Forsinkelser og mulige aflysninger
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s app Læs mere
På grund af mangel på bemanding i Naviair, som varetager flyveledelsen, kan der være forsinkelser og enkelte aflysninger. Der kan desuden forekomme mindre forsinkelser som følge af nødvendig vedligeholdelse af start- og landingsbaner. Hold dig opdateret her på cph.dk eller i CPH’s appLæs mere
 
18.09.2017

CPH reducerer omkostninger for at følge indtægtsnedgang

Københavns Lufthavnes kvartalsregnskab for første kvartal 2009 var under negativ påvirkning af den økonomiske situation. Færre passagerer, øgede driftsomkostninger på grund af omstruktureringer og et signifikant tab på tilgodehavender betød, at både omsætning og indtjening faldt. Trods de svære tider for den samlede flybranche havde lufthavnen et resultat før skat på DKK 110,4 mio., hvilket dog er et markant fald sammenlignet med første kvartal 2008. 

”Eftervirkningerne af Sterlings konkurs, SAS’ nye strategi og den økonomiske situation generelt påvirker CPH’s resultat negativt i første kvartal. På trods af den negative stemning i markedet, leverer vi fortsat et positivt resultat, takket være en stram omkostningsstyring og vores stærke konkurrencemæssige position i det europæiske lufthavnsmarked,” siger Københavns Lufthavnes adm. direktør Brian Petersen.

Tilpasset organisation
For at kunne opretholde et højt investeringsniveau, har CPH i første kvartal 2009 udvist ansvarlighed og har tilpasset omkostningerne til det reducerede indtægtsniveau, så lufthavnen kan komme styrket ud af den aktuelle krise. Det har blandt andet betydet, at lufthavnen har måttet afskedige 74 medarbejdere.

”Vi havde håbet at passagernedgangen ville stoppe, så vi kunne klare os med de 80 stillinger, vi nedlagde i efteråret, men med det fortsat faldende passagertal har vi været nødt til at opsige 74 medarbejdere. Den faldende trafik kan mærkes specielt i den del af organisationen, der har den direkte kontakt med passagererne. Det har vi været nødt til at forholde os til. Vi har foretaget reduktioner overalt i vores omkostninger, men vi kunne desværre ikke komme udenom afskedigelser,” siger Brian Petersen.

Begrænset fald
Passagertallet faldt med 16,2 procent, mens nedgangen i omsætningen blev på 6,9 procent til DKK 655,2 mio. Åbningen af en del nye butikker og restauranter i shoppingcentret i slutningen af 2008 har begrænset faldet i omsætningen.
Driftsomkostningerne steg med 17,6 procent, blandt andet grundet hensættelser og fratrædelsesgodtgørelser, og de eksterne omkostninger er steget på grund af omkostninger til handicapserviceordningen og nedskrivninger til tab på tilgodehavender.

Øgede omkostninger
EBITDA er negativt påvirket af faldet i passagerantallet, øgede eksterne omkostninger grundet nedskrivninger til tab på debitorer og øgede personaleomkostninger grundet omstruktureringsomkostninger.

Resultat før skat er faldet med 52 procent, hvilket i tillæg til ovenstående skyldes øgede finansielle omkostninger. CPH’s renteomkostninger er steget som følge af et højere gældsniveau, en stigning i den gennemsnitlige porteføljerente og øgede finansielle omkostninger grundet en nylig gennemført refinansiering.

Fortsat højt investeringsniveau
Som en konsekvens af det markante fald i antallet af passagerer i første kvartal 2009, søger CPH at tilpasse sit investeringsniveau til den aktuelle økonomiske situation. Lufthavnen vil dog fortsat holde et højt investeringsniveau til gavn for både flyselskaber og passagerer.

CPH afstår fortsat fra at spekulere i, hvornår trafikvæksten igen bliver positiv, og lufthavnen forventer fortsat, at 2009 generelt bliver et hårdt år med en samlet set negativ trafikvækst, hvilket ligeledes får en negativ effekt på omsætningen.