Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
18.09.2017

Konkurrencerådet afslutter Terminal A-sagen

Konkurrencerådet har i dag afsluttet den såkaldte Terminal A-sag. Luftfartslovgivningen rummer ikke mulighed for at etablere en selvstændig terminal på Københavns Lufthavns jord. Flere uafhængige konkurrerende terminaler vil kunne skade blandt andet sikkerheden. Konkurrencesagen mod Københavns Lufthavne er dermed slut.  

Konkurrencerådet har på sit møde i dag afsluttet den såkaldte Terminal A-sag, der drejede sig om muligheden for, at en række investorer kunne drive en selvstændig konkurrerende lavpristerminal på Københavns Lufthavns område. Trafikstyrelsen har over for rådet vurderet, at luftfartslovgivningen ikke giver mulighed for, at flere forskellige aktører driver selvstændige terminaler i Københavns Lufthavn, og dermed er konkurrencesagen nu slut.

Københavns Lufthavn er tilfreds med, at konkurrencesagen er slut, og kommunikationsdirektør Henrik Peter Jørgensen peger på, at der er god grund til, at lovgivningen er skruet sammen, som den er:

”Det er helt centralt, at ansvaret for den samlede sikkerhed er placeret ét sted og ikke fordelt mellem flere forskellige virksomheder. Det ansvar har vi. En konstruktion med flere konkurrerende terminaler ville gøre ansvarsfordelingen uklar og medføre en lang række praktiske, sikkerhedsmæssige og lovgivningsmæssige problemer. Derfor findes der heller ingen lignende konstruktion andre steder i EU,” siger Henrik Peter Jørgensen, kommunikationsdirektør, Københavns Lufthavne.

Myndighedernes konklusion er i overensstemmelse med den begrundelse, Københavns Lufthavn gav investorerne bag Terminal A-projektet, da de henvendte sig med idéen første gang i 2008.

”Udover at en terminal, opereret af en helt anden virksomhed, i sig selv ville have skabt en masse alvorlige problemer omkring sikkerhed og logistik, ville Terminal A’s løsning også være dårlig for passagerer og flyselskaber. Eksempelvis var det planen, at passagerer og bagage efter sikkerhedscheck skulle transporteres tværs igennem lufthavnen i forseglede busser, fordi flyene skulle holde 2,5 kilometer fra terminalen,” siger Henrik Peter Jørgensen.

Problematisk at ændre lovgivningen
Konkurrencerådet har, som det tidligere har gjort i lignende sager, rettet henvendelse til ressortministeren, i dette tilfælde Transportminister Henrik Dam Kristensen, med en henstilling om at kigge nærmere på lovgivningen. Men det vil efter Københavns Lufthavnes vurdering være en rigtig dårlig idé at ændre lovgivningen.

”Det er naturligvis et politisk anliggende, om man ønsker at ændre lovgivningen. Men der er gode grunde til, at loven er indrettet, som den er i dag. For det første vil en ændring ikke kunne gennemføres af Danmark alene, fordi også EU's lovgivning ville skulle ændres. For det andet, og væsentligst, vil det medføre en række store praktiske og sikkerhedsmæssige problemer at åbne for selvstændige terminaler,” siger Henrik Peter Jørgensen.

Fakta om Terminal A-sagen

  • Terminal A ApS består af en gruppe private investorer, der har lanceret en idé om en selvstændig lavprispassagerterminal i Københavns Lufthavn, og som gerne ville leje et stykke jord i lufthavnens cargo-område til formålet

  • Københavns Lufthavne afviste i sommeren 2008 at udleje grunden, fordi selvstændige terminaler ikke kan rummes inden for luftfartslovgivningen, og i øvrigt ville give massive praktiske og sikkerhedsmæssige problemer

  • Konkurrencerådet har nu afsluttet sagen. Myndighedernes konklusion er, at luftfartslovgivningen ikke kan rumme en selvstændig konkurrerende terminal

  • En selvstændig terminal ville ikke have været til Danmarks fordel. En analyse foretaget af Copenhagen Economics viser, at terminalkonkurrence kan koste samfundet op til 500 millioner kroner årligt og i størrelsesordenen 5.500 lufthavnsrelaterede jobs over en årrække

  • En selvstændig terminal vil give alvorlige praktiske og sikkerhedsmæssige problemer, ikke mindst i form af delt ansvar for sikkerheden i lufthavnen. Skulle selvstændige terminaler blive lovlige, vil det blandt andet betyde:

  • Ansvaret for sikkerheden i lufthavnen vil blive delt mellem flere forskellige aktører, hvilket øger risikoen for fejl og kommunikationsbrist i det daglige, og kan skabe usikkerhed om, hvem der sidder med det endelige ansvar og skal leve op til myndighedernes krav

  • Københavns Lufthavn har en koncession og dermed en forsyningsforpligtelse til at sikre den nødvendige kapacitet til flyruter til og fra Danmark. En uklar ansvarsmodel mellem to virksomheder ville skabe usikkerhed om drift og udvikling af en vital del af Danmarks infrastruktur

  • Luftfartsselskabernes takster for at benytte lufthavnen vil ikke kunne fastsættes ved aftale og med godkendelse af Trafikstyrelsen, som det sker i dag. Den forhandling, der i dag ligger til grund for takstfastsættelsen, sikrer, at taksterne både tilgodeser lavprisruter, netværksruter og lufthavnens langsigtede investeringsmuligheder, og er derfor vigtig for lufthavnens mulighed for at bibeholde og tiltrække ruter