18.09.2017

Midlertidig ændring i flytrafik om natten

Hvert år i sommerperioden gennemfører Københavns Lufthavn vedligeholdelsesarbejde på start- og landingsbanerne. Vedligeholdelse af banesystemet er nødvendigt for at kunne holde lufthavnen åben for flytrafik døgnet rundt 365 dage om året.  

I år foregår vedligeholdelsesarbejdet indtil udgangen af juli. Det er i den periode nødvendigt at omlægge flytrafikken i nogle tidsrum, hvilket kan give ændringer i ’støjmønstret’ fra lufthavnen.

For at begrænse de miljømæssige gener for lufthavnens naboer udføres arbejde, der medfører større trafikomlægninger, så vidt muligt mellem kl. 23 og 06, da flytrafikken om natten er forholdsvis begrænset.

Til og med fredag den 31. juli 2009 vil den østlige hovedbane (bane 04R/22L) i kortere eller længere perioder være lukket om natten. Flytrafikken vil i stedet blive afviklet på den vestlige hovedbane (bane 04L/22R). Det kan medføre øget støj vest for lufthavnen og mindre støj i Dragør-området.

Vedligeholdelsesarbejderne får ingen konsekvenser for flypassagerer og planlægges med størst mulig hensyntagen til lufthavnens naboer.