18.09.2017

Knudepunktet i CPH styrkes fortsat

Den internationale trafik trækker fortsat væksten i Københavns Lufthavn i oktober, hvilket var medvirkende til, at passagertallet i Københavns Lufthavn rundede 2,1 mio. – en vækst på 2,3 procent. År til dato er passagertallet steget med 3,0 procent.  

Udenrigstrafikken i Københavns Lufthavn steg med 4,1 procent i oktober, og transfertrafikken steg med 8,1 procent. I alt rejste 2.101.931 igennem Københavns Lufthavn.

År til dato er den interkontinentale trafik steget 11,1 procent, og antallet af nordiske, baltiske og polske passagerer, der transfererer til de interkontinentale flyruter er steget med 12,6 procent.

”Kigger vi ud i Europa har vi i år haft højere vækst end trafikknudepunkterne i Amsterdam, Paris, London, Bruxelles, Zürich og München. Det betyder, at vi har styrket vores position som knudepunkt, hvilket har stor betydning for tilgængeligheden til og fra Danmark, og dermed for samfundsøkonomien,” siger Thomas Woldbye, adm. direktør, Københavns Lufthavn.

Faldet i indenrigstrafikken er fladet ud i forhold til tidligere på året, idet SAS, Norwegian og DAT efterhånden har fået fyldt hullet efter Cimber Sterlings konkurs. I oktober var der knap 30.000 færre indenrigspassagerer, svarende til et fald på 14,1 procent.

År til dato ligger passagertallet på 19,9 mio., svarende til en stigning på 3,0 procent. Stigningen i antallet af passagerer har resulteret i en forbedret gennemsnitlig belægning på flyene.

Trafikudviklingen på månedsbasis 2012