Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
18.09.2017

CPH afstår fra betaling i lukkeperioden

Den særlige situation i forbindelse med askeskyen og lukningen af det danske luftrum har betydet et omfattende økonomisk tab for Københavns Lufthavn, men har også haft mange konsekvenser for passagerer, flyselskaber og forretninger i Københavns Lufthavn. Københavns Lufthavne (CPH) har på bestemte områder besluttet at undlade at opkræve betaling i lukkeperioden.  

”Vi har besluttet at kompensere både passagerer, flyselskaber og butikker i lufthavnens shopping center for nogle af de tab, som lukningen af det danske luftrum har påført dem. Jeg er klar over, at både passagerer og virksomheder har lidt tab, og vi mener det er fair at tage hånd om nogle konkrete ting, som vi kan gøre noget ved,” siger Brian Petersen, adm. direktør, Københavns Lufthavne, og henviser til følgende initiativer, som lufthavnen har taget:

  • Parkering: Passagerer, der grundet lukningen af Københavns Lufthavn, opkræves for parkeringsafgift ud over det planlagte tidsrum for parkeringen, gives refusion ved forevisning af dokumentation i form af flybillet og betalt parkeringsbillet. Passagererne kan henvende sig på Lufthavnsparkeringens servicekontor i Terminal 3.

  • Fly parkering: CPH har besluttet ikke at opkræve parkeringsafgift for de fly, der har været parkeret i Københavns Lufthavn fra torsdag den 15. april kl. 18 til onsdag den 21. april kl. 9.

  • Forpagterne: Butikkerne i Københavns Lufthavns transitområde skal ikke betale koncessionsafgifter for den periode, hvor der ikke har været passagerer i transitområdet.