Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
18.09.2017

Gateway’en til et større opland

Fremtidens infrastruktur spiller en væsentlig rolle for Københavns Lufthavns vækstpotentiale. Hvis Københavns Lufthavn skal bevare sin status som Skandinaviens trafikknudepunkt er det afgørende, at antallet af potentielle passagerer øges markant de kommende år. Det slog adm. direktør Brian Petersen fast på den netop afholdte konference om fremtidens jernbane- og broforbindelser.  

”Konkurrencen mellem de europæiske lufthavne er benhård, og der er risiko for, at Københavns Lufthavn bliver hægtet af i forhold til udviklingen i de øvrige lufthavne. Hvis vi skal bevare vores position som trafikknudepunkt i Nordeuropa, så er det helt afgørende, at vi kan tiltrække flere passagerer uden for vores nuværende opland på fire millioner indbyggere. Derfor må visionen på 10-15 års sigt være at fordoble oplandet til 8 millioner mennesker inden for to timers transport til lufthavnen. Det er muligt gennem udbygning af infrastrukturen, såsom højhastighedstog og Kattegatforbindelse. Derved kan vi fastholde og udvide antallet af passagerer og ruter, hvor særligt de interkontinentale forbindelser er afgørende,” sagde Brian Petersen på konferencen arrangeret af Copenhagen Climate Netværk.

Investeringer i infrastruktur er en vækstmotor
Der er en klar sammenhæng mellem oplandets størrelse og antallet af passagerer og ruter. Københavns Lufthavn har et lille opland i forhold til mange andre europæiske lufthavne i samme størrelse. Samtidig er flere europæiske lande, som Danmark konkurrerer med, længere fremme i udbygningen af højhastighedsjernbaner, der forøger lufthavnenes opland. Derfor skal Danmark ifølge Brian Petersen handle – og det skal være nu:

”Hvis Danmark fortsat skal være en attraktiv destination, skal vi springe med på vognen. Nye og hurtigere togforbindelser, broer og veje vil gøre adgangen til lufthavnen lettere for mange mennesker og drive lufthavnens fremtidige vækst. Det vil desuden skabe et mere sammenhængende Danmark og i øvrigt være en klar fordel for erhvervslivet og turismen”.  

Reduktion af rejsetiden
Blandt de øvrige talere var transportminister Hans Christian Schmidt (billede ovenfor) og Knut Halvorsen (billede th.), chef for Oslo Teknopol, der ser et stort potentiale i at etablere en højhastighedsforbindelse mellem Oslo og København. Blandt andet vil rejsetiden kunne reduceres fra otte timer til kun 2 timer og 20 minutter.     

”En skandinavisk infrastrukturel investering og i særdeleshed højhastighedstog vil være det afgørende redskab til at reducere rejsetiden mellem byerne og potentielt otte millioner mennesker. Og i Norge har vi en stor investeringsreserve i vores oliefond, som kan gøre det muligt for os at satse på højhastighedsudbygning sydpå mod Gøteborg og København,” fortalte Knut Halvorsen.