Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
 
18.09.2017

Grønne starter i Københavns Lufthavn sparer 32.000 ton CO2

Hver dag får hundredvis af fly tilladelse til at afvige fra standardproceduren og gennemfører i stedet en ”grøn start”, når de letter fra Københavns Lufthavn. Flyene stiger uafbrudt til optimal flyvehøjde og drejer hurtigere ind på den planlagte rute. Derved spares både tid, brændstof og CO2.  

Når 15.000 delegerede fra hele verden midt i december skal flyve hjem efter FNs klimakonference i København, vil de fleste sidde i et fly, der forlader Københavns Lufthavn ved at stige hurtigt og direkte op igennem luftrummet til den optimale flyvehøjde og rute.

Derved sparer flyet brændstof og mindsker CO2-udledningen i forhold til en konventionel startprocedure, hvor flyet stiger gradvist og følger standardruter. På årsbasis sparer flyene i Københavns Lufthavn ca. 10.000 ton brændstof og adskillige millioner kroner – samt miljøet for næsten 32.000 ton CO2 ved hjælp af denne procedure. Det viser en analyse fra den europæiske samarbejdsorganisation for flyvesikringstjenesterne, Eurocontrol.

Langt større miljøgevinst
”Klima og miljø er på dagsordnen i luftfartsbranchen, hvor der blandt andet fokuseres på ”grønne landinger”, hvor flyet svæver langsomt ned. Det benytter vi også i Københavns Lufthavn, men vi opnår dagligt en langt større miljøgevinst ved ”grønne starter”, der ifølge luftfartsselskaberne giver tre til fem gange så stor en CO2-besparelse,” siger kommunikationsdirektør Henrik Peter Jørgensen, Københavns Lufthavne A/S.

Naviair, der har ansvaret for flyvekontrollen i det danske luftrum, giver over 95 procent af alle startende fly i Københavns Lufthavn tilladelse til at stige uafbrudt til en brændstoføkonomisk højde – i fagsproget en Continues Climb Departure – og samtidig får flyene tilladelse til at dreje hurtigere ind på den planlagte rute.

Mindre CO2-udledning
Eurocontrol har gennemført en række computersimuleringer, der viser, at Naviairs koncept for kontinuerlig stigning under starten i gennemsnit sparer 200 kg brændstof pr. start. Det svarer til en reduktion på ca. 620 kg CO2 samt formindsket udledning af en række andre miljøskadelige stoffer som fx NOX.

”Vi finder det særdeles positivt, at flyvelederne i Naviair har udviklet et helt unikt koncept for starter i Københavns Lufthavn. Vores simuleringer dokumenterer, at det medfører særdeles betydelige brændstofbesparelser med de deraf følgende reducerede klimapåvirkninger. Vi kan kun støtte, at flyvekontrolselskaberne individuelt udvikler de bedste og mest effektive løsninger for netop deres områder," siger Andrew Watt, Eurocontrol.

Unik beliggenhed gør hurtig stigning mulig
Afvigelsen fra standardproceduren lader sig gøre som følge af Københavns Lufthavns beliggenhed ved Øresund med vand til tre sider. I de fleste andre europæiske lufthavne er man på grund af geografiske forhold med bymæssig bebyggelse til flere sider nødt til hovedsageligt at benytte nogle få, faste startruter og lade flyene stige gradvist til forskellige flyvehøjder.

”Muligheden for at benytte ”grønne starter” er et resultat af Københavns Lufthavns unikke beliggenhed. Men den udbredte anvendelse af proceduren er et bevidst valg fra flyveledelsens og lufthavnens side om at afvikle trafikken så smidigt og miljøvenligt som muligt uden at gå på kompromis med sikkerheden,” siger Morten Dambæk, direktør, Naviair.

Sparer tid og brændstof
Ud over brændstof og CO2 sparer de grønne starter også tid for flyselskaber og passagerer. Når det gælder effektivitet tidsforbrug på startoperationer overgås Københavns Lufthavn således kun af to europæiske lufthavne – Prag og Lissabon – som begge har langt færre starter end København.

I Naviair er startkonceptet blot et af mange tiltag der er indført for at mindske luftfartens miljøbelastning og forbedre vilkårene for lufttrafikken.

”Vi har formentlig allerede nået det optimale, når det gælder grønne flyafgange; men vi arbejder hele tiden på at forbedre vores service og næste konkrete tiltag bliver etableringen af fem nye såkaldte waypoints, der afkorter indflyvningen og dermed også giver brændstofbesparelser. Og så arbejder vi generelt ud fra et ’Green Direct’ koncept, hvor vi bestræber os på altid at give flyene den mest direkte rute til deres destination,” siger Morten Dambæk.