Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
18.09.2017

CPH fastholder væksten

En samlet vækst i antallet af passagerer på 4,3 procent har givet Københavns Lufthavn (CPH) et solidt første kvartal i 2011. Underliggende steg EBITDA med 6,2 procent, hvilket var drevet af flere lokaltafgående indenrigs- og udenrigspassagerer samt et større forbrug pr. passager i shopping centret, hvilket er et positivt resultat af CPH’s nye strategi med større prisdifferentiering gennem butikker i flere prissegmenter. CPH fastholder forventningerne til året med en fortsat stigning i det samlede antal passagerer.  

Omsætningen steg med 2,5 procent til DKK 721,3 mio. Resultat før skat, korrigeret for særlige forhold, faldt til DKK 162,4 mio., hvilket primært skyldes salget af CPH’s ejerandel i en række mexicanske lufthavne (ITA), ophør af langsigtet lejekontrakt med SAS Cargo i 2010 samt højere nettofinansieringsomkostninger. Samtidig er omkostningerne holdt på et stabilt niveau. Når der korrigeres for effekten af salget af ITA, SAS Cargo-kontraktens ophør og særlige forhold har den underliggende EBITDA-vækst været på 6,2 procent.

I løbet af 2010 fik Københavns Lufthavn syv nye interkontinentale ruter, og væksten fortsætter i 2011, idet Emirates har annonceret en ny helårsrute til Dubai med start 1. august, og senest har Gulf Air offentliggjort åbningen af en ny rute til Bahrain fra 1. juli.

”Det er positivt at konstatere, at vi kan fortsætte væksten oven på et godt 2010. Med hensyn til trafikindtægterne ser vi nu en helårseffekt af en række af de mange nye ruter, der kom til sidste år, og omsætningen i shoppingcentret er steget takket være en større omsætning pr. passager. Den stigning er ikke mindst sket efter gennemførelsen af vores nye strategi for shoppingcentret, hvor vi har sikret et større udbud gennem en række nye butikker i et andet prissegment end hidtil,” siger Per Madsen, Økonomidirektør, Københavns Lufthavne A/S.

Nye butikker øger omsætningen
I første kvartal 2011 har blandt andet kæderne Hamleys, Molo og Lagkagehuset åbnet butikker i Københavns Lufthavn, og sammen med JOE & THE JUICE, Tiger, Pieces og Pandora, der alle åbnede i løbet af 2010, har de nye butikker været med til at øge forbruget pr. passager.

Omsætningen på parkering er steget 6,8 procent takket være en række kampagner med attraktive priser ved onlinebestilling, hvilket primært har været med til at tiltrække flere fritidsparkanter.

Bedre lånevilkår
I marts 2011 opsagde CPH uudnyttede bankfaciliteter svarende til DKK 924,9 mio. med udløb i marts 2012. Samtidig etablerede CPH fire femårige garanterede bilaterale faciliteter på i alt DKK 2,0 mia. De nye faciliteter har resulteret i betragteligt forbedrede vilkår for CPH og adresserer samtidig alle kendte refinansieringsrisici på kort og mellemlang sigt. Desuden sikrer de nye faciliteter, at CPH vil være i stand til at imødekomme sine investeringsforpligtelser under takstregulativet på DKK 2.625 mio. i perioden 1. oktober 2009 til 31. marts 2015. Samtidig er der etableret et tilstrækkeligt kapitalberedskab til at finansiere yderligere investeringer.

Ny adm. direktør
I slutningen af marts 2011 offentliggjorde Københavns Lufthavn, at Thomas Woldbye, tidligere Group CEO for Norfolkline (tidligere AP Møller Mærsk), pr. 1. maj 2011 tiltræder stillingen som ny adm. direktør for Københavns Lufthavne A/S. Thomas Woldbye har haft en række ledende stillinger, mens han var i AP Møller Mærsk, hvor han har stået i spidsen for adskillige strategiske forandringsprojekter og har betydelig erfaring indenfor udvikling af infrastruktur.

Forventninger
På baggrund af det forventede trafikprogram for 2011 forventes en fortsat stigning i det samlede antal passagerer. Driftsomkostningerne forventes også at være højere primært på grund af den forventede passagervækst, inflation samt afskrivninger afledt af det høje investeringsniveau. Samlet set forventes resultat før skat at være på niveau med 2010, når der tages højde for særlige forhold.

I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt suppleret af kommercielle investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.