Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
18.09.2017

CPH: Tilfredsstillende første kvartal

Københavns Lufthavne A/S (CPH) havde 0,7 procent færre passagerer i 1. kvartal, som var påvirket af skuddag og tidlig påske. Korrigeret herfor viser trafikudviklingen en stigning, og både omsætning og resultat før skat er steget. Den stigende omsætning skyldes bl.a. fortsat fremgang i shopping-centret samt et stadigt stigende antal internationale og interkontinentale passagerer. CPH ser frem mod en travl sommer, og lufthavnen fastholder forventningerne til helåret.  

Københavns Lufthavne A/S (CPH) havde 0,7 procent færre passagerer i 1. kvartal, som var påvirket af skuddag og tidlig påske. Korrigeret herfor viser trafikudviklingen en stigning, og både omsætning og resultat før skat er steget.

Den stigende omsætning skyldes bl.a. fortsat fremgang i shopping-centret samt et stadigt stigende antal internationale og interkontinentale passagerer. CPH ser frem mod en travl sommer, og lufthavnen fastholder forventningerne til helåret.

Passagertallet for årets første tre måneder faldt med 0,7 procent i forhold til året før, idet i alt knap 5,1 mio. passagerer rejste igennem lufthavnen i første kvartal af 2013.

Omsætningen er steget 2,4 procent, og resultat før skat steg med 4,9 procent til DKK 202,6 mio. som følge af øgede trafikindtægter, en øget omsætning i shopping-centret samt fokus på lavere driftsomkostninger.

”Forårsmånederne er altid usammenlignelige, fordi helligdagene og dermed rejseaktiviteten falder forskelligt fra år til år. Hvis vi korrigerer for den tidlige påske i år, der medførte lav trafikvolumen i slutningen af marts, samt for skuddagen i februar sidste år, har trafikudviklingen i første kvartal været stigende. De underliggende tal viste en fremgang kvartalet igennem, og ugerne op til påske viste endvidere en stærk trafikvækst, hvilket tegner positivt for den kommende periode, ” siger Thomas Woldbye, adm. direktør, Københavns Lufthavne A/S.

Den interkontinentale trafik vokser fortsat, idet antallet af passagerer på de lange, oversøiske ruter steg med 1,1 procent i første kvartal. I alt er antallet af udenrigspassagerer steget med 1,5 procent i årets første tre måneder.
 
Cimber Sterling stod før konkursen i maj i fjor for 49 procent af den samlede danske indenrigstrafik, og derfor er fraværet af Cimber Sterling medvirkende til, at indenrigstrafikken i første kvartal i år faldt med 20,1 procent. Kapaciteten på de internationale ruter er genvundet efter Cimber Sterlings konkurs. Omsætningen i det aeronautiske segment er steget med 3,3 procent.

Fortsat positiv udvikling i shopping-centret
Omsætningen i det ikke-aeronautiske segment steg med 2,8 procent, hvilket var drevet af en fortsat positiv udvikling i shopping-centret, en øget omsætning på parkering samt øgede hotelaktiviteter. Den afsluttede ombygning og modernisering af Hilton har sammen med et højere antal møder og konferencer resulteret i en omsætningsstigning på 10,2 procent for hotellet.

Omsætningen i Københavns Lufthavns shopping-område fortsatte i første kvartal de seneste års positive udvikling. Omsætningen steg med 3,8 procent, hvilket skyldes et forbedret food & beverage udbud samt en række nye, stærke brands.

 ”I 2012 arbejdede vi målrettet på at forbedre lufthavnens udbud af restauranter, cafeer og barer med bl.a. steak-restauranten MASH og Le Sommelier Bistro & Bar. I begyndelsen af 2013 har vi yderligere forbedret de ekstraordinære kundeoplevelser efter endt ombygning og modernisering af Tax-free-butikkerne, ligesom vi har åbnet Europas første Marc By Marc Jacobs i en lufthavn. På den måde imødekommer vi i endnu højere grad passagerernes ønsker og behov, og det smitter positivt af på deres forbrug i lufthavnen,” siger Thomas Woldbye.

Forventninger til 2013
På baggrund af det forventede trafikprogram for resten af 2013 forventes en stigning i det samlede antal passagerer. Helårseffekten af de mange nye ruter i 2012 forventes at give en positiv effekt i 2013. Endvidere forventes 2013 at blive positivt påvirket af fuldsårseffekten af de ruter, som blev erstattet efter Cimber Sterlings konkurs i 2012.

Den fortsatte økonomiske usikkerhed i euroområdet og lukkede ruter som følge af indskrænkninger hos flyselskaberne kan dog påvirke udviklingen for 2013.

Stigningen i antallet af passagerer forventes at få positiv effekt på omsætningen. Driftsomkostningerne forventes også at være højere end i 2012 primært på grund af den forventede passagervækst samt omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostninger.
 
Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes at være højere i 2013 end i 2012, som følge af det fortsat meget høje investeringsniveau.

Samlet set forventes resultat før skat i 2013 derfor at være lidt lavere end i 2012, når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger forventes derimod at være højere i 2013 end i 2012, når der tages højde for særlige forhold.

I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt. CPH forventer i 2013 – som i tidligere år – at investere på et niveau, som er markant højere i 2013 end det  forpligtededet forpligtede i 2013.

Investeringsniveauet afhænger dog af den fortsatte vækst i det samlede antal passagerer. Dertil kommer andre kommercielle investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.

Læs PDF af hele fondsbørsmeddelelsen her