Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
18.09.2017

CPH: Trafikstigning gav vækst i første kvartal

En samlet vækst i antallet af passagerer på 11,4 procent gav Københavns Lufthavn (CPH) et godt første kvartal. Væksten drives af flere transfer- og internationalt afgående passagerer samt fortsat kraftig stigning i antallet af indenrigspassagerer. Trods lukningen af det danske luftrum – og dermed Københavns Lufthavn – i begyndelsen af andet kvartal som følge af det islandske vulkanudbrud, fastholder CPH forventningerne til årets resultat. 

Passagertallet for Københavns Lufthavn steg med 11,4 procent i første kvartal 2010, hvilket resulterede i en stigning i omsætningen på 7,4 procent til DKK 704 mio. Resultat før skat steg til DKK 171 mio., hvilket primært skyldes øget omsætning, lavere driftsomkostninger delvist grundet omstruktureringsomkostningerne i første kvartal 2009 og færre hensættelser til tab sammenlignet med første kvartal 2009.

”Vi har set en kraftig stigning i antallet af passagerer i første kvartal. Antallet af indenrigspassagerer steg med næsten 30 procent som følge af øget konkurrence, og den internationale trafik voksede som følge af højere load factors og et stigende antal passagerer hos bl.a. Norwegian, Cimber Sterling og SAS. Stigningen på 5,2 procent i antallet af transferpassagerer viser, at det strategiske samarbejde med SAS om at reducere transfertiden og forbedre vores stilling som gateway til Skandinavien har båret frugt,” siger Brian Petersen, adm. direktør i Københavns Lufthavn.

Stigende kommerciel omsætning
Som en konsekvens af væksten i passagertallet er den kommercielle omsætning i specielt tax-free butikkerne steget i første kvartal 2010. Parkeringen steg ligeledes, idet den positive udvikling primært kunne henføres til det stigende antal indenrigspassagerer, samt at business passagererne er vendt tilbage.

”Da vi netop har lanceret et mere enkelt koncept for de over 10.000 parkeringspladser i Københavns Lufthavn, forventer vi fortsat vækst på parkeringen. Fremover er der kun tre priskategorier, og sammenhængen mellem pris og produkt bliver mere tydelig. Det skal være mere enkelt for kunderne at vælge det parkeringsprodukt i lufthavnen, der passer til den enkeltes behov,” siger Brian Petersen.

Fortsat højt investeringsniveau
Driftsomkostningerne er faldet i forhold til første kvartal 2009, mens de eksterne omkostninger er steget som følge af den hårde vinter og de ekstra ressourcer, dette har krævet.

CPH følger den 5½-årige takstaftale, der blev indgået med flyselskaberne i efteråret 2009. Aftalen forpligter CPH til at investere mere end DKK 2,6 mia. i udbygning og forbedring af infrastrukturen i Københavns Lufthavn, heraf de ca. DKK 500 mio. i 2010. Dette bliver i år suppleret af opførelsen af lavprisfingeren CPH Swift samt en række andre kommercielle investeringer.

Påvirkningen fra den islandske vulkan
Trods det islandske vulkanudbrud, der lukkede Københavns Lufthavn i godt fem døgn i april, regner CPH fortsat med en stigning i antallet af passagerer på årsplan, hvilket forventes at få en positiv indflydelse på omsætningen, mens indtjeningen korrigeret for særlige forhold forventes at være lidt under niveauet for 2009 grundet de højere afskrivninger i 2010. 

”Det islandske vulkanudbrud, der lammede størstedelen af den europæiske flytrafik, har naturligvis tæret på ressourcerne i en i forvejen presset rejse- og flybranche. CPH er i tæt kontakt med de relevante myndigheder og flyselskaberne for at hjælpe passagererne og understøtte flyselskabernes operationelle behov, selv efter at lufthavnen er genåbnet. Under lukningen blev der taget skridt til at reducere den eventuelle påvirkning af de regnskabsmæssige resultater,” siger Brian Petersen.