18.09.2017

EU-politikere interesseret i CPH’s arbejde for forbedring af luftkvaliteten

En række politikere fra EU-parlamentets rød/grønne fløj gæstede torsdag Københavns Lufthavn for at stifte nærmere bekendtskab med CPH's pionerarbejde med at forbedre luftkvaliteten i lufthavnen.  

Cirka 30 EU politikere, deriblandt danske Søren Søndergaard fra Folkebevægelsen mod EU, fik lejlighed til at blive sat ind i CPH's arbejde med at forbedre luftkvaliteten for de medarbejdere, der arbejder på lufthavnens forpladser – direkte op og ned af flyene.
 
Besøget i Københavns Lufthavn fandt sted i forbindelse med, at den rød/grønne alliance GUE/NGL havde sendt en delegation til Danmark i anledning af det danske EU formandskab.

Københavns Lufthavn har siden 2007 arbejdet sammen med flere af lufthavnens selskaber og fagforbundet 3F om at forbedre luftkvaliteten – ikke mindst at få reduceret mængden af ultrafine partikler, som udledes fra både jet- og dieselmotorer, og som der derfor findes store mængder af i alle lufthavne.

Luftkvalitet på dagsordenen

”Vi var en af de første lufthavne, der satte luftkvalitet på dagsordenen, hvilket gør vores pionerarbejde relevant for EU. For vores vedkommende er det vigtigt at få EU’s opmærksomhed om emnet, fordi internationalt samarbejde er en forudsætning for, at vi for alvor kan få forbedret arbejdsmiljøet på lufthavnenes forpladser.
Der er en række initiativer, vi kan tage lokalt, men de ting, der for alvor rykker, kræver samarbejde på internationalt plan,” siger CPH’s kommunikationsdirektør Henrik Peter Jørgensen, der var vært for arrangementet.

Lokalt arbejder Københavns Lufthavn bl.a. med en række adfærdsregulerende tiltag samt indførelsen af mere såkaldt ’grønt grej’, hvilket vil sige diesel og el-drevne køretøjer, der lever op til EU’s normer på området.

”Det er kun gennem internationalt samarbejde, man vil kunne arbejde med udvikling af fx flyenes hjælpemotorer – de såkaldte APU’er – samt forsøg med reduktion eller fjernelse af svovl i jetfuel. Derfor er den internationale opmærksomhed vigtig,” siger Henrik Peter Jørgensen.

Generelt lavere niveau
Undersøgelser viser, at luftforureningen i Københavns Lufthavn generelt ligger på et lavere niveau end i det centrale København. Men på ét område, de ultrafine partikler, ligger forureningen i lufthavnen på et niveau, der er 2-3 gange højere end inde i Københavns centrum.

Læs mere om CPH’s arbejde med forbedring af luftkvaliteten.