18.09.2017

CPH: Godt første halvår

En stigning i passagertallet på 9,2 procent betød at Københavns Lufthavne A/S (CPH) leverede et solidt første halvår med en god underliggende vækst. Væksten skyldes flere lokaltafgående indenrigs- og udenrigspassagerer, flere der parkerer samt en større omsætning i shoppingcentret. CPH fastholder forventningerne til året med en fortsat stigning i det samlede antal passagerer. 

Det underliggende EBITDA steg med 4,2 procent, når der korrigeres for særlige forhold samt korrigeret for salget af CPH’s ejerandel i en række mexicanske lufthavne (ITA), ophøret af en langsigtet lejekontrakt med SAS Cargo og effekten af askeskyen i 2010. Sammenlignet med 2010 faldt det rapporterede EBITDA fra DKK 900,4 mio. til DKK 820,9 mio., når der korrigeres for særlige forhold.

”Helårseffekten af de mange nye ruter, som vi tiltrak i løbet af 2010, påvirker trafikindtægterne positivt, og hvad angår shoppingcentret betyder de mange nye forretningsenheder, der er åbnet i det forgangne år, at vi i øjeblikket ikke har nogen ledige kvadratmetre i shoppingcentret. Det giver en samlet omsætningsstigning og omsætningen pr. passager er øget takket være det bredere udbud, vi har etableret som led den vellykkede gennemførsel af vores nye strategi for shoppingcentret,” siger Thomas Woldbye, adm. direktør, Københavns Lufthavne A/S.

I første halvår har blandet andet Day, H&M, Lagkagehuset, Hamleys og Molo åbnet forretninger i Københavns Lufthavn. Samtidig er omsætningen på parkering steget 11,4 procent efter CPH i 2010 indførte et nyt koncept med mere enkle priser.

Asiatisk fokus
En række flyselskaber har i løbet af 2011 åbnet nye ruter til København, ligesom der er indsat mere kapacitet eller flere frekvenser på eksisterende ruter, hvilket har styrket rutenetværket. Ikke mindst de tre Golf selskaber, Emirates’, Qatar Airways’ og Gulf Airs, ruter til hhv. Dubai, Doha og Bahrain styrker tilgængeligheden til og fra Mellemøsten, ligesom forbindelserne til Sydøstasien, Indien og Australien forbedres.

”De tre nye ruter skaber forudsætningerne for fortsat vækst på Mellemøsten, ligesom SAS’  rute til Shanghai som starter i 2012, styrker forbindelserne til Asien. CPH vil fortsat fokusere  på de asiatiske muligheder, for at opretholde vækstpotentialet i regionen. Københavns Lufthavn skal på den måde være med til sikre, at Danmark som nation får del i den asiatiske vækst,” siger Thomas Woldbye.

Forventninger
På baggrund af det forventede trafikprogram for 2011 forventes en fortsat stigning i det samlede antal passagerer. Driftsomkostningerne forventes også at være højere primært på grund af den forventede passagervækst, omkostningsinflation samt afskrivninger afledt af det høje investeringsniveau. Samlet set forventes resultat før skat at være på niveau med 2010, når der tages højde for særlige forhold.

I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt suppleret af kommercielle investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.