Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
18.09.2017

Lufthavnen gør klar til sommerens vedligeholdelse af start- og landingsbaner

Lufthavnens naboer vil opleve lidt ændringer af flyenes ”støjmønstre”, når der til sommer skal renoveres baner og veje  

Lufthavnen gør klar til sommerens vedligeholdelse af start- og landingsbaner   

Hvert år i sommerperioden gennemfører Københavns Lufthavn større vedligeholdelsesarbejde på start- og landingsbanerne. Vedligeholdelse af banesystemet er nødvendigt for at kunne holde lufthavnen åben for flytrafik døgnet rundt 365 dage om året.

Fra begyndelsen af maj til slutningen af juni 2013 er det derfor nødvendigt at omlægge en del af flytrafikken. Det betyder intet for passagerne, men for naboerne kan det give lidt ændringer i’støjmønstret’ omkring lufthavnen.

For at begrænse eventuelle gener for lufthavnens naboer mest muligt, udføres det arbejde, der medfører de største trafikomlægninger, så vidt muligt mellem kl. 23 og 06, hvor flytrafikken er forholdsvis begrænset.

Følgende ændringer er planlagt:

• Fra søndag den 5. maj til søndag den 30. juni 2013 er den vestlige af lufthavnens hovedbaner (bane 04L/22R) lukket om natten. Flytrafikken vil i stedet blive afviklet på den østlige bane (bane 04R/22L).

I denne periode kan især landende fly på bane 04R (i stedet for bane 04L) medføre øget støj sydøst for lufthavnen og mindre støj vest for lufthavnen.

• For at forkorte tidsperioden for banearbejdet har CPH valgt, at foretage vedligeholdelses arbejde i tre weekender i perioden. Fra lørdag den 18. maj kl. 12 til tirsdag den 21. maj kl. 06, fra lørdag den 25. maj kl. 12 til mandag den 27. maj kl. 06 og fra lørdag den 1. juni kl. 12 til mandag den 3. juni kl. 06.

Bane 04L/22R vil være lukket i disse perioder og trafikken vil blive afviklet på bane 04R/22L. I disse perioder vil bane 22L/04R blive brugt til starter og landinger i hele døgnet, hvilket betyder at især startende fly på bane 22L (i stedet for bane 22R) vil medføre øget støj sydøst for lufthavnen og mindre støj vest for lufthavnen.