om, at det bliver bedre og mere trygt at være rejsende med handicap i Københavns Lufthavn fra sommeren 2008. Det ser vi alle frem til. At rejse er at leve – også når man har et handicap," siger Stig Langvad.

Københavns Lufthavn forventer, at cirka 100.000 passagerer med et handicap vil gøre brug af den nye ordning årligt. Den nye handicapordning træder i kraft den 26. juli 2008. Som hidtil skal passagerer bestille denne service gennem flyselskaberne eller rejseburauerne i forbindelse med billetbestilling.