18.09.2017

Sommertravlhed i CPH skaber ekstra jobs

Årets travleste tid er godt i gang i Københavns Lufthavn. For flere hundrede unge, er det dog ikke ferien der lokker i lufthavnen. Det er muligheden for et godt sommerjob, der kan åbne døre til arbejdsmarkedet og give værdifuld erhvervserfaring. 

Årets travleste tid er godt i gang i Københavns Lufthavn. For flere hundrede unge, er det dog ikke ferien der lokker i lufthavnen. Det er muligheden for et godt sommerjob, der kan åbne døre til arbejdsmarkedet og give værdifuld erhvervserfaring.

Med godt 23.000 mennesker ansat i flere end 700 virksomheder er Københavns Lufthavn en af Danmarks største arbejdspladser. I sommermånederne, hvor flere end 6,6 millioner passagerer rejser gennem CPH, beskæftiger lufthavnen endnu flere. Mange af lufthavnens virksomheder mander op for at være klar til den ekstra travlhed hos især lufthavnens butikker og servicefunktioner.

Lufthavnens tax-free butikker har ansat 40 ekstra mand op mod sommeren 2013 for at være klar til de mange ekstra passagerer, og det samme gør sig gældende for HMSHOST Denmark, der står for driften af ni af spisestederne i lufthavnens shoppingcenter:

”I sommermånederne har vi cirka 30 procent flere ansatte end i resten af året,” fortæller Karin Westrup, HR Manager hos HMSHOST Denmark.

Hos firmaet Lufthavnsvikarerne, der tilbyder vikarer til et væld af lufthavnens forskellige jobfunktioner, mærkes sommertravlheden også i høj grad. Firmaet har siden januar været i gang med at ansætte ekstra personale og er nu sommerklar med godt 250 vikarer – langt over på det dobbelte af normalt.

Værdifuld erhvervserfaring til studerende 

For mange af de unge er jobbet en mulighed for god erhvervserfaring, der kan føre til fast job eller åbne døre til arbejdsmarkedet efter endt studie. Og det har stor værdi for deres videre karriere:

”Det er en rigtig god ide for unge studerende at få noget erhvervserfaring undervejs i deres studie. Ud over at det kan føre til et fast job efter endt studie kan det lære de unge meget, som de ikke kan læse sig til på skolebænken. Sommerferien er oplagt periode at høste denne erfaring – og så kan det jo give en tiltrængt indtægt, der kan lune godt i de kommende semestre,” fortæller adm. direktør for Jobindex, Kåre Danielsen.  

En åben dør til arbejdsmarkedet

Hos HMSHOST Denmark understreger man, at sommerjob ikke kun henvender sig til unge, der er eller skal i gang med at studere.” Vi er en af de virksomheder som er med til at give unge mennesker deres første joberfaring. Derudover åbner en midlertidig sommeransættelse hos os ofte mulighed for permanent ansættelse, fordi vi generelt har en høj medarbejderomsætning i perioden august-september, idet ”gamle” medarbejdere skal i gang med studier og andet og dermed giver plads til de nye medarbejdere,” fortæller Karin Westrup. Muligheden for fast job er også stort i kølvandet på et job hos Lufthavnsvikarerne:

”Cirka 35 procent af alle vores vikarer får fast job hos en luftfarts- eller lufthavnsvirksomhed i kraft af vikariatet hos os,” fortæller medindehaver af Lufthavnsvikarerne, Klaus Karoli. ”Vi sluser på den måde mange af vores ansatte ind i faste stillinger hos lufthavnens virksomheder og kan derfor hele tiden tilbyde job til mange nye vikarer.”

CPH firedobler sit serviceteam

Behovet for ekstra mandskab er også stort blandt de funktioner, der hører under CPHs egne ansvarsområder. Det gælder fx rengøring, bagagehåndtering og bagagevognsservice, der alle ansætter ekstra i sommerperioden. Særligt gælder det lufthavnens service- og informationsmedarbejdere, der ud over at få knap 20 procent flere kolleger selv også suppleres af en markant opmanding i de såkaldte Green Teams.

Lufthavnens Green Teams er typisk unge studerende, der iført grønne t-shirts hjælper passagerer med check-in og bagageafleveringen i terminalerne. Og det er der ekstra stort behov for, når sommerens mange udenlandske cruisegæster og ikke helt så rejsevante familier skal gennem lufthavnen. CPH firedobler derfor sine green teams i sommerferien, fortæller Københavns Lufthavns passagerchef Marie-Louise Lotz.

”Et sommerjob i vores Green Teams sætter høje krav til både gode sprogkundskaber og høj fleksibilitet. De unge skal desuden have en god evne til hurtigt at sætte sig ind i passagerernes behov og yde det høje serviceniveau, vi ønsker at give vores passagerer,” siger hun.
”Den fleksibilitet og grundlæggende servicemindedhed forventer vi – og får vi fra vores Green Teams. Til gengæld kan vi tilbyde et job, der passer perfekt ind i deres liv lige nu, hvor deres studie måske er på pause, eller de har brug for et springbræt til et fast job i fx servicebranchen. Det er jo ren win-win,” siger Marie-Louise Lotz.

Fakta:

 • Ved udgangen af 2012 arbejdede cirka 23.000 personer fordelt på flere end 700 virksomheder i Københavns Lufthavn
 • Inden for det næste tiår forventes dette antal at være steget til 30.000
 • Vækst i rutenetværket ud af København skaber ikke kun direkte vækst og arbejdspladser i Københavns Lufthavn:
  • En million flypassagerer skaber cirka 1.000 jobs i og 450 uden for lufthavnen
  • Ti procents forbedring i ruteforbindelse medfører et årligt BNP bidrag på 1,1 milliarder kr.
  • En procents stigning i flyforbindelser medfører 1,3 procents stigning i udenlandske investeringe
  • (Kilder: The Air Traffic for Germany Initiative, Airports Council International & York Aviation: ”The Social and Economic impact of the airports in Europe”, & Copenhagen Economics)
 • Af de cirka 23.000 der arbejder i Københavns Lufthavn er godt 2.000 CPHs egne medarbejdere. De er ansvarlige for: infrastrukturen i lufthavnen, check-in-faciliteter, passagerservice, anlæg til bagagetransport og –sortering, bustransport til og fra fly, safety (flysikkerhed) og security (passagersikkerhed), vedligehold af anlæg samt rengøring, udvikling og vedligehold af Københavns og Roskilde Lufthavns faciliteter og kapacitet, ruteudvikling og udvikling af produkt- og serviceudbud samt parkering.
 • De resterende cirka 21.000 er ansat i blandt andet fly- og handling selskaber, rejsebureauer, butikker og servicevirksomheder i Københavns Lufthavn samt hos rådgivere og entreprenører, der udfører anlægsarbejder i lufthavnen.