18.09.2017

Københavns Lufthavne udgiver første CSR rapport

Københavns Lufthavne A/S (CPH) har fra regnskabsåret 2010 valgt at supplere sin vanlige koncernårsrapport med CSR-rapporten CPH og Samfundet. 

En kombination af nye rapporteringskrav og ændrede kommunikationsbehov har resulteret i, at CPH har valgt at ændre strukturen for sin årsrapportering. Indtil nu har virksomheden årligt udgivet en samlet årsrapport, CPH Koncernårsrapport samt en særskilt miljørapport. Dette er ændret fra regnskabsåret 2010, hvor CPH i forbindelse med tilslutning til FN’s Global Compact har fokuseret koncernårsrapporten på de finansielle sider af koncernens udvikling, og har samlet rapporteringen omkring alle øvrige, ikke-finansielle forhold i en selvstændig rapport.

”Ved at opdele vores rapportering i en finansiel og en ikke-finansiel rapport kan vi meget bedre målrette vores kommunikation til vores mange forskellige interessentgrupper og sikre, at alle har let adgang til den information, de søger om CPH”, forklarer kommunikationsdirektør i CPH, Henrik Peter Jørgensen.

Ikke bare en virksomhed
CPH’s beslutning om at udvide sin årsrapportering med en selvstændig ikke-finansiel rapport hænger sammen med både skærpede rapporteringskrav og CPH’s ønske om at prioritere kommunikationen med det omgivende samfund. Det ses hos CPH selv som et naturligt skridt i den udvikling, CPH er en vigtig del af.

”Vores beslutning om at lave en CSR rapport er en naturlig del af den øgede opmærksomhed der er på virksomheders samfundsansvar. CPH har en stor betydning for hele samfundet.  Vi er arbejdsplads for 22.000 mennesker og Københavns Lufthavn er som Skandinaviens vigtigste trafikknudepunkt en forudsætning for Danmarks internationale tilgængelighed – og med dette for Danmarks internationale konkurrenceevne,” sige Henrik Peter Jørgensen og fortsætter:

”Københavns Lufthavn spiller på den måde en vigtig rolle på langt flere aspekter end de direkte finansielle. Med CPH og Samfundet ønsker vi at give vores interessenter indsigt i, hvordan CPH forholder sig til dette samfundsansvar, og ønsker at sikre, at varetagelsen af dette ansvar integreres i vores forretningsstrategi. Kun på den måde kan vi opretholde og styrke Københavns Lufthavns position i den stigende konkurrence med de øvrige stor-lufthavne i Europa.”

Tilslutning til Global Compact
Ud over at rapportere om de strategiske forhold, der har afgørende betydning for CPH’s position som trafikalt knudepunkt – det være sig ruteudvikling, samarbejdet med organisationer og myndigheder, takstregulering og CPH’s tilgang til passagerer og medarbejdere, indeholder CPH og Samfundet også rapportering omkring de områder, som FN råder virksomheder verden over til at forholde sig ansvarligt til og rapportere om.
Disse områder er miljø og anti-korruption samt menneske- og arbejdstagerrettigheder. CPH har i et ønske om tilslutning til FN’s initiativ Global Compact i begyndelsen af 2011 allerede med årsrapporteringen fra 2010 valgt at følge de krav til rapportering, som en tilslutning til Global Compact indebærer.

Ved tilslutning til Global Compact forpligter virksomheder sig til at udarbejde en ”COP-rapport, hvilket står for Communication on Progress, hvor virksomheden rapporterer om udviklingen indenfor de fire hovedområder.

”Formelt set skal CPH først fra næste år udarbejde en sådan COP rapport, men vi har valgt at kaste os ud i det allerede fra i år, da det gav os en god mulighed for at indarbejde den som en del af CPH og Samfundet fra start”, fortælle Henrik Peter Jørgensen.

Web-version på cph.dk
CPH og Samfundet blev udgivet 21. februar samtidig med CPH Koncernårsrapport. Den kan læses i web-udgave på CPH’s hjemmeside her og udkommer den 14. marts på tryk.