18.09.2017

CPH: Stabilt kvartal giver fortsat vækst

Københavns Lufthavne A/S (CPH) leverede et tredje kvartal med en passagervækst på 2,6 procent, med stigning i omsætning samt resultat før skat. Væksten skyldes primært flere passagerer, samt højere omsætning i både shoppingcenter og parkering. CPH fastholder forventningerne til året med en fortsat stigning i det samlede antal passagerer.  

Passagertallet i Københavns Lufthavn er efter de første tre kvartaler af 2011 steget med 6,6 procent i forhold til samme periode sidste år, og omsætningen er steget med 2,1 procent til DKK 2.512,0 mio. Det betyder, at resultat før skat steg med 0,7 procent til DKK 797,7 mio.

Det rapporterede EDITDA udgjorde DKK 1.338,7 mio., hvilket er lidt højere end i 2010. Korrigeret for salget af en række mexicanske lufthavne (ITA), ophør af en langsigtet lejekontrakt med SAS Cargo samt askeskyen i 2010 ligger den underliggende EBITDA-vækst på 7,2 procent.

”I 3. kvartal har Gulf Air åbnet en rute til Bahrain og Emirates har åbnet sin rute til Dubai, og den fortsatte vækst i de interkontinentale ruter er med til at sikre, at Københavns Lufthavn fortsat styrker sin position som nordeuropæisk knudepunkt,” siger Thomas Woldbye, adm. direktør, Københavns Lufthavne A/S.

Trafikomsætningen er steget med 9,1 procent primært grundet stigningen i antallet passagerer.

Fremgang i shopping og parkering
Den kommercielle omsætning var positiv påvirket af en stigning på 13,5 procent i koncessionsindtægterne i shoppingcentret og en stigning i omsætningen på parkering på 9,9 procent. Dette blev dog mere en modsvaret at ophøret af den langsigtede lejekontrakt med SAS Cargo i 2010. Den samlede omsætning i det kommercielle segment faldt med 4,4 procent.

”I 3. kvartal har vi åbnet forretninger med Ilse Jakobsen og Marimekko samt to Illums Bolighus’ julestuer, og de er med til at sikre, at Københavns Lufthavns shoppingcenter fortsætter udrulningen af den nye strategi med større prisdifferentiering, der blev indledt i 2010, hvilket betyder, at vi har budt velkommen til en række stærke danske og internationale brands i en anden priskategori,” siger Thomas Woldbye.

Kapacitetsinvesteringer
CPH er forpligtet til at investere i lufthavnskapacitet og har derfor foretaget en række investeringer år til dato. De største investeringer omfatter blandt andet et nyt check-in område i Terminal 2, optimering og ombygning af bagageanlægget, cruise check-in i Hangar 145, opgradering af varemodtagelsen (indgang øst), udvidelsen af Cargo City området, renovering af installationer og dræningsanlægget, udbygninger i shoppingcentret samt it systemer.

Ændring af ejerskab
MAp Airports International Limited (MAp) og Ontario Teachers’ Pension Plan Board (OTPP) har nu indgået en bindende aftale om salg af MAp’s ikke-kontrollerende aktiepost i CPH. I den forbindelse har MAp meddelt, at MAp ikke længere ejer direkte eller indirekte ejerandele i CPH. OTPP har samtidig meddelt, at OTPP nu ejer en ikke-kontrollerende indirekte ejerandel på 30 procent i CPH.

Forventninger
På baggrund af det forventede trafikprogram for den resterende del af 2011 forventes en fortsat stigning i det samlede antal passagerer. Driftsomkostningerne forventes at være højere primært på grund af den forventede passagervækst, omkostningsinflation samt afskrivninger afledt af det fortsat høje investeringsniveau med fokus på fortsat vækst. Samlet set forventes resultat før skat at være på niveau med 2010, når der tages højde for særlige forhold.

I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere gennemsnitligt DKK 500 mio. årligt suppleret af kommercielle investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer.