Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
18.09.2017

CPH gør bagageanlæg klar til 30 mio. passagerer

Københavns Lufthavn har indgået en aftale med Siemens om opgradering og udbygning af lufthavnens bagageanlæg. Aftalen har en værdi af cirka 90 mio. kr., og CPH kommer til at udbygge anlægget for i alt 250 mio. kr. Arbejdet skal fremtidssikre anlægget gennem udbygning af kapaciteten, så lufthavnen kan håndtere op til 30 mio. passagerer om året samt forbedre driftssikkerheden yderligere. Arbejdet skal stå klart til sommeren 2013.  

”Vi har i Københavns Lufthavn gennem de seneste to-tre år løbende opgraderet vores bagageanlæg, og vi har opnået en stærkt forbedret driftssikkerhed og stabilitet, ligesom vi har øget kapaciteten. Alle passagerprognoser tyder dog på, at væksten fortsætter i de kommende år, og derfor iværksætter vi nu den mest omfattende opgradering og udbygning af anlægget i hele dets levetid,” siger Københavns Lufthavns driftsdirektør Kristian Durhuus.

Klar til maj 2013
Det omfattende byggeprojekt bliver indledt til oktober og først afsluttet i maj næste år, så bagageanlægget er klar til sommertrafikken i 2013. Udover forøgelsen af kapaciteten vil CPH også stabilisere driften yderligere gennem dublering af en del af anlægget, hvilket minimerer konsekvenserne af de driftsforstyrrelser, der ikke kan undgås på et anlæg, der rummer ca. ni kilometer bagagebånd.

Steen Nørby Nielsen, direktør for Mobility i Siemens A/S:

”Det er vigtigt, at Københavns Lufthavn er med helt i front med hensyn til internationale flyforbindelser. Siemens er en stor international virksomhed med mange internationale rejseaktiviteter. Vi er altså selv afhængige af, at lufthavnen holder et højt niveau. Det gælder også for det samlede danske erhvervsliv, og selvfølgelig glæder det os at, at lufthavnen har valgt at gøre brug af vores kompetencer i forbindelse med opgraderingen af bagagehåndteringen til et world class niveau.”

Ekstra 2,5 kilometer bagagebånd
Den gennemgribende om- og udbygning omfatter yderligere 2,5 kilometer bagagebånd og ca. 500 nye motorer bag anlægget. Derudover bliver også kapaciteten til røntgenskanning af den afgående bagage øget væsentligt, ligesom transferkapaciteten øges, så Københavns Lufthavn kan sikre en effektiv sortering og håndtering af den øgede mængde transferbagage.

”Når vi spørger vores flyselskaber, hvordan de gerne ser, at vi prioriterer vores investeringer i de kommende år, står bagageanlægget øverst på ønskesedlen. Og da vi i vores strategi har besluttet os for at være et World Class Hub, er det naturligt, at vi nu investerer i at få et bagageanlæg i verdensklasse,” siger Kristian Durhuus, og han uddyber:
”Kapaciteten bliver øget, hastigheden bliver sat op og driftssikkerheden bliver forbedret. Alt i alt giver det både flyselskaber, handlingselskaber og passagerer et bedre produkt, fordi alt fra check-in over bagdrop til udsortering af bagagen bliver lettere og fejlene færre.”

Kun lille påvirkning
Det nu igangsatte bagageprojektet hæver kapaciteten op til ca. 30 mio. passagerer årligt,som lufthavnen forventer at runde inden for det næste tiår. Efterfølgende er der yderligere tre faser i støbeskeen, der skal sikre, at Københavns Lufthavns bagageanlæg kan håndtere flere end 30 mio. passagerer årligt.
Under den ca. otte måneder lange byggeproces vil passagererne kun blive påvirket i mindre grad, fx når enkelte flyselskabers check-in midlertidigt bliver flyttet.

”Vi bygger primært i lufthavnens mere stille perioder, hvilket betyder, at vi kan have den nødvendige bagage- og check-in kapacitet til rådighed, selv om vi løbende tager udstyr, fx check-in pulte, ud af drift under ombygningen,” siger Kristian Durhuus.