Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
18.09.2017

Samarbejde skal forbedre ankommende bagage

Københavns Lufthavn er gået sammen med lufthavnens handlingselskaber om at forkorte procestiden for den ankommende bagage. Målet er hurtigere og mere stabil bagageudlevering, så passagererne bliver mere tilfredse. 

Københavns Lufthavn er gået sammen med lufthavnens tre handlingselskaber SAS Ground Handling (SGH), Novia og Copenhagen Flight Services (CFS) – de selskaber, der bl.a. håndterer bagagen i lufthavnen – om et projekt, der skal forbedre den ankommende bagage. Målet er at forbedre passageroplevelsen gennem kortere ventetid.

Projektet blev indledt kort før påske og kører blot ni uger og er derfor både kort og effektivt. Projektet skal gennemgå og analysere både lufthavnens og handlernes infrastruktur og arbejdsgange for at finde mulige forbedringer på kort, mellem og langt sigt, og det er derfor målet, at passagererne allerede under den travle sommertrafik i år vil mærke de første forbedringer.

”Når vi arbejder på at styrke vores position som Nordeuropas førende trafikknudepunkt, er det også vigtigt, at vi leverer en bedre kvalitet på den ankommende bagage, så passagererne får en hurtigere og mere ensartet service, og så vi giver dem et ordentligt sidste indtryk af os,” siger Kristian Durhuus, driftsdirektør i Københavns Lufthavn.

Til gavn for passagererne
Københavns Lufthavn og handlerne har allerede i dag en række aftalte servicemål, såkaldte Service Level Agreements, der opsætter håndgribelige mål  for bagageudleveringen, bl.a. at første kuffert skal være lagt på ankomstbåndet senest 25 minutter efter flyets ankomst, og sidste kuffert 35 minutter efter. Københavns Lufthavn vil gennem dette projekt indsamle data, der skal give et bedre grundlag for at revidere målene med tydelige målsætninger til gavn for både passagererne, handlerne, flyselskaberne og lufthavnen.

”Vi har allerede set en mindre forbedring af passagernes tilfredshed med bagageudleveringen gennem den seneste tid, efter at vi sammen med handlerne har gennemført en del initiativer, bl.a. forbedret vores infrastruktur. Men målet er, at vi med dette projekt i de kommende år kan forbedre den ankommende bagage markant,” siger Kristian Durhuus.

Kort, mellem og langt sigt
Projektet består af 14-15 forskellige analyser, der skal analysere lufthavnens infrastruktur og handlernes udstyr, bagagens vej fra fly til passager, passageradfærden samt sammenligne med andre europæiske knudepunktslufthavne.

Parterne skal sammen analysere den nuværende bagageproces for at finde mulige forbedringer; forbedringer der kan gennemføres på kort, mellemlangt og på langt sigt.

  1. Den korte bane er ting, som lufthavn og handlerne sammen kan gennemføre til gavn for sommertrafikken i år
  2. Den mellemlange bane er initiativer, der kræver enkelte års forarbejde, før de kan sættes i værk
  3. Den lange bane dækker over beslutninger, der er så vidtrækkende og omfangsrige, at de skal medtages i CPHs masterplan, der kigger 10-15 år ud i fremtiden.