Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
18.09.2017

CPH: Stærk afslutning på hårdt år

Københavns Lufthavne A/S (CPH) var trods afmatningen i verdensøkonomien i 2009 i stand til at genvinde den tabte trafik efter Sterlings konkurs, og mod slutningen af året havde Københavns Lufthavn flere lokalt afgående passagerer end året før. CPH leverer dermed et positivt resultat, der svarer til forventningerne. En ny, langvarig prisaftale med flyselskaberne, og annonceret vækst i antallet af interkontinentale ruter, styrker selskabet fremadrettet. CPH arbejder sammen med interessenter på begge sider af Øresund for at styrke kendskabet til Øresundsregionen i udlandet, hvilket er forudsætningen for fremtidig vækst for både region og lufthavn. 

Passagertallet for Københavns Lufthavn faldt med 8,4 procent i 2009, hvilket medførte et fald i omsætningen på 6 procent til DKK 2,9 mia. Korrigeret for særlige forhold, faldt resultat efter skat med 24 procent til DKK 645 mio., hvilket primært skyldes større afskrivninger på aktiver som følge af et fortsat højt investeringsniveau samt højere renteomkostninger.

”I årets løb har vi oplevet en ændring i rejsemønstret til det bedre. Mange passagerer valgte at rejse på sommerferie på trods af den økonomiske afmatning, og i årets sidste kvartal havde vi vækst i antallet af passagerer. Desuden har Københavns Lufthavn nu fuldt ud genvundet den tabte trafik efter Sterlings konkurs i 2008 målt i antal ruter, især på grund af vækst fra Norwegian, Transavia, easyJet og Cimber Sterling,” siger Brian Petersen, adm. direktør, Københavns Lufthavne A/S.

Styrker knudepunkt
CPH indgik i løbet af 2009 en ny, 5½-årig aftale om priser, som flyselskaberne betaler for at benytte lufthavnen. Priserne holdes på det eksisterende niveau i frem til april 2011 og stiger herefter med et beløb, der svarer til Danmarks Statistiks forbrugerprisindex plus én procent i de efterfølgende fire år. Takstaftalen tilgodeser både CPH og flyselskaberne, fordi der opnås en stabil periode med fastlagte priser for både CPH og flyselskaberne.

Aftalen styrker desuden Københavns Lufthavns position som nordeuropæisk trafikknudepunkt, hvilket er en af forudsætningerne for, at tilgængeligheden til Øresundsregionen øges. CPH vil i de kommende år arbejde tæt sammen med en række organisationer og interessenter på begge sider af Øresund. Blandt andet skal kendskabet i udlandet styrkes gennem øget markedsføring af Øresundsregionen som destination.

”Når Delta Air Lines, Air Canada og Qatar Airways i løbet af 2010 åbner ruterne til henholdsvis New York JFK, Toronto og Doha, kommer Københavns Lufthavn op på 18 interkontinentale ruter – det højeste antal i dette årtusinde. De tre nye ruter er et vigtigt skridt i bestræbelserne på at styrke vores position som knudepunkt og i at øge tilgængeligheden til Øresundsregionen. Samarbejdet på tværs af Øresund skal sikre, at vi fortsat vil lykkes med at tiltrække nye ruter til gavn for både turisme og erhvervsliv,” siger Brian Petersen.

Højt investeringsniveau
CPH har i 2009 fastholdt et højt investeringsniveau primært omfattende bygningen af lavprisfingeren CPH Swift, ombygning af Finger C, der primært anvendes til interkontinentale ruter, ombygning af Terminal 3’s nordlige vingespids, renovering af toiletter samt en række opgraderinger af it-systemerne og informationsskærmene i check-in området.

CPH vil fortsat holde et højt investeringsniveau i 2010, ikke mindst til opførelsen af CPH Swift, der sikrer lufthavnsfaciliteter målrettet de stadigt voksende lavprisselskabers behov.

”Hvis CPH skal klare sig i den hårde internationale konkurrence, skal vi både arbejde på at styrke vores transferprodukt og samtidig imødekomme lavprisselskabernes behov. Specielt lavprisselskaberne har ændret folks rejsevaner, og for at CPH kan udnytte det store potentiale og tiltrække flere lavprispassagerer, skal vi have et produkt, der er tilpasset netop de selskaber. CPH Swift er derfor en nødvendighed, hvis vi også skal være er en attraktiv lufthavn for lavprisselskaberne,” siger Brian Petersen om CPH Swift, der efter planen skal åbne i slutningen af året.

Forventninger
Selvom udfordringerne fortsætter i 2010, regner CPH med en stigning i antallet af passagerer, hvilket forventes at få en positiv indflydelse på omsætningen. Indtjeningen forventes at være lidt under niveauet for 2009 på grund af større afskrivninger på aktiver som følge af et fortsat højt investeringsniveau samt fortsat høje finansieringsomkostninger.