Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
På grund af mangel på bemanding hos Naviair, den selvstændige virksomhed som varetager flyveledelsen, er der i øjeblikket risiko for forsinkelser på afgange og ankomster, ligesom der er risiko for enkelte aflysninger. Hold dig opdateret om din flyafgang her på cph.dk eller i CPH's app. Læs mere
 
18.09.2017

Jægere må gerne rejse med våben

Jægere, skytter og andre med en gyldig våbentilladelse har mulighed for at medbringe deres våben på flyrejsen. Men genstandene skal checkes ind som bagage i en særlig procedure i lufthavnen.  

Skal du på bukkejagt i Skotland eller til skydestævne i Sydtyskland? Som udgangspunkt må våben og ammunition ikke medbringes i lufthavne og fly, men der findes undtagelser.

”Våben og ammunition er ikke til fare for flysikkerheden, når blot det transporteres som indskrevet bagage i flyets lastrum. Jægere og skytter kan altså godt medbringe våben og ammunition på rejsen, så længe de har en gyldig våbentilladelse og får udstyret checket ind som bagage i en særlig procedure i lufthavnen,” siger Johnnie Müller, sikkerhedschef i Københavns Lufthavn.

Ingen våben gennem sikkerhedskontrollen
Sidste år registrerede sikkerhedspersonalet i Københavns Lufthavn således 6.449 våben og 4,8 ton ammunition, som passagerer lovligt medbragte i deres indskrevne bagage.

”Man må selvfølgelig ikke medbringe nogen form for våben eller ammunition, når man går gennem lufthavnens sikkerhedskontrol, men som jæger eller skytte kan man godt få lovlige våben med på rejsen i den indskrevne bagage. Det kræver blot, at man følger de gældende procedurer,” siger kommunikationschef Thorbjørn Ancker, Statens Luftfartsvæsen.

I praksis skal passagerer meddele check-in personalet i lufthavnen, at de ønsker at checke våben ind som bagage. Herefter mødes passageren af en repræsentant fra luftfartsselskabet og fra lufthavnens sikkerhedspersonale ved indskrivningen og ledsages til et visitationslokale, hvor sikkerhedspersonalet kontrollerer, at:

  • passageren er i besiddelse af gyldig våbentilladelse, EU-våbenpas, våbendeklaration, eksporttilladelse eller ID-kort fra politiet eller forsvaret.
  • våbnet ikke er ladt.
  • våbnet om muligt er adskilt.
  • våben og ammunition er emballeret forsvarligt, om muligt neutralt emballeret og i øvrigt pakket i to forskellige emballager – max 5 kg ammunition.

Våben overleveres til flyselskabets repræsentant
Efter kontrollen overleveres våben og bagage til luftfartsselskabets repræsentant, der har det videre ansvar for overvågning, transport til flyet og lastning.

Foruden denne procedure henvises til bestemmelserne i Trafikministeriets bekendtgørelse nr. 527 af 23. juni 1995 om transport af våben, eksplosivstoffer, krigsmateriel og krigsammunition m.v. med civile luftfartøjer.

For politi og militærpersonale gælder særlige regler omkring transport af våben og ammunition med fly.