18.09.2017

Mere plads og bedre check-in faciliteter i Terminal 3

Mere plads og bedre check-in faciliteter i Terminal 3 

To nye rulletrapper fra stueplan til metrobalkon er første skridt i en ombygning af Terminal 3, der vil komme især de mange metropassagerer til gavn. Disponeringen af terminalen ændres, så der samtidig skabes plads og bedre check-in faciliteter med flere selvbetjeningsautomater. Det gavner specielt SAS og andre medlemmer af Star Alliance, da det primært er passagerer hos de flyselskaber, der benytter check-in faciliteterne i Terminal 3.

Væk med flaskehalsene
”Tog og metro er blevet en stor succes blandt vores passagerer og lufthavnens mange medarbejdere, og det betyder, at den nuværende indretning af Terminal 3 ikke længere er optimal. De eksisterende trapper og elevatorer bliver flaskehalse i myldretiden til gene for passagererne. Derfor er vi gået i gang med at ombygge området i den nordlige spids, så dens indretning matcher behovet, og passagererne kan komme hurtigt frem og spare tid,” forklarer Ejendomsdirektør Kristian Kongstad, Københavns Lufthavne.

Etablering af to helt nye rulletrapper er allerede i gang bag byggevæggene, og det er kun begyndelsen. DSB’s billetkontor flyttes til østsiden af terminalen, mens kiosk og café placeres i terminalens modsatte side. Der sker således en gennemgribende omdisponering af rummet, hvorved der frigøres 200 m2, som bl.a. vil blive udnyttet til en forbedring af check-in faciliteterne.

Flere check-in automater
Passagererne har de sidste par år for alvor taget de nye check-in former til sig. 58 procent af lufthavnens passagerer checker i dag ind på egen hånd, heraf 37 procent på lufthavnens check-in automater. ”I samarbejde med flyselskaberne søger vi hele tiden at forbedre check-in faciliteterne og nedbringe ventetiden for passagererne og med frigørelsen af midterarealet får vi mulighed for at udvide antallet af automater samtidig med, at vi sikrer et friere passagerflow i hele terminalen” siger Kristian Kongstad.

Den fulde ombygning af terminalen vil være afsluttet inden sommertrafikken 2009.