24.01.2018

CPH indvier ombygget Terminal 2 og nyt bagageanlæg

Efter ét års intensivt byggeri åbner Københavns Lufthavn nu dørene for en om- og udbygget Terminal 2. Samtidig sættes et udvidet og forbedret bagageanlæg i drift. Med de 540 millioner kroner store investeringer, er lufthavnen nu rustet til den forestående rekordtravle sommer og til de kommende års forventede vækst.  

Håndværkerne har arbejdet næsten i døgndrift i det seneste års tid i både Terminal 2 og i bagageanlægget, for at få afsluttet de store byggearbejder, inden sommertrafikken indledes om få uger.

Og i dag kunne Københavns Lufthavns administrerende direktør Thomas Woldbye klippe den røde snor over foran et større, inviteret publikum – samt de mange passagerer, der befandt sig i terminalerne.

”Vi er jo en lufthavn i vækst og har derfor haft behov for at få skabt markant bedre plads til passagerne og flyselskaberne og få øget kapaciteten med både ekstra kvadratmeter og nye check-in pulte. Samtidig har vi fremtidssikret vores bagageanlæg, så vi kan håndtere op til 30 mio. passagerer om året. Alt i alt giver det både flyselskaber, handling-selskaber og passagerer et bedre produkt, fordi alt fra check-in over bagdrop til udsortering af bagagen bliver lettere og fejlene færre,” sagde Thomas Woldbye i sin tale ved åbningen.

Check-in og bagage opgraderes
Ombygningen af Terminal 2 betyder, at der er kommet i alt 1.400 nye kvadratmeter til passagererne, og 12 nye check-in skranker og 16 nye check-in automater øger kapaciteten, så det stadigt stigende antal passagerer kan komme hurtigere igennem lufthavnen.

Samtidig er bagagesystemet blevet udbygget med yderligere 2,8 km bagagebånd, 500 motorer og ny software, hvilket har øget kapaciteten, skruet hastigheden op og forbedret driftssikkerheden.

Styrke konkurrencepositionen
Udover at give passagererne en lettere og mere smidig vej gennem lufthavnen, skal de to ombygningsprojekter, der har en samlet anlægsværdi af ca. 540 mio. kr., også være med til at styrke Københavns Lufthavn i den skarpe internationale konkurrence lufthavnene imellem – ligesom Københavns konkurrenceposition som by bliver forbedret i takt med, at lufthavnens kapacitet og infrastruktur udbygges. 

"I den benhårde konkurrence mellem Europas storbyer, er det altafgørende, at København er attraktiv; attraktiv for de, der ønsker at bosætte sig her, attraktiv for de virksomheder, der har planer om at etablere sig i regionen og attraktiv for de turister, der planlægger en storbyferie i Europa.
Derfor er det også vigtigt, at Københavns Lufthavn fortsat udvikler sig som en international storlufthavn, der kan binde Danmark sammen med Norden, Europa og resten af verden,” sagde adm. direktør for By og Havn, Jens Kramer Mikkelsen, der samtidig er formand for Københavns Lufthavns vækstkomite i forbindelse med åbningsarrangementet

I de kommende år vil Københavns Lufthavn fortsætte udvidelsen af lufthavnen gennem en række større bygge- og anlægsprojekter i både terminaler, bagagesortering og manøvreområde. Den resterende del af Terminal 2 vil være færdig ombygget i 2016.

FAKTA

Terminal 2:

 • 1.400 ekstra kvadratmeter til passagererne
 • 12 nye check-in pulte
 • Norwegians passagerer vil i fremtiden få check-in ved en stor del af de nye pulte fra den vestlige ende af T2
 • 16 ekstra selvbetjenings check-in-automater er sat op, så CPH nu råder over 99 automater
 • 50 procent af passagererne anvender automaterne til check-in
 • Der er kommet flere siddepladser for ventende passagerer Nye store glaspartier, bredere indgangsdøre og forøgelse af loftshøjden i det nye terminalområde har skabt langt mere lys og luft
 • Nye butikker er flyttet ind – en afdeling af Lagkagehuset og et helt nyt 7eleven koncept
 • Ombygningen af alle kontorer over terminalområdet er klar 1. juni
 • Omkring 1. juli får passagererne en ny og lettere vej fra metroen til Terminal 2 uden om Terminal 3 – udendørs med overdækning
 • Projektet har kostet ca. 540 mio. kroner
 • Ombygningen af resten af Terminal 2 skal stå færdig i 2016.

Bagagen:

 • 2,8 kilometer ekstra bagagebånd til afgående bagage, så der i dag er mere end 12 kilometer
 • 500 nye motorer og ny software til at drive hele anlægget
 • Markant øget røntgenkapacitet til scanning af bagage inden take-off • Dublering af en del af anlægget, så konsekvenser af evt. driftsforstyrrelser bliver mindre
 • Den største bygningsmæssige ombygning er sket i "Bagagefabrik 3", hvor der er indskudt en ekstra etage til opmagasinering af bagage, der bliver checket meget tidligt ind
 • Bagageanlæggene i Terminal 2 og 3 får plads til at modtage bagage fra ét ekstra bånd i hver terminal
 • De ekstra bagagebånd betyder, at check-in vil blive hurtigere og mere effektiv for passagererne